/Поглед.инфо/ Глобалните финансови пазари имат дългосрочна тенденция към увеличаване на дела на ценните книжа на държавния дълг с нулева и отрицателна лихва. В края на 2018 г. обемът на облигациите с отрицателна доходност възлиза на 8 трилиона долара, в края на юли 2019 г. стойността им се удвоява и до края на лятото достига 17 трилиона долара. Това е около 30% от общата стойност на всички дългови ценни книжа в света.

Според оценките на „Блумберг“ в края на 2018 г. от общия обем на „отрицателните“ дългови ценни книжа 58,0% са облигации на Япония, 12,9% - на Германия, 10,2% - на Франция. Швейцарските държавни облигации отдавна имат отрицателна възвръщаемост.

Прави впечатление, че сред „нулевите“ и „отрицателните“ ценни книжа няма облигации на Министерството на финансите на САЩ. Те все още остават популярен финансов инструмент, съчетаващ ниски рискове и гарантирана положителна рентабилност, но и двете предимства постепенно ерозират.

Рисковете престават да бъдат нулеви. Вашингтон ясно заявява на страните, притежаващи големи блокове от облигации на САЩ, че ако се държат зле, международните им резерви по отношение на облигациите на Министерството на финансите на САЩ могат да бъдат замразени. По тази причина Руската федерация вече рязко намали портфейла си от ценни книжа на САЩ като част от международните си резерви (ако по-рано тя надхвърли 100 милиарда долара, то до средата на 2019 г. тя спадна до 10,8 милиарда долара).

Доходността по американските каси също намалява. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл бе принуден да намали основния лихвен процент три пъти подред (в момента тя е между 1,50 и 1,75%). От есента на 2019 г. стартира американската печатница на Федералния резерв, помпането от американската икономика на пари се възобнови.

Изпомпването се извършва по два начина. Първият начин – Федералният резерв купува облигации на САЩ на финансовите пазара с установен курс на покупка от 60 милиарда долара на месец. Тази седмица (16-22 декември) Федералният резерв ще извърши четири такива операции при 7,825 милиарда долара всяка. След това ще има пауза, на 3 януари Федералният резерв ще се върне на пазара и ще изпълни месечния план през първите десет дни на януари.

Вторият начин да се изпомпва американската икономика с пари е да се предоставят заеми на банки, които са членове на ФР. През септември Федералният резерв започна да издава заеми REPO (repurchase agreement - договор за обратно изкупуване - вид сделка, при която ценните книжа се продават по силата на споразумение за обратно изкупуване на предварително определена цена; всъщност това са заеми, обезпечени с ценни книжа). От 12 декември до 14 януари Федералният резерв ще извършва ежедневни REPO сделки за едно денонощие (заеми с много кратък срок) с лимит от 120 милиарда долара.

Разбира се, издадените REPO заеми ще бъдат изплатени, а парите ще бъдат изтеглени от обръщение отново, но Федералният резерв е насочен към агресивна кредитна политика, която предполага увеличаване на паричното предлагане чрез репо репортаж (увеличение на сумите и сроковете).

От септември 2019 г. балансът на Федералния резерв на САЩ е нараснал с 326 милиарда долара, от които 120 милиарда са нетни парични емисии, изпомпвани на пазарите чрез покупка на активи. Активите на Федералния резерв достигнаха 4 трилиона долара през ноември.

През следващия месец Федералната резервна банка на Ню Йорк, която управлява баланса на ФР, ще предостави на банките 215 милиарда долара допълнителна ликвидност чрез изкупуване на активи и издаване на кредити в долари. Общо от началото на есента на 2019 г. до средата на януари 2020 г. балансът на Федералният резерв може да се увеличи с повече от половин милиард долара. Активите на централната банка на САЩ през февруари 2020 г. могат да достигнат рекордно ниво през октомври 2014 г. (около 4,4 трилиона долара).

На 11 декември Федералният резерв проведе редовно заседание, на което беше разгледан въпросът за основния курс. Както може да се разбере, Американската централна банка няма да промени основния лихвен процент за следващата година, но на подобни обещания в условията на финансова и политическа нестабилност в света не трябва да се вярва твърде много. Тръмп се подготвя за президентските избори. Един от най-важните елементи на такава подготовка е предотвратяването на сериозни рецесии в американската икономика до следващия ноември. И за това е необходимо да се продължи изпомпването на икономиката с пари и по-нататъшно намаляване на основната ставка. Тръмп безсрамно казва, че се нуждае от нулева ставка и вече даде да се разбере, че решението на Федералния резерв от 11 декември не го устройва.

Намаляването на основния лихвен процент засяга не само реалния сектор на икономиката, но и финансовия пазар. По-конкретно - върху доходността на дълговите ценни книжа, предимно на съкровищните облигации. Тръмп започна да казва, че намалението на доходността на държавните облигации на САЩ ще е от полза за Америка, защото сега във федералния бюджет на САЩ около 400 милиарда долара попадат върху обслужването на публичния дълг (лихвени плащания) - това е вторият елемент от бюджетните разходи след военните.

При десетгодишните държавни облигации в средата на 2019 г. доходността спадна под 2 процента за първи път от 2016 г. През август имаше моменти, когато доходността на такива ценни книжа спадна до почти 1,5%. Доходността по трийсетгодишните облигации на САЩ също се понижи под 2.0% годишно - до най-ниското ниво в историята на наблюденията след 70-те години.

За Тръмп обаче това не е достатъчно. Той иска да направи американските облигации същите като дълговите ценни книжа в Европа, тогава преобладаващата тежест на разходите за лихви ще бъде премахната от бюджета. Само по някаква причина той не говори за обратната страна на тази монета - намалението на доходността на държавните облигации отслабва търсенето на американски дълг както от американски, така и от чуждестранни инвеститори.

Като се има предвид спадът в качеството на ценните книжа на САЩ по отношение на риска и рентабилността, редица големи чуждестранни инвеститори вече спряха да изграждат портфолиото от такива ценни книжа и дори започнаха да ги продават. Китай престанат да бъдат основен притежател на американски съкровищни облигации. От края на септември 2018 г. до края на септември 2019 г. портфейлът от китайски американски облигации намаля от 1,154,4 млрд. до 1,102,4 млрд. долара, т.е. 52,0 млрд. долара. Първото място отиде при Япония, която през това време увеличи портфейла си Американски облигации, като обемът им достига 1145,8 млрд. долара. Други съюзници на САЩ също продължават да изграждат портфейли от държавния дълг на САЩ, но страните, с които Вашингтон има трудни отношения, постепенно се отдалечават от американския дълг.

Недоволни са и американски инвеститори, смутени от падащата възвръщаемост. А делът на такива инвеститори в общия обем на поставен дълг на САЩ е огромен; В края на 2018 г. делът на определени категории инвеститори е следният (%): чуждестранни - 36; Американските пенсионни фондове - 15; Американските парични власти - 13; Сектор на домакинствата в САЩ - 13; Американски взаимни фондове - 11; Държавни и общински власти на САЩ - 4; Американски банки и застрахователни компании - 6; други инвеститори - 1.

Ако доходността по ценните книжа на САЩ продължава да пада, правителството на САЩ ще има сериозни проблеми с поставянето на нови траншове от такива ценни книжа. И очевидно Вашингтон разчита на приходите на Федералния резерв. От горните цифри се вижда, че докато ФР (американските парични власти) е далеч от основния държател на държавния дълг на САЩ. Ако спадът в доходността на държавните ценни книжа в САЩ продължи, Федералният резерв ще трябва да компенсира падащото търсене за тях, като разшири портфолиото си от такива ценни книжа.

Бюджетният дефицит на САЩ за текущата фискална година (началото на 1 октомври 2019 г.) се оценява на над 1 трилион долара. Приблизително 830 милиарда долара ще бъдат събрани чрез поставяне на купонни облигации. Според анализаторите на „Дойче Банк“ федералният резерв ще изкупи всички държавни облигации за 420 милиарда долара, тоест ще стане основният купувач (с дял от около 40%) от всички дългови ценни книжа на САЩ. Това не се е случило в историята на американския капитализъм.

Ставайки основен спасител на правителството на САЩ, Американската централна банка ще трябва да поеме всички грехове на надуването на финансови балони. Всички отрицателни доходи от финансовите пазари ще се поемат от Федералния резерв. За кратко време той може да натрупа загуби от трилиони долари, превръщайки се от кредитор от последна инстанция в длъжник от последна инстанция. И това ще означава, че моделът на капитализма, който се оформя през последните векове, ще навлезе в пълен застой.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели