/Поглед.инфо/ Министерството на финансите на САЩ предупреди за възможен колапс на небанковите ипотечни агенции. Такива компании стават все повече, те работят предимно с проблемни кредитополучатели, а достъпът им до финансиране е ограничен. Според регулатора това създава „непредвидени рискове“. Ще се повтори ли световната криза от 2008 г.?

Разрастващ се сектор

Експлозивното нарастване на броя на небанковите ипотечни агенции през последните години е тревожна тенденция. Министърът на финансите Джанет Йелън е загрижена за техния вероятен фалит, ако възникнат усложнения.

Но това беше частично улеснено от самите регулатори. Така след кризата през 2008 г. капиталовите изисквания за банките бяха сериозно затегнати. Правата за обслужване на портфейл от ипотечни заеми от големи компании като “Уелс Фарго” бяха закупени доброволно от небанкови организации, изискванията за които са по-меки. Сега финансовите власти са озадачени: прекомерната активност на тези компании поражда сериозни опасения.

Краткосрочно финансиране

За разлика от ипотечните агенции, небанковите кредитори не могат да приемат клиентски депозити - те нямат съответните лицензи.

„И нямат достъп до спешно кредитиране от Федералния резерв“, добавя Борис Богоутдинов, управляващ съдружник на консултантската компания “2Б Диалог”.

Това ги прави уязвими в трудни пазарни условия. Със сигурност ще възникнат проблеми с източниците на финансиране.

Ако банките претърпят загуби, те ще отказват краткосрочни кредити на небанкови кредитори и ще загубят възможността да работят на пазара, обяснява Богоутдинов.

"Лоши" кредитополучатели

Освен това подобни организации се специализират в проблемни кредитополучатели - въпреки уроците от финансовия колапс през 2008 г.

„Тогава, след кризата с високорисковите ипотечни кредити, играчите на пазара стигнаха до извода, че не трябва да отпускат заеми на тези, които е малко вероятно да ги върнат“, спомня си Богоутдинов.

Високорисковите ипотеки обаче са тук, за да останат. Високорисковият кредитополучател все още има шанс - просто да се свърже с небанкова агенция. И колкото повече са тези компании, толкова по-висок е делът на високорисковите ипотеки, тоест заеми, отпуснати на хора с ненадеждна или кратка кредитна история.

Оттук и втората заплаха: платежоспособността на самите кредитополучатели. Така Асоциацията на ипотечните банкери обръща внимание, че през първата половина на 2024 г. в САЩ се очаква рецесия и нарастване на безработицата. Клиенти на небанкови организации, които са загубили доходи, няма да могат да изплащат заеми.

"Този път ипотечната пирамида може да започне да се срива именно с кредитополучателите, които са загубили работата си. Тенденцията на масови съкращения в американската икономика вече е очевидна. Банките от своя страна също ще загубят пари и ще започнат да отказват заеми на агенциите, което ще доведе до преустановяване на дейността им”, посочва Николай Вавилов, специалист в отдела за стратегически изследвания в “Тотал Рисърч”.

Очевидна заплаха

Масовият фалит на такива компании ще удари целия ипотечен пазар. Банките и структурите, които са инвестирали в свои облигации и други финансови инструменти, ще претърпят големи загуби. Агенциите всъщност създават рискове за стабилността на американската банкова система, подчертава Дмитрий Осянин, доцент от основния отдел за финансов контрол в РИУ “Плеханов”.

Анализаторите все още не са склонни да говорят за „бомба“, поставена под ипотечния пазар. Ситуацията обаче е тревожна. Това е явно слабо звено във финансовата система, сегментът се развива много по-бързо от регулирането му.

Съветът за надзор на финансовата стабилност планира да затегне надзора върху ипотечните кредитори, включително въвеждането на системно важна категория. Това означава, че тези компании ще трябва да спазват и по-строги регулаторни изисквания.

Въпросът е дали ще успеят преди сегментът да се разпадне. Всичко зависи от реакцията на правителството и регулатора към проблемите в ипотечния сектор - доколко ще успеят да минимизират рисковете.

Превод: В. Сергеев