/Поглед.инфо/ Гласът на БРИКС+ сега е по-важен в международните отношения от всякога, тъй като отразява мултилатерализма в международния ред. Освен това всеки глас, който говори за международен ред, който представлява всички, а не една или друга фракция, сега е ценен. Глобалният север трябва да се адаптира към променящите се геополитически реалности, като се фокусира върху взаимните ползи и зачита националния суверенитет. Президентът на Политическия център на Емирствата (ОАЕ) Ебтесам Ал-Кетби пише за това в статия за Валдайския клуб.

Концепцията за Глобалния Юг

Нашият свят далеч не е статичен. През 2023 г. се засили интересът към ролята на Глобалния Юг при формирането на международния ред.

Идеята за глобалния юг все повече се свързва с индивидуалните и колективните усилия на развиващите се страни да участват равностойно в глобалните процеси на вземане на решения.

Основен извод от 10-ия стратегически форум в Абу Даби (ADSD), организиран от Центъра за политика на Емирствата през ноември 2023 г., беше, че глобалният юг играе все по-важна роля на световната сцена, оказвайки пряко или косвено влияние върху баланса на власт между великите сили, предимно чрез средните сили.

По време на дебата участниците в панела отбелязаха, че в светлината на конфликта в Украйна Глобалният Юг демонстрира нарастващо желание за необвързаност и желание да се отдалечи от глобалната поляризация в името на националните интереси и диверсифицирани партньорства.

Въпреки това разглеждането на Глобалния Юг като хомогенен блок е „аналитично погрешно“ и пречка за сериозно ангажиране с незападния свят.

Нещо повече, използването на Глобалния Юг като референтна рамка прави много по-трудно разбирането на реалностите на конкретни страни и региони, предвид преплитащите се интереси и приоритети.

Това обаче не изключва необходимостта от реформи на международния ред, отразяващи нови фактори, които променят някои аспекти от нашия живот и модели на международни отношения.

Критиците казват, че концепцията за глобалния юг опростява ситуацията и не отразява икономическата, политическата и културната реалност на страните, които включва.

Подобни възгледи обаче несправедливо се съсредоточават върху недостатъците на една идея, а не върху нейните достойнства. Ценността му се крие във факта, че подчертава общата борба на тези страни за влияние върху управлението на световния ред, за разлика от Глобалния Север, който няма хомогенна идентичност.

От икономика до геополитика

Започнахме да говорим за БРИКС+ през август 2023 г., след като шест нови държави, включително ОАЕ и Саудитска Арабия, получиха покана да се присъединят към групата БРИКС. Това е първото разширяване на групата от 2010 г. насам и добавя нови финансови, ресурсни, логистични и хуманитарни способности.

След разширяването, което влезе в сила през януари 2024 г., все повече се говори за възможността за трансформиране на БРИКС или БРИКС+ от блок, фокусиран основно върху търговията и икономиката, в група с по-широк кръг от интереси и собствени геополитически приоритети. Неотдавнашната среща на групата през ноември 2023 г. относно войната в Газа показа, че БРИКС вече излиза отвъд икономиката.

Този въпрос се повдига въпреки сложността му поради разногласия между членовете на групата по редица регионални и международни въпроси.

Признаци на нестабилност се наблюдават и в Глобалния юг като цяло на фона на нарастващото му присъствие на световната сцена.

Във всеки случай гласът на БРИКС+ сега е по-важен в международните дела от всякога, тъй като отразява многостранността в международния ред. Освен това всеки глас, който говори за международен ред, който представлява всички, а не една или друга фракция, сега е ценен.

Призивът за многостранен глобален ред, който зачита държавния суверенитет, призовава за преразглеждане на политиките на санкции и подкрепя правото на държавите да търгуват със своите валути, както ОАЕ и Индия започнаха да правят.

Двустранната и многостранната търговия изглежда е основен приоритет за страните от BRICS и тези, които се присъединяват към групата.

През лятото на 2023 г. ОАЕ и Индия подписаха споразумения за създаване на рамка за използване на местни валути при трансгранични транзакции и развитие на сътрудничеството между платежните системи. След сделката Индия започна закупуването на петрол от ОАЕ за индийски рупии, което засили търговията между двете страни.

На срещата на върха през 2023 г. в Йоханесбург управителите на централните банки и финансовите министри на държавите членки бяха натоварени да идентифицират механизми за намаляване на излагането на предполагаеми глобални финансови заплахи.

Очаква се някои условия и предложения да бъдат представени и обсъдени по време на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе в Казан тази година.

През 2001 г. групата на нововъзникващите пазари на БРИКС от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка колективно представляваше 19% от световния БВП по отношение на паритета на покупателната способност.

След като други страни се присъединиха към БРИКС, делът на блока се увеличи до 36%. Тази цифра се очаква да достигне 45% до 2040 г., повече от два пъти по-висока от икономическата тежест на най-големите развити икономики, Групата на седемте (G7).

Глобална икономическа трансформация

Бързият растеж на страните от БРИКС трансформира глобалната икономика и нарастващото им икономическо влияние има потенциала значително да промени глобалния баланс на силите. Въпреки това липсата на сплотеност в рамките на блока е проблем и може да попречи на постигането на амбициозните цели, които някои членове са си поставили.

ОАЕ гледат на членството си в БРИКС като на стратегическа възможност за разширяване на търговията и достъп до нови пазари.

Предвижда се да се разпредели допълнителен капитал към Новата банка за развитие, създадена от БРИКС преди две години. ОАЕ смятат, че членството на страната в блока не цели да антагонизира Съединените щати, а е в съответствие с ангажимента на ОАЕ към мултилатерализъм и е насочено към подобряване на търговските отношения с Глобалния юг.

Като една от малкото държави, които управляват над един трилион щатски долара суверенен капитал, ОАЕ е един от основните акционери на Новата банка за развитие, финансова институция, създадена от групата БРИКС. Тази банка е предназначена да предоставя заеми за проекти в развиващите се пазари.

Министерството на финансите на ОАЕ проведе среща на Борда на директорите на НБР в Дубай на 27-28 ноември 2023 г., първата такава среща в ОАЕ и региона.

ОАЕ се ангажира да използва иновативни финансови инструменти, подчертавайки ангажимента на страната към многообразието в подкрепа на развитието за благосъстоянието и просперитета на хората и страните по света.

Както каза д-р Ануар Гаргаш, дипломатически съветник на президента на ОАЕ, по време на 10-ия ADSD, ОАЕ стратегически „измества фокуса си на изток, за да развие партньорства със страни като Индия, Япония, Китай, Южна Корея и Индонезия“.

ОАЕ вижда значителни перспективи и възможности за растеж и диверсификация на Изток. Трябва да се отбележи, че ОАЕ не виждат конфликт в отношенията между Запада и Изтока.

Необходими са укрепване на връзките, изграждане на мостове между страните и разширяване на възможностите, каза Гаргаш, но постигането на този баланс може да бъде предизвикателство.

Погрешните схващания относно естеството и обхвата на действията на Глобалния юг могат да бъдат значителна пречка за по-конструктивното сътрудничество Север-Юг. Ефективното ангажиране с Глобалния Юг изисква Глобалният Север да се адаптира към променящите се геополитически реалности, като се фокусира върху взаимните ползи и зачита националния суверенитет.

Превод: СМ