/Поглед.инфо/ Приказват, че Полша, като модерна държава, е създадена от Юзеф Пилсудски, но това не е така: маршалът успява да създаде армия и да проведе шест войни за четири години със съседите си, но не му е писано да създаде на индустриализирана, суверенна република. Съвременната, в днешните граници, полска държава е създадена от Сталин. Първо, той умишлено я създава, за да прекъсне исторически установената верига от войни, които носят разруха и бедствие на народите на Русия, идвайки от балтийските низини на Полша без никакви препятствия. Човешките и материални загуби, независимо дали е била царска или съветска Русия, в две отечествени войни и през Първата световна война обективно изискват действия.

Второ, Сталин е марксист, но изобретателен и убеден пазарно ориентиран марксист, който вярва, че за създаването на вътрешен полски пазар ще е необходима развита индустриална и селскостопанска продукция. С цел създаване на промишленост в полската държава, като репарации са прехвърлени земи: части от Западна Прусия, части от Силезия, Източна Померания, Източен Бранденбург, Данциг и региона Шчечин с развитата им мрежа от индустриални предприятия. Аграрната реформа е извършена чрез прехвърляне на 6 милиона хектара земя на селяните (една трета от стопанствата получават земя за първи път). Промишлеността, както и 10 процента от земята и горите, остават държавна собственост. Към 1949 г. промишленото производство в Полската република е нараснало 2,5 пъти, икономическата възвръщаемост от продажбата на полски индустриални стоки се е увеличила с повече от 200% в сравнение с предвоенните години. Но не по-малко важно за СССР е излизането от стратегическа самота.

Забележка. За развитието на икономиката на Полша СССР предоставя безлихвен заем от 10 милиона рубли. както и заеми от 50 милиона рубли и 10 милиона долара.През 1945 г. на Полша са отпуснати храни, горива и суровини за промишлеността на стойност над милиард и половина рубли. От репарациите от 10 милиарда долара СССР дава 1 милиард долара на Полша под формата на индустриално оборудване и собственост. През 1947 г. СССР изпраща хиляди тонове зърно и други видове храни на поляците, което позволява да се избегне мащабен глад в Полша поради сушата, която между другото не заобикаля самият Съюз.

Западните страни, в които финансовият капитал управлява икономика на принципа на планирането и управлението на икономиката от държавата, виждат заплаха за своето съществуване в успехите на СССР и страните на народната демокрация: “В ръста на своя брутен национален продукт СССР е около два пъти по-бърз от нашите страни. Ако вземем предвид огромните природни ресурси на СССР, тогава с рационална икономика Съветският съюз имаше съвсем реални възможности да ни измести от световните пазари“ (Маргарет Тачър, ноември 1991 г., Хюстън).

Забележка. Британският министър-председател Маргарет Тачър изразява същността на най-новия империализъм, формулиран в неговата дефиниция: глобализмът е форма на диктатура на буржоазията на страните от "златния милиард" над капиталистическия свят, целяща да победи социализма и допринасяща за концентрацията на усилията да завладее, задържи и разшири световните инвестиционни пазари, суровини и продажби на стоки.

Авторите на публикациите за съвременна Полша разделят нейната история на развитие, след Втората световна война, на преди и след присъединяването на страната към Европейския съюз, което по принцип е неправилно.

Невярно е, защото социалистическото развитие на републиката обхваща два етапа: Полската република (1944 -1952) и Полската народна република (1952 -1989). Вече писахме за придобитото от Полската република, а Полската народна република, участвайки в СИВ заедно със неговите членове, произвежда една трета от промишленото производство на планетата. Републиката притежава развита индустрия, квалифицирана работна ръка и социално осигуряване.

На 29 декември 1989 г. Полша променя конституцията си: страната е прекръстена на Полската република, а на 31 декември Сеймът приема програма от десет закона, наречена „шокова терапия“, като план за бързо прехвърляне на икономиката на републиката от социалистическа икономика, основана на държавна собственост и централизирано планиране, до икономика на частния интерес. Програмата е отговор на хиперинфлацията (39,5% само през август 1989 г., 54,8% през октомври същата година) и бюджетният дефицит достига 8% от БВП. Полша не е в състояние да обслужва външния си дълг от 42,3 милиарда долара (64,8% от БВП).

Програмата за "шокова терапия", известна още като "План на Балцерович", предписва:

  1. Неефективните държавни предприятия могат да фалират.

  2. Забранено е на Централната банка да финансира дефицита на държавния бюджет.

  3. Премахване на преференциалното кредитиране на държавни компании.

  4. Ограничен растеж на заплатите в държавни компании;

  5. За всички дружества бяха въведени едни и същи данъчни правила

  6. Да се позволи на чуждестранни компании и граждани да придобиват полски предприятия и да изнасят печалби

  7. Отменя се държавният монопол върху международната търговия и е въведена конвертируемостта на злотата

  8. Установени единни митата

  9. и 10.:Спират установени обезщетения за безработица за служители на институции и фирми.

В рамките на "План на Балцерович", МВФ, в който САЩ контролира процеса на вземане на решения поради "принципа на" претегления "брой гласове" предоставя на Полша стабилизационен заем от 1 млрд. долара и резервен заем от 720 милиона долара. Световната банка предоставя заеми на Полша за модернизиране на износните предприятия. Парижкият клуб за периода между 1991 и 1994 година отписва от Полша, която се сблъсква със сериозни трудности при прехода към пазарна икономика 21,2 милиарда долара и 80% от просрочените лихви по него (бюджетът спестява около 9 милиарда долара), а втората част е преструктурирана за 20 години с гратисни периоди. През 1994 г. е постигнато подобно споразумение с Лондонския клуб, който отписва дълга от 6,6 млрд. долара, което е тласък за ускорения растеж на полската икономика до края на 90-те.

Доходът от приватизацията на държавните предприятия е сведен в долната таблица

Период

Брой преструктурирани предприятия

Доход в милиарди долари

1991-2015

6003

45,61

2011-2015

28

8,95

2006-2010

260

11,46

2001-2005

499

7,43

1996-2000

1597

14,99

1991-1995

3619

2,79

Трябва да се има предвид, че територията на Полша се намира на изток от нулевата изотерма на Европа и е в зоната на януарските температури - минус 2 градуса. Това означава, че продуктите, произведени в Полша, винаги ще бъдат с 15 - 20 процента по-скъпи, отколкото за подобни индустрии във Франция, Италия и САЩ. Разширяването на стоките на ТНК от страните на „златния милиард“ на полския пазар води до рязък спад в покупателната способност на населението с изобилие от стоки.

През периода 1991 - 1995 г. от броя на преструктурираните държавни предприятия само 2200 са сменили собствениците си и 1400 са ликвидирани. Затворени са много големи селскостопански предприятия, мини, металургични и машиностроителни заводи, текстилни предприятия - всичко, което не може да устои на конкуренцията с евтините вносни продукти. Милиони поляци остават без работа. Към 1993 г. равнището на безработица се повишава до 16,3%. И остава високо до 2011 г. (11%). 2,5 милиона поляци са заминали за ЕС и спонсорират полската икономика, прехвърляйки на своите семейства в около 25-30 милиарда долара годишно. Сега самата Полша има нужда от евтина работна ръка от чужбина и това е причината въвеждането на безвизово пътуване за Украйна.

К. Хъбърт в статията си „Социално - икономически модел на страните от Централна Европа“ смята, че експертите все още не могат да дадат еднозначен отговор: „До каква степен моделите на страните от Вишеградска Европа са независими икономически механизми? Функционират ли според собствения си модел, или икономическият им механизъм е една от разновидностите на модели, които вече са формирани в развитите страни?”.

На стълбата на социално - икономическото развитие на империалистическия етап и фактът, че всички европейски държави са на този етап, не се оспорва от всичките четири течения на философската мисъл, състоящи се от три етапа, всички държави в Европа са компактно разположени. Всяка стъпка отразява определена степен на концентрация на производството на разположените върху нея държави, от които зависи принципът на управление на икономика с финансов капитал. Има три такива принципа на икономическо управление: свободен пазар, пазарно планиране, планиране и икономическо управление от държавата. Съответно периодът, в който финансовият капитал управлява икономиката на определен принцип, се нарича етап на свободния пазар, пазарно планиране, глобализъм.

Класическата дефиниция на първия етап намираме в популярното есе “Империализъм като най-висша степен на капитализма”: „Производството става публично, но присвояването остава частно. Публичните средства за производство остават частна собственост на малък брой лица. Общата рамка на официално признатата свободна конкуренция остава и потискането на няколко монополисти над останалото население става сто пъти по-трудно, по-осезаемо и непоносимо ”

Либералният термин „глобализация“ съдържа десетина определения и сред тях е определение, което е трансформирана форма на глобализъм: „глобализацията означава разпространение на капитализма на свободния пазар в почти всички страни по света. Тя има свой собствен набор от икономически правила, които се основават на откритост, дерегулация и приватизация на националните икономики, за да се засили тяхната конкурентоспособност и да ги направи по-привлекателни за чуждестранния капитал”. Защо „разпространението на свободния пазар“, а не на нещо друго? Тъй като особена черта на възстановяването на капитализма в Полша е липсата на капиталистическа класа, тя се появява в общество, изпаднало социалистическия шинел в обществото. Над икономиката на етапа на свободния пазар стои глобализмът, чието въплъщение са транснационалните корпорации, като инструмент на явлението и най-високото ниво на адаптация към външни и вътрешни промени в околната среда.

Характеристиките на полския етап на свободния пазар включват:

- първо, няма съмнение, че това е проект на европейските страни на Запад;

-второ, икономиката на Република Полша израсна от приватизацията на социалистическата икономика на Полската народна република и не наследи икономиката на етапа на едрата индустрия като западна държава;

- трето, имущественото разслоение на полското общество едва започва.

Прави впечатление, че заявлението за вписване на Полша във военно-политическия блок на НАТО, е подадено през декември 1991 г. и прието през 1999 г., точно когато делът на частния сектор в собствеността нараства до 53,4%, а делът на държавата пада до 46,6%.

Заявлението за Полша за присъединяване към ЕС е подадено през 1994 г. и е прието 10 години по-късно, когато преките чуждестранни инвестиции нарастват до 5,44 млрд. долара.

По този начин десетилетието от развитието на Полша до пълноправно членство в ЕС и НАТО беше период на укрепване на глобализма в икономиката на републиката.

Забележка. Полският внос не е нищо повече от чуждестранен износ. Тази истина се потвърждава например от приватизацията на полските циментови заводи: фабриките са затворени и циментът започва да се внася от Германия, като по този начин се създават работни места в Германия. Те направиха същото с част от текстилната индустрия - чужди платове в Полша се продават от чуждестранни магазини.

Така етапът на свободния пазар на империалистическия етап по дефиниция се характеризира с рязко политическо и икономическо развитие: - социалистическата държавна собственост се приватизира от частни лица и чуждестранни ТНК;

- започна стратификацията на полското общество и за да отговарят социално на икономическите промени бяха проведени реформи в системите: пенсионно осигуряване, териториална администрация, здравеопазване, образование;

- въвеждането на Полша. в НАТО и ЕС затвърди мястото ѝ на стъпалото на социално-икономическото развитие и гарантираха по-нататъшно развитие в рамките на империалистическия етап.

Нека разгледаме мястото на Полша на стълбата на социалното и икономическо развитие: „През 1991–2018. обемът на износа на стоки се е увеличил над 17 пъти от 14,9 милиарда на 264,786 милиарда щатски долара. Подобна тенденция се наблюдава и при вноса на стоки - смята кандидатът на икономическите науки, доцент Хъбърт чийто обем за същия период се е увеличил почти 18 пъти от 15,5 милиарда на 270,157 милиарда щатски долара. ... Делът на промишлените стоки в износа на страната се е увеличил от 55,3 на 80,2%, но делът на технологичните стоки остава на доста ниско ниво - 8,5%.. През 2017 г. вътрешнорегионалната търговия на Полша представлява 79,7% от обема на износа и 71,3% от обема на вноса. От една страна, ЕС се превърна в голям по вместимост пазар за продажби на полски продукти, от друга страна, зависимостта на износа на полски стоки от икономическата ситуация в страните от ЕС се увеличи значително. ... Средно през 1991–2018г. Притокът на преките чуждестранни инвестиции в Полша се е увеличил от 359 милиона щатски долара на 11,476 милиарда щатски долара.

Заключението за мястото на Полша, сред членовете на ЕС е правилно. Западът е инвестирал над 480 млрд. долара в страната и неговите дялове са: инвестиции - 63,0%; износ - 60,0%; внос - 90,0%, една трета от банките и 49,65% от акциите в търговските банки, 2 хиляди клона на ТНК се занимават с промишленост и дружи, което предопредели през 2017 г. прехвърлянето на страната от развиваща се към развита. И това са секторите в БВП: услуги - 64,3%, индустрия - 31,2%, селско стопанство - 4,6%. С дела на държавата в създаването на БВП 17,3%, Полша демонстрира етапа, на който финансовият капитал управлява полската икономика на принципа на пазарно планиране. Етапът не е изучаван от теорията на марксизма, няма дефиниция на етапа.

Историческата мисия на глобализма се определя от неговата дефиниция, следователно планът за създаване на Речпосполита (план "Интермариум"), завещан от Юзеф Пилсудски, като проект на конфедерална държава от 12 държави от Източна Европа и представляващ разширяването на зоната на влияние на англосаксонския капитализъм в Европа, не е публично обсъдена. Но за да може Полша да се превърне в епицентър на конфедерацията, тя трябва да премине към стадия на глобализма и за това е необходимо да се удвои държавният дял в създаването на БВП, което ще доведе 2 милиона микро и 53,8 хиляди малки предприятия до ръба на разрухата (съответно 96, 7% и 2,6% от общия брой предприятия). Днес обединена Европа води хибридна война с Русия и Беларус. За информация: двата предходни периода на европейско единство завършиха с пълното поражение на Париж и Берлин.

Има много публикации за „полското чудо“ и всички те, в различни версии, изразяват мнението, че Полша „като държава от ЕС, е получила около 117 милиарда долара само за членство в съюза“. До март 2019 г. Полша получава 163 милиарда евро от бюджета на ЕС и внася 53 милиарда в бюджет и от тях между другото 110 милиарда са изразходвани за техническа инфраструктура, в полза на чуждестранните фирми в Полша.

Средно Полша получава от бюджета на ЕС чисто около 8 милиарда евро годишно.

Еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йотингер смята, че финансовите потоци между ЕС и Полша са „по-изгодни“ за развитите страни и приносът на Германия в бюджета на ЕС (11 милиарда евро), пренасочен към Полша, се връща към германската икономика. Върнато поради разликата в дела на заплатите в производствените разходи: Германия - 60 - 75 %. Полша -25 - 30 %. През 2018г. Износът на Полша за Германия възлиза на 60 712,39 милиона евро, а Германия получава обратно от Полша, около 8,0 милиарда евро. Всяка западна държава, която внася полски продукти, получава своя дял от печалбите поради по-високото си място в стълбата на социално-икономическото развитие. И така, кой кого храни?

Преход на полската икономиката. от етап на етап, не само отговарят на диалектиката на империализма, отговаря на рамката на подобен преход за страните от „златния милиард“ (1900-1933). Катализаторът концентрация на производството за страните от ядрото е Първата световна война, а за Полша глобализмът с англосаксонска разцветка действа като катализатор. Сега концентрацията на полското производство за прехода към стадия на глобализма може да се осъществи по заповед на единната полска финансова олигархия. Причината беше посочена по-горе.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели