/Поглед.инфо/ Русия стана първата икономика в Европа и петата в света по паритет на покупателната способност (ППС). Тя не само изпревари Германия, но се готви да настигне и Япония. Какво означава индикаторът ППС? И как Русия успя да постигне такъв възход?

Русия стана първата икономика в Европа по паритет на покупателната способност, каза президентът Владимир Путин в интервю за американския журналист Тъкър Карлсън. В света Русия заема пето място, изпреварвайки Германия. Първата икономика в света е Китай, следвана от САЩ, Индия и Япония.

От 2015 г. до 2022 г. Русия се нареждаше на шесто или седмо място в PPP и беше със сигурност след Германия. Въпреки това още през 2022 г. ситуацията се промени. Според World Economics БВП на Русия по ППС е 5,51 трилиона долара през 2022 г. Япония се класира по-нагоре с 5,68 трилиона, Индия - 15,87 трилиона, САЩ - 23,15 трилиона и Китай - 31,56 трилиона. БВП на Русия по ППС е по-висок от този на Германия с нейните 5 трилиона долара, Франция - 3,53 трилиона, Великобритания - 3,48 трилиона и Италия - 3,18 трилиона долара.

Защо Русия поведе в тази класация? Но първо, нека обясним какъв вид индикатор е ППС това и какво означава?

„Паритетът на покупателната способност (ППС) е доста конвенционален икономически показател, който отразява цената на всички стоки и услуги, произведени в страната, в чуждестранна валута, обикновено в щатски долари. Икономистите се нуждаят от такъв условен показател, за да могат да сравняват цената на едни и същи стоки и услуги в различни страни и след като направят сравнения, да направят извод колко високо или ниско е нивото на покупателната способност на населението в различните страни ”, обяснява Наталия Милчакова,анализатор.

По-прост пример е известният „Индекс на Биг Мак“: сравненията на цените на популярния хамбургер в различни страни показват колко подценена или надценена е националната валута на дадена страна спрямо долара.

„Сравняването на икономики с помощта на паритета на покупателната способност се счита за по-правилно от използването на индикатора за БВП в долари. Много държави умишлено подценяват своите валути, за да увеличат износа и по този начин да намалят стойността на БВП в долари. Оценяването на БВП по ППС премахва това противоречие, тъй като оценява покупателната способност на валутата в страната. Тоест, ако в Русия за 90 рубли може да се купи повече хляб, отколкото в САЩ за един долар, това означава, че покупателната способност на рублата е по-висока от обменния ѝ курс към долара.

Това предполага, че с по-ниски заплати, отколкото средно в САЩ и Европа, руснаците могат да си позволят основни продукти и услуги не много по-малко от гражданите на развитите страни, а понякога и повече.

“Разбира се, не говорим за луксозно потребление, автомобилите например сега са по-малко достъпни тук, отколкото на Запад. Ето защо няма смисъл да сравняваме заплатите без нивата на разходите в различните страни“, обяснява Сергей Гришунин, управляващ директор на рейтинговата служба НРА..

„Казано по-просто, БВП по ППС означава, че класическото изчисление на БВП е коригирано за това колко струват стоките и услугите в страната. Например, един програмист в Норвегия получава 4500 евро на месец, но неговите комунални услуги, транспорт, лекарства и храна струват 3500 евро. В Русия същият специалист получава 2500 евро, но разходите му за тези позиции ще бъдат 1200 евро. Оказва се, че програмистът в Русия има предимство“, обяснява Максим Максимов, доцент от катедрата по корпоративно управление и иновации в Руския икономически университет “Плеханов”.

По думите му алгоритъмът за изчисляване на БВП по ППС е разработен в рамките на Програмата за международни сравнения на ООН. Тя включва оценката на набор от 3200 основни потребителски стоки, над 230 инвестиционни стоки и 16 вида недвижими имоти (строителство).

Как Русия успя да изпревари класацията и да задмине някога най-голямата икономика в Европа – германската?Само преди няколко години руската рубла се смяташе за една от най-подценените валути в света, отразявайки ниската покупателна способност. „Въпреки това до края на 2022 г. ситуацията се промени значително, тъй като Русия получи рекордно високи приходи от износа на петрол и редица други стоки, като пшеница и минерални торове, а също и поради рязкото укрепване на рублата . През 2023 г. Русия, въпреки отслабването на рублата, запази петото си място в класацията на страните с най-висока покупателна способност поради високи темпове на икономически растеж спрямо световната икономика и икономиките на европейските страни, макар и само защото руският БВП се е увеличил през 2023 г. с 3,6%, световната икономика - с 2,6%, икономиката на еврозоната - с 0,5%, а в Германия като цяло е намалял с 0,3%“, казва Милчакова.

Експертът отбелязва, че този показател не отчита нивото на инфлация, което се отразява негативно на ефективното търсене на населението във всяка страна, но особеността на 2023 г. беше, че почти целият свят страдаше от нарастваща инфлация едновременно. Затова Милчакова не изключва, че дори показателят ППС да отчиташе инфлацията, резултатът нямаше да се промени много.

„Европейската икономика, откъсната от евтините енергийни ресурси по политически причини, рязко намали рентабилността си и редица от най-енергоемките сектори на икономиката на ЕС активно преместват производството си. Докато руската национална икономика, както се оказа, реагира доста стабилно на външни предизвикателства, освен това именно шоковата терапия стартира механизми за трансформация в някои стратегически важни сектори на икономиката - машиностроенето и самолетостроенето, електрониката, фармацевтиката, информационните технологии. През последните години Русия се опитва значително да възстанови националната си икономика, като отдава предпочитание на производствените сектори, способни да произвеждат продукти с висока стойност, които имат значително предимство в добавената стойност в сравнение с минералните суровини“, казва Максимов.

Освен това, добавя той, Русия активно си сътрудничи с най-перспективните за икономическо развитие региони - Китай, Индия и др.

„Русия направи много, за да завърши 2023 г. не само в плюс, но и с високи темпове на растеж, които надвишават световната икономика. Бяха направени значителни публични и частни инвестиции в реалния сектор, много сектори на икономиката получиха държавни поръчки за отбрана, държавата също направи много, за да пренасочи потока от износ на суровини от Запада на Изток за рекордно кратко време и тази стратегия преобърна се оказа много успешна и заместването на вноса също започна бързо да се развива. И в социален план беше направено доста за изглаждане на негативното влияние на инфлацията върху доходите на населението – реалните доходи на руснаците през 2023 г. се увеличиха за първи път от почти десет години“, отбелязва Милчакова.

Има ли шанс Русия да отиде по-напред в класацията на БВП на страните по ППС и да изпревари не само Германия, но и следващата страна – Япония? Експертите са уверени, че това е напълно по силите на руската икономика.

„Според анализаторите от Световната банка, които е много трудно да се заподозре в симпатии към Русия, до 2030 г. първите пет държави ще запазят статуквото. В същото време Русия е способна много да се доближи до Япония, а при определени условия дори да я изпревари. Мисля, че трябва да се съгласим с това твърдение. Освен това, за разлика от Япония, нашата страна има доста осезаеми резерви. Основното ограничение за тяхното използване е недостигът на квалифицирана работна ръка. Мисля, че правителството разбира този проблем и подготвя съответните решения. Но според мен на първо място трябва да бъдат програмите за масово репатриране на руснаци, както и масовото привличане на максимален брой имигранти от други националности, отдадени на традиционните ценности“, казва Максимов.

Сергей Гришунин също е съгласен, че Русия има шанс да приближи Япония до 2030 г. „Но все още е трудно да настигнем Китай, САЩ и Индия; въпреки това много по-ниското ниво на население в Русия, дори в сравнение със САЩ, както и неблагоприятният климат и свързаните с това разходи оказват влияние. Но посоката на движение е избрана правилно, което ни позволява да се надяваме на по-нататъшен растеж на икономиката и благосъстоянието на гражданите“, казва експертът.

Превод: В. Сергеев