/Поглед.инфо/ Натрупването на злато се извършва в няколко сектора на икономиката - държавното управление, банковият сектор, секторът на нефинансовите компании и сектора на домакинствата.

Най-пълната картина е за сектора на държавното управление: става дума за официалните златни резерви. И преди 50 години, и днес САЩ са абсолютен лидер по отношение на златните резерви. Германия е на второ място. А Франция, класирана на трето място, преминава на четвърто. Италия се изкачва до трето от четвърта. Пето място преди половин век е заето от Швейцария, днес е спаднала на седмо място. Холандия се класира на шесто място през 1970 г., а днес те са в дъното на топ 10 в списъка. През 1970 г. Съветският съюз е на седмо място; днес Руската федерация е на пето място.

Преди половин век в топ 10 попадат Белгия, Великобритания и Португалия. Днес те не са в списъка, но там се появяват Китай, Япония, Индия.

Страна

1970

2020

САЩ

9839,2

8133,5

Германия

3536,6

3362,4

Италия

2565,3

2451,8

Франция

3138,6

2436,1

СССР/Русия

1374,4

2299,4

Китай

398,1

1948,3

Швейцария

2427,0

1040,0

Япония

453,2

764,2

Индия

216,3

664,2

Холандия

1588,2

612,5

Официалните златни резерви на страните в тонове

Страни като САЩ, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Холандия, Белгия, Великобритания, Португалия, Испания, Австрия, Швеция и други европейски държави, както и Южна Африка и Австралия, са намалили своите златни резерви за половин век. Рязкото намаляване на резервите е особено видимо в Белгия (5,75 пъти), Южна Африка (4,73), Великобритания (3,86), Австралия (2,66), Холандия (2,59), Швейцария (2,33), Испания (1,57).

Във Франция стойността на златните резерви е намаляла с 1,29 пъти, но в абсолютно изражение спадът е възлизал на впечатляващо количество от 702,5 т. В САЩ намалението е било 1,23 пъти, а в абсолютно изражение е гигантско - 1 705,7 т. Ето ги абсолютните стойности на намаляване на златните резерви в някои други страни за половин век: Швейцария - 1.387,0; Белгия - 1.079,2; Холандия - 975,7. Така само в пет западни страни (САЩ, Швейцария, Белгия, Холандия, Франция) общият спад на златните резерви възлиза на 5.850,1 тона.

На фона на намаляването на официалните златни резерви на водещите западни държави се наблюдава увеличение на такива резерви от някои други държави. Руската федерация, Китай, Япония и Индия се появиха в топ 10. Русия има увеличение на резервите за периода 2010-2020. възлиза на 1,510,8 тона (увеличение от 2,92 пъти). В Китай по същото време ръстът възлиза на 894,2 тона (увеличение от 1,85 пъти).

Индийските златни резерви се натрупват повече или по-малко равномерно през целия половин век. А в Япония „квантовият скок“ се случва през 70-те години (1,6 пъти), след което размерът на резервите се промени много леко.

Страните, които най-бързо са натрупали златни резерви от половин век, са Индонезия (увеличение от 3,5 на 67,4 тона), Южна Корея (от 3,0 на 104,4), Филипините (от 49,8 на 197,9) , Тайван (от 72,9 до 422,7), Саудитска Арабия (от 105,8 до 323,1), Турция (от 112,9 до 602,7). Турция показа най-големия абсолютен ръст на резервите в групата на новите "златни" страни: за половин век тя увеличава своите златни резерви с 489,8 тона. Следват Тайван (увеличение от 349,8 тона), Саудитска Арабия (с 217,3 тона), Филипините (със 148,1 тона), Южна Корея (със 101,4 тона).

Вероятно Узбекистан и Казахстан също трябва да бъдат включени в групата на новите "златни" страни. За тях обаче нямаме данни за 1970 г. През 2020 г. стойността на златните резерви в Казахстан възлиза на 380,4 тона, на Узбекистан - 330,6 тона, те заемат 14-то и 15-то място в класацията на държавите по златни резерви. Следват ги Саудитска Арабия (323,1 тона) и Великобритания (310,3).

Неведнъж съм писал, че спадът в златните резерви на водещите западни държави през последния половин век се дължи на опитите на паричните власти на тези страни да свалят цената на благородния метал на световните пазари. Резервите на централните банки и хазната бяха похарчени за интервенции на пазара на злато. За тези цели е създаден таен златен картел, а от края на 90-те години във Вашингтон е сключено споразумение между централните банки на водещите западни държави за продажбата на злато от резерва. На всеки пет години се подписваха нови споразумения; те се наричаха „Споразуменията от Вашингтон“. В рамките на такива споразумения големи количества метал са продавани от резервите на Швейцария, Великобритания, Холандия и Франция. Крайната цел на подобни продажби (златни намеси) беше да се ограничи поскъпването на благородния метал. Ако цената на златото започне да расте, това ще изложи на риск щатския долар.

За страните, които изграждаха златни резерви, целта беше да се постигне диверсификация на международните резерви, да се намали зависимостта от долара и рисковете, свързани с възможни икономически санкции от Вашингтон (златото е силно имунизирано срещу санкции).

Няколко думи за надеждността на официалната статистика на златните резерви. Има сериозни основания да се смята, че трезорите на Американската хазна (предимно във Форт Нокс) от благородния метал са много по-малко от официално обявените. В продължение на почти 70 години не е имало одит на официалния американски златен резерв, въпреки че това се изисква постоянно от много конгресмени и сенатори. Съществува подозрение, че златният резерв на САЩ отдавна е разпродаден, а волфрамови блокове, покрити с тънък слой злато, се съхраняват във Форт Нокс (волфрамът има същото специфично тегло като златото, поради което чрез претегляне на слитъка е невъзможно да се открие фалшификация).

Още по-малка е яснотата в другите резерви - частни компании, банки, други юридически лица, а също и граждани. Статистиката е много ненадеждна. Има данни за златните резерви на инвестиционни фондове и борсово търгувани фондове (БТФ), обвързани със злато, но само за най-големите.

Днес на света има няколко десетки БТФ, които специализират в инвестиции в скъпоценния метал (в САЩ, Великобритания, Германия, Швейцария). Най-големите компании в САЩ са (в скоби – големината на златните резерви към май 2020 година в тонове):

SPDR Gold Shares (1056,2); iShares Gold Trust (422,1); Sprott Physical Gold Trust (64,4); SPDR Gold MiniShares Trust (37,5); Aberdeen Standard Physical Gold Shares (32,9). В Великобритании: iShares Physical Gold ETC (202,4); Invesco Physical Gold ETC (198,6); WisdomTree Physical Gold (146,7); Gold Bullion Securities Ltd (84,0); WisdomTree Physical Swiss Gold (54,2); BullionVault (41,9). В Германии: Xtrackers Physical Gold ETC EUR (64,7); Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC (59,2); Xtrackers Physical Gold ETC (24,5). В първите от изброените американски фондове златните резерви са съпоставими с официалните златни резерви на Швейцария (1040 тона за юли 2020 година).

Най-неясната представа сред властите, статистическите служби и експертите е частта от златните резерви в ръцете на гражданите. Няма официална статистика. За да добиете представа за общия обем на физическото злато в лично притежание, човек трябва да се задоволи с експертна преценка. Такова злато може да бъде в различни форми: бижута, монети, блокове, други форми ( златен пясък, златна тел). Според моите изследвания към днешна дата най-големи количества физическо злато в лично притежание (без пласмент в банки, фондове и т.н.) има в Индия, Китай и Турция.

В Индия притежанието на злато и използването му като средство за тезаврации (опазване на богатството) е традиция, която датира от векове. Правителството на Индия изчислява общото натрупване на населението през 2016 г. на 20 хиляди тона злато. Прави впечатление, че производството на злато в Индия е само 2-3 тона годишно; почти цялото злато се внася в Индия (легално и нелегално), средно 700-800 тона годишно.

Някога безспорен рекордьор по най-големите частни златни резерви е Китай, който търгува с Европа по Големия път на коприната, а китайският износ надвишава вноса. Излишъкът от тази търговия се изразяваше във факта, че златото течеше в Китай (по това време парите обслужваха международната търговия). До началото на XIX век в Китай се натрупва огромно количество злато, включително в ръцете на населението, но опиумните войни, след това японската намеса водят до факта, че Китай губи своя гигантски златен резерв. В ръцете на населението почти не е останало злато.

През последните две десетилетия обаче китайците отново започнаха да натрупват злато интензивно. Включително в сектора на домакинствата. Китай разполага с мощен добив на злато (първо място в света - годишно производство от 400-500 тона). Освен това Китай е на първо място в света по внос на злато и почти не се изнася злато извън страната.

Ето пример от 2018 година. Годишно производство - 404 тона. Износ - 17 тона. Внос - 1506 тона (значителна част - доставки от Хонконг). Увеличението на резервите на КНБ (по официални данни) е около 200 т. Без златото, закупено от Централната банка, на вътрешния пазар остават почти 1700 тона предлагане на благородния метал. Къде отиват? Китайската статистика не дава точна картина. Експертите са склонни да вярват, че част от този метал се използва за попълване на китайските златни резерви, но не е отразена в официалната статистика. Другата част отива за попълване на златните резерви на гражданите. Според различни оценки обемът на такива резерви е 5-10 хиляди тона.

Сега за Турция. Традицията за натрупване на злато и използването му като средство за тезаврация е дори по-силно изразена в Турция, отколкото в Индия. Турските медии съобщиха, че населението държи около 5 хиляди тона от благородния метал. Добивът на злато в Турция е много нисък. Търсенето на злато на вътрешния пазар се покрива от внос. Турция е един от водещите вносители по отношение на покупките на злато на световния пазар. Ето данните за вноса на злато от тази държава през последните години (в тонове): 2016 г. - 106,2; 2017 г. - 370,0; 2018 г. - 202,3; 2019 г. - 159,6; 2020 г. (януари - октомври) - 231,5. Общо за по-малко от пет години вносът на злато в Турция възлиза на 1 069,6 т. Средно се получават около 220 т годишно. Гигантски обеми! В същото време Турция заема едва 19-то място в класацията на световните икономики.

И един момент. По отношение на населението Турция не е сравнима с Китай и Индия. В Индия, както отбелязахме, частните спестявания се оценяват на 20 хиляди тона с население от 1353 милиона души. В Турция частното натрупване на злато е около 5 хиляди тона при население от 82 милиона души. Оказва се, че в Турция, на глава от населението, златото представлява повече от четири пъти повече, отколкото в Индия: повече от 60 грама срещу по-малко от 15 грама.

Днес в Турция има бързо обезценяване на националната валута - лирата. Това също рязко стимулира търсенето от населението на злато и главно не като бижута, а като инвестиции. Наскоро Световният съвет по златото публикува тримесечния доклад за пазара на злато за юли-септември 2020 г. Докладът предоставя списък на държавите, където търсенето на инвестиционно злато под формата на физически метал е било най-високо през третото тримесечие на 2020 г. По покупки на инвестиционно злато Турция се класира на второ място след Китай (съответно 48,5 тона и 57,8 тона). На трето място е Индия (33,8 тона).

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели