/Поглед.инфо/ Уважаеми участници в кръглата маса, искам преди всичко да ви поздравя и да ви благодаря за възможността да участвам и да се присъединя.

Както сме свидетели, в момента активно се развива процесът на формиране на качествено нов световен ред. Тече процес на ограничаване на „атлантическата” доминация, която носеше катастрофални последици за останалата част от човечеството. Многополюсният свят е гарант за развитие, сигурност и равноправно сътрудничество за държавите по света. И най-важното, многополюсният свят предоставя уникална възможност за запазване на националната идентичност и националното самосъзнание.

Еднополюсният свят се характеризира с един основен център на икономическо и политическо влияние. Тоест доминацията на САЩ и техните съюзници. Съответно такъв световен ред дава възможност за реализация на егоистичните интереси на този център. В същото време, разбира се, цената на това доминиране е, че другите държави по света са принудени да се откажат от основните си интереси и техният суверенитет често е декларативен.

Въз основа на всичко това можем да направим справедлив извод, че именно евразийското пространство е качествена платформа, върху която се формират плуралистични стандарти, които все повече изместват евроцентристките възгледи в международните норми. Така глобалният политически и икономически център се премества от Европа към евразийското пространство.

Оттогава безвъзвратно се формират нови центрове на сила като Русия, Китай, Индия, Турция, Бразилия. Това се насърчава активно от нарастващата регионализация на световната икономика. че именно евразийското пространство е качествена платформа, върху която се формират плуралистични стандарти, които все повече изместват евроцентристките възгледи в международните норми. Така глобалният политически и икономически център се премества от Европа към евразийското пространство. Оттогава безвъзвратно се формират нови центрове на сила като Русия, Китай, Индия, Турция, Бразилия. Това се насърчава активно от нарастващата регионализация на световната икономика.

Съответно искам да отбележа, че една от важните концепции на идеята за евразийството е многополярността.

Устойчивият и стабилен растеж на световната икономика е друг важен аспект на разглежданата тема. Многополюсният характер на системата на международни отношения е основно условие за ефективния растеж на световната икономика, което е от голямо значение за подобряване на условията на живот по света.

А бъдещето на многополюсния свят зависи от турбулентността и характера на взаимоотношенията и сътрудничеството между силните държави в глобалното пространство. Формирането на нови полюси на растеж в глобалното политическо, икономическо и културно пространство също разширява обхвата на реалните възможности за преход към многополюсен свят. Многополюсният свят предизвиква чувство за отговорност за съдбата на света на всички народи.

Вярваме, че един многополюсен свят може да служи като идеологически двигател за конструктивен и мирен диалог между политическите актьори. Тоест основният геополитически конструкт на променящата се система е развитието на идеи за общи културни, исторически, цивилизационни ориентири на страните и общи икономически интереси.

Съответно новите икономически интеграционни процеси и инициативи могат бързо да променят общия характер на отношенията и сътрудничеството между държавите в глобалното пространство, създавайки нови центрове на регионален икономически растеж. Днес може спокойно да се каже, че идеите около многополярността стават все по-категорични, въпреки съпротивата на отделни страни.

Укрепвайки тясното си взаимодействие, тези страни създават мощна глобална икономическа платформа и мегацивилизационна общност. цивилизационни ориентири на страните и общи икономически интереси. Съответно новите икономически интеграционни процеси и инициативи могат бързо да променят общия характер на отношенията и сътрудничеството между държавите в глобалното пространство, създавайки нови центрове на регионален икономически растеж. Днес може спокойно да се каже, че идеите около многополярността стават все по-категорични, въпреки съпротивата на отделните страни.

Световен ред, основан на многополюсна конфигурация, може да осигури устойчивост и стабилност в света, главно поради факта, че геополитическите региони в различна степен са в състояние да осигурят балансирано развитие на целия свят. Съществуващите и нововъзникващите центрове на сила, намиращи се в състояние на глобално взаимодействие, притежават значително количество потенциална енергия, с която могат да влияят далеч отвъд своите граници.

Така геополитическата система е изградена върху по-голяма предвидимост, която е ключова необходимост за гарантиране на глобалната сигурност и мир. Ако истинската ни цел е да действаме в интерес на цялата цивилизация и да предотвратим по-нататъшните щети, тогава единственият обещаващ път е да изградим нов баланс на силите между Изтока и Запада. Освен това, това е единственият жизнеспособен вариант, който може да позволи на Евразия да придобие перспектива за реален геополитически суверенитет.

Анализирайки протичащите процеси в съвременния свят, можем да направим справедлив извод, че сме изправени пред исторически вододел, който целият свят преживява. По това време и през този период, ако честно и критично анализираме текущите световни дела и всички основни участници, които ги оформят, ще разберем, че в тази сложна система, външната политика на САЩ е вътрешно противоречива и носи в себе си фатален недостатък, последиците от който ще се отразят на цялата цивилизация.

Както всички вече знаем, външнополитическата амбиция на САЩ е свят, доминиран от САЩ. Тези амбиции, по своята същност, предполагат неписани принципи на поведение, съгласно които САЩ развиват правилата, свързани с глобалните финансови и търговски дейности, поддържат статута на военен хегемон и по този начин се издигат над всички други нововъзникващи конкуренти.

Нещо повече, може би е излишно да казваме, че подобно постоянно господство не е градивно за останалите участници в глобалната система. Ако еднополюсният свят остане непроменен, това ще доведе до нови войни в света. Има спешна нужда външната политика на САЩ да усвои идеята, че многополюсният свят е тъкмо справедливия път напред за всички страни.

Така преходът на света към нова глобална геополитическа епоха, влошаването на глобалните проблеми, появата на нови предизвикателства и заплахи за човешката сигурност, разширяването на зони с висока ентропия и радикалното преструктуриране на политическата геометрия на света след разпадането на двуполюсната система и началото на разлагането на еднополюсния свят, разкри обща за всички страни и народи жизнена потребност.

Нейният смисъл е да обедини усилията на основните субекти на международния живот за разработване на нова парадигма на геополитическата структура и развитие на световната общност през 21 век, която да отговаря на новите реалности. Анализът на фактите от кризисното развитие на света през последните години показва, че най-приемливият в настоящите условия стабилен и безопасен модел на световния ред е многополюсният модел.

Скъпи приятели, благодаря ви за вниманието и още веднъж изказвам своята благодарност за възможността да участвам и да се присъединя. Благодаря.

Превод: ЕС

Подпишете се за референдума за "Мир и Суверенитет" на https://narodna.me/ /изчакайте няколко секунди, за да се отвори страницата/

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели