/Поглед.инфо/ Долу представям диаграма на производството и потреблението на уран в света за 2019 година. Следват новини и мои коментари.

Англосаксонците (САЩ и Великобритания) нямат проблеми с урана. Той се добива в Австралия и Канада.

2. В Русия добивът на уран представлява 60% от потреблението му. “Росатом” получава липсващата част в Казахстан. Имаме и склад. От него изплатихме обезщетението на САЩ (ВОУ-НОУ), но все още остава много.

3. Китай е най-големият потребител на уран, получен от чужбина.

3.1. Китай плътно е оседлал добива на уран в Казахстан. Наскоро:

Китайската национална група за ядрена енергия (КНГЯЕ) придоби дялове в две находища на “Казатомпром” и скоро ще стане член на друго минно предприятие в Казахстан. В момента КНГЯЕ притежава 49% от акциите в капитала на „Семизбай-У“ (находища Иркол в района на Къзълорда и Семизбай в Акмолинска област). До 30 юни 2021 г. "Казатомпром" планира да сключи сделка с КНГЯЕ за продажба на 49% в минно предприятие "Орталък" (находища Минкудук и Жалпак в Туркестанска област), съобщи компанията през декември.

Основата за подобряване на позицията на Китай в Казахстан е ясна (параграф 3.3).

3.2. През 2019 г. 40% от износа на уран от Казахстан e насочен към Китай (дял в производството на уран от “Казатомпром”).

3.3. Сега Казахстан се занимава с развитието на пълния горивен цикъл с Китай. В замяна Китайската национална група за ядрена енергия (КНГЯЕ) получи дял в две находища на "Казатомпром" и скоро ще стане член на друго минно предприятие в Казахстан. В момента КНГЯЕ притежава 49% от акциите в капитала на „Семизбай-У“ (находища Иркол в района на Къзълорда и Семизбай в Акмолинска област). До 30 юни 2021 г. "Казатомпром" планира да сключи сделка с КНГЯЕза продажба на 49% в минно предприятие "Орталък" (полета Централен Минкудук и Жалпак в Туркестанска област), съобщи компанията през декември.

През 2021 г. партньорите планират да завършат изграждането на завод за производство на ядрено гориво - горивни сглобки във Източно-Казахстанския регион (въз основа на технологиите на “Арева”). КНГЯЕ се ангажира да закупува 200 тона еквивалент на уранов метал под формата на горивни комплекти годишно в продължение на 20 години, като първите доставки започват през 2022 г.

През предходните години сътрудничеството с Китай помогна на „Казатомпром” да получи технологии за производство на горивни пелети (използвайки технологията на “Арева”) и да ги изнася от 2012 г. за атомните електроцентрали на КНГЯЕ (също работещи по технологията на “Арева”).

3.4. Англосаксонците не могат да нанасят удари по доставките на уран в Китай. И е безполезно. Най-вероятно той има стратегически запас от уран, който може да използва по време на челен сблъсък със САЩ.

4. Германия и Япония се самоотлъчват от урана. Ясно е. Защо им беше да губят Втората световна война.

5. Япония я отлъчват от урана принудително.

През 2018 г. Казахстан намали дяловете на японския консорциум “Енержи Ейжа” в предприятията “Байкен-У” и “Хорасан-У”, които разработват участъци 1 и 2 на находище Северна Хорасан. Това се дължи на факта, че японските партньори не изпълниха напълно своите задължения за трансфер на технологии за развитие на горивния цикъл. В резултат на това делът на “Казатомпром” в „Байкен-У“ се е увеличил от 5 на 52,5%, а в „Хорасан-У“-от 33,98 на 50%.

6. Франция е фатално зависима от урана. 75% от електричеството се произвежда там в атомни електроцентрали. Тя консумира 13,1% от световното потребление на Уран. Франция частично задоволява нуждите си с уран от Нигер и Казахстан.

6.1. Разгледах състоянието на добива на уран в Нигер преди две години. Там някак всичко е скучно. Добивът на уран в рудника Акоута спря тази година. Делът на френския “Орано” (бивша “Арева”) в консорциума е 59%.

6.2. В Казахстан производството на уран в съвместното предприятие с “Орано” през 2019 г. възлиза на 14,2% от общото производство. Делът в добития уран на “Орано” е 51%. Но съгласно новото споразумение за споделяне на производството, Казахстан ще получи 60% от добития уран от 2022 г.

6.3. Съгласно договор, подписан в края на 2015 г., Казахстанската национална атомна компания “Казатомпром” ще достави на най -големия оператор на атомни електроцентрали на света, френската компания “Електрисит дьо Франс”, 4500 тона уранов концентрат от 2021 до 2025 г. Ще бъде ли спазвано това споразумение? Мисля че не.

6.4. Франция в Казахстан може да бъде изместена от Китай.

6.5. Преди 2-3 години във Франция се говори за необходимостта да се намали делът на производството на електроенергия в атомните електроцентрали до 50%. Те са прекратени. Франция няма пари за трансформиране на своя енергиен сектор.

6.6. Франция е първата по ред за принудително отлъчване от урана. Това ще засегне и енергийния сектор на Германия. Атомните електроцентрали на Франция са част от енергийната система, която тя строи.

7. Ето ги и спотовите цени за уран:

Годишният обем на спотовия пазар на уран е 38% от потребностите на АЕЦ.

На спотовия пазар на уран се появиха инвеститори. Те инвестират кеш във физически уран.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели