/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на човешките ресурси и социалното осигуряване публикува списък с 19 нови професии. Някои от по-интересните сред тях са водещ на онлайн предавания, специалист по прилагане на генеративна AI система, инженер по планиране и операции на културни и креативни продукти, администратор на интелигентни производствени системи и техник по биоинженерство.

Основна цел на признаването на тези професии е засилването на чувството за принадлежност на работниците и осигуряването на свързани ползи от националната политика.

През октомври 2023 г. министерството получи над 430 предложения за нови професии, главно в бизнес услугите, производството и информационните технологии.