/Поглед.инфо/ Това казва Директорът на Центъра за насърчаване сътрудничеството в селското стопанство между Китай и ЦИЕ д-р Момчил Станишев по повод 10-годишнината от стартирането на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, В рамките на този Механизъм за сътрудничество през изминалите години се проведоха редица важни събития и срещи, които дадоха своя принос за повишаване взаимодействието между Китай и Централно-европейските страни в различни области на живота - икономика, култура, образование. Той споделя за КМГ някои от по-важните инициативи на Центъра, като негов директор, както и мнението си за бъдещите акценти в това сътрудничество.

„Механизмът за сътрудничество между Китай и ЦИЕ е изключително важна инициатива, която  допринесе  значително  за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения, както между страните-членки, така и между обществата. Това се случи чрез образователни обмени, посещения на бизнес делегации, както и участия в изложения и фестивали.

Пример за това е Изложението „Китай-ЦИЕ“, което се състоя  в град Нинбо. То показа,  че двустранната търговия се е увеличила значително между всички страни-членки, като намаляването на търговския дефицит е едно от нещата, които трябва да бъдат приоритизирани през новото десетилетие, в което инициативата навлиза.

По повод 10-годишния юбилей,  Центърът за сътрудничество в селското стопанство между  Китай и страните от Централна и Източна Европа  проведе Международна научно-практическа конференция на тема „10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИE”. По време на форума бяха обсъдени  редица въпроси от сферата на икономическото, селскостопанското,  правното, културното и образователното сътрудничество и обмен. В инициативата взеха  участие изследователи и ръководители на компании и фирми  от 12 страни.  Проявеният интерес и направените предложения ни показаха интересът, който страните проявяват към продължаване на това сътрудничество и през следващите години.

Китай инвестира в инфраструктурни проекти, като железопътната връзка между Белград и Будапеща, както и в пристанището в Пирея, Гърция. Китайски компании също инвестираха и в други сектори на икономиката като телекомуникациите и селското стопанство.

През последното десетилетие Инициативата, както загуби някои от своите членове, така и придоби нови. Това говори, че тя има какво да предложи и може да бъде пример за добрите отношения и сътрудничество между Китай и останалите европейски страни. В тази връзка страните-членки на Инициативата трябва да продължат активното сътрудничество, за да може да се извлече най-доброто от двата свята.”

Като директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ,  д-р  Момчил Станишев подчертава изключителния ръст в търговията на селскостопански и хранителни продукти. Той дава и пример за това: от 6 млн. долара през 2012 г. тя е нараснала до 76 млн. долара през 2022 г.  Той добавя още, че Централна и Източна Европа е слабо познат регион в Китай, което води и до ниско търсене на хранителни продукти. Именно затова, един от акцентите на ръководения  от него Център през следващите години ще бъда по-доброто позициониране на  стоките и продуктите от страните от Централна и Източна Европа в Китай. „Това би допринесло и за намаляването на търговския дефицит”, категоричен е директорът Момчил Станишев.