/Поглед.инфо/ Днес на пресконференция говорителят на Националната здравна комисия Ми Фън обясни, че в последно време епидемичната ситуация в Китай се стабилизира и подобрява. По думите му, до момента не е регистрирано ясно увеличение на способността за предаване и имунорезистентност на известните щамове на COVID-19.

Ми Фън посочи, че тъй като тази седмица започва новият срок в училищата и пролетната оран в редица селскостопански райони, е нужно хората да спазват определени мерки, за да се предотвратят нови огнища на епидемията. Китай ще продължи да предоставя необходимите здравни услуги на възрастните хора и в селските райони, както и ще се придържа към управлението на жилищните общности, за да се осигури своевременно откриване и лечение на хора в риск.