/Поглед.инфо/ Ранната зима е натоварен сезон за националния природен резерват, разположен в устието на река Хуанхъ близо до град Донин, източната китайска провинция Шандун. През резервата преминават два от основните миграционни пътя за мигриращите птици – единият, който се разполага от Източна Азия до Австралия и другият, който покрива западната част на Тихия океан. Милиони птици спират в Донин всяка година, което го прави едно своеобразно „международно летище“ за мигриращите птици и ключова зона за тяхната защита.

Резерватът в последните няколко години стартира нови проекти за прилагане на новите технологии и иновации, които ще спомогнат в работата за възстановяване на влажните зони, възстановяване на растителността и подобряване на мониторинга на птиците. 

Резерватът се простира на около 153 000 хектара, като влажните зони съставляват повече от 70 процента от общата му площ. Надеждното водоснабдяване е от ключово значение за опазването на влажните зони и екосистемата като цяло. През последните няколко години резерватът стартира нови канали за попълване на вода, отклонявайки повече вода от река Хуанхъ в резервата, което подпомага възстановяването и поддържането на влажните зони. „В миналото попълването на вода идваше натурално и то само веднъж годишно, преди сезона на наводненията, но сега идва два или три пъти годишно. Открихме, че през пролетта например, когато растителността започва обилно да расте и да се развива, също е необходимо голямо количество вода“, пояснява Лиу Дзин, заместник-директор на комитета за управление на резервата. „Благодарение на новите възможности на технологията в тази насока ние вече можем да гарантираме по-добре процъфтяването на влажната растителност, което от своя страна осигурява храна и подслон за мигриращите птици.“

Освен поддържане на нивото, количеството и качеството на водите тук, друга основна задача за управата на резервата е и възстановяване на растителността. „Коритото от морска трева поддържа бентосни организми като малки риби и раци, които са питателна храна за мигриращите птици“, казва Джоу Личън, ръководител на изследователския управителен комитет на резервата. В сътрудничество с Института по океанология и Океанския университет на Китай, резерватът е възстановил близо 100 хектара от коритото с морска трева от 2022 г. насам. Процентът на покритие с естествена растителност в резервата сега възлиза на 55,1 процента, което го прави най-голямата нова влажна зона с естествена растителност по бреговете на Китай.

Може би най-важното и интересно приложение на новите технологии в сферата на опазване на влажните зони са техниките и системите за наблюдение, следене и мониторинг на ятата мигриращи птици. „В миналото брояхме птиците със собствените си очи", казва Джао Ядзие, заместник-директор на Центъра за мониторинг на околната среда в делтата на река Хуанхъ. Когато преди години тя започва работа в центъра, Джао се промъквала през калните блата, облечена в гумени гащеризони, високи до гърдите, носейки бинокли, стативи, фотоапарати и друго оборудване, тежащо близо 10 кг. Екипите тогава се налага да живеят в отдалечени станции за управление в продължение на няколко месеца. Сега вече членовете на екипа могат спокойно да наблюдават дейността на птиците от спокойствието на техните офиси. Например днес те наблюдават един ориенталски бял щъркел на големия екран в основната зала за наблюдение на резервата. Птицата стои в изкуствено гнездо с диаметър около 2 метра и обръща клони, за да подреди жилището си. 

Тази година Джао и нейните колеги са открили 198 гнезда с новородени бебета щъркели. Ориенталският щъркел е включен в списъка на застрашените видове от Международния съюз за защита на природата. В резервата е изградена интегрирана мрежа за наблюдение с 66 камери за наблюдение на птици, 75 за влажни зони и над 40 за човешки дейности. Мрежата осигурява 24-часово наблюдение в реално време в ключови области, използвайки технологии като 5G, интелигентно възприятие и изкуствен интелект. Системата може автоматично да улавя и разпознава птици, показвайки незабавно техния вид и здравословно състояние на екрана. Точността на разпознаване на някои ключови видове и големи птици е над 90 процента. Данните ще бъдат включени в статистиката в реално време, което неимоверно много улеснява работата на всички в резервата. 

Използването на технологиите и иновациите в сферата на защитата и опазването на околната среда помага за намаляване на въздействието на човешките дейности върху природата и създава повече възможности за опазване на биоразнообразието. Наблюдаване без да безпокоим природата и опазване без прекомерна намеса – това е най-голямото уважение, което може да отдадем към нашата околна среда. Всички възможности, които новите технологии и иновации ни предоставят в нашето модерно време трябва да бъдат прилагани успешно, за да може да гарантираме едно по-зелено, устойчиво бъдеще.