/Поглед.инфо/ Държавният съвет на Китай издаде серия от мерки за ускоряване на интегрираното развитие на вътрешната и външната търговия. Това е от съществено значение за изграждането на нов модел на развитие и насърчаването на висококачествено развитие. То също ще играе важна роля в насърчаването на икономиката, разширяването на вътрешното търсене и стабилизирането на бизнес средата и бизнес процесите.

Мерките ще подобрят съгласуването на вътрешните и външните търговски правила и системи и ще уеднаквят стандартите и политиките, улеснявайки вътрешните и външните търговски потоци. Основна цел е насърчаване на координацията на каналите за търговия, подобряване на средата за интегрирано развитие и ускоряване на работните процеси в ключови области. Китай също ще засили фискалната и финансовата подкрепа за интегрираното развитие на вътрешната и външната търговия.