/Поглед.инфо/ Държавният съвет публикува Програма за действие за икономия на енергията и намаляване на въглеродните емисии за 2024-2025 г., която поставя акцент върху ограничаването на потреблението на енергия от изкопаеми горива и намаляването на въглеродните емисии.

Документът изисква през 2024 г. разходите на енергия и изпусканите емисии на въглероден двуокис за БВП да бъдат намалени съответно с 2,5 % и 3,9 %. Планира се през тази и идната година ключовите сектори на икономиката да спестят енергия от около 50 милиона тона стандартни въглища и да намалят емисиите на въглероден двуокис от 130 милиона тона чрез екологична трансформация.

Всички региони и ведомства, като продължават да увеличават енергийната ефективност и да намаляват въглеродните емисии, трябва да осигуряват енергия за висококачествен растеж и да направят всичко възможно за изпълнение на поставените цели в 14-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие, се посочва още в програмата на Държавния съвет.