/Поглед.инфо/ Държавният съвет на Китай вчера пусна циркулярно писмо, с което изиска от съответните отдели и местни власти да окажат допълнителна подкрепа на чуждестранните инвеститори при създаването на центрове за научноизследователска и развойна дейност в Китай.

В него се посочва, че финансираните от чужбина центрове за научноизследователска и развойна дейност ще бъдат подкрепени при създаването на отворени иновационни платформи, финансирането и участието в национални научни и технологични мисии и програми. Ще бъдат положени усилия да се насърчи законният трансграничен поток на научноизследователски и развойни данни, ще се оптимизира управлението на правата върху интелектуалната собственост на технологии и се подобри процесът за освобождаване и регулиране на научноизследователски материали.

В циркулярното писмо се изисква също всички власти на провинциално ниво да предоставят повече удобства за работа в Китай на чуждестрнните експерти. Съответните отдели трябва да подобрят и системите си за защита на поверителна бизнес информация, както и да изградят центрове за защита на интелектуалната собственост и да следят строго за спазването на законите.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели