/Поглед.инфо/ Китай ще подкрепя технологичните иновации, индустриалното земеделие и управлението на безопасността, определяйки ги като „индустрии на бъдещето“.

За тази цел ще бъдат основани и развити инкубатори и пилотни зони за определените сектори, които се очаква до 2025 г. да постигнат „сто основни технологични напредъка в ключови области“. Това се казва в насоките, публикувани от Министерството на промишлеността и информатизацията в съвместна работа с шест други министерства и агенции.

„Индустрии на бъдещето“ се определят като нови индустрии, интегрирани с напреднали технологии, като метавселена, хуманоидни роботи, неврокомпютърен интерфейс и квантова информация. Шест са и ключовите области на приложението на тези технологии - производство, информационни технологии, материалознание, енергия, космически изследвания и здраве.