/Поглед.инфо/ На третия обучителен семинар към Политбюро на ЦК на ККП, генералният секретар Си Дзинпин подчерта, че засилването на фундаменталните научни изследвания е изключително важно за постигане на самостоятелност на държавата в науката и технологиите и единственият начин за изграждане на силна и иновативна държава. Партийните комитети и местните власти на всички нива трябва да поставят технологичното развитие на приоритетно място в работата си.

На съвещанието беше обсъден и докладът на ректора на Пекинския университет, академик Гун Цихуан. Си Дзинпин коментира, че се усеща задълбочаването на новия кръг от научна и технологична революция и промишлена трансформация, свидетели сме на задълбочена интеграция на различните научни сфери, парадигмите на научните изследвания се променят, научно-технологичните изследвания и социално-икономическото развитие са все по-тясно взаимосвързани. Това води до осезаемо съкращение и трансформация на цикъла на основните изследвания, а международната конкуренция в науката и технологиите се изостря. Китайският председател също така подчерта, че за разрешаване на проблемите в съвместното развитие на страните е необходимо международно сътрудничество.