/Поглед.инфо/ Компаниите, регистрирани в индекса ChiNext към Шънджънската стокова борса, показват сериозно развитие за миналата година. Техните средни бизнес приходи възлизат на около 2,81 милиарда юана (около 405,83 милиона щатски долара) за 2022г., което е ръст от 20,43 процента на годишна база.

Нетните печалби на предприятията възлизат средно на 194 милиона юана, нараствайки с 11,07 процента на годишна база, показват още данните. Около 60 процента от компаниите отбелязват годишен ръст на приходите, докато приходите на 99 компании се увеличават с над 50 процента.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност на тези фирми също регистрират сериозно увеличение, като общите инвестиции в тази област възлизат на 170 милиарда юана, което е с близо 20 процента повече в сравнение с предходната година

Индексът ChiNext включва основно иновативни и технологични компании и се използва като показател за развитието на технологичния сектор в страната.