/Поглед.инфо/ Днес ще ви заведа на една голяма морска ферма, където се отглеждат различни морски обитатели. В град Ниндъ много производители на морски продукти използват интелигентни системи, за да се оптимизира управлението и контролът.