/Поглед.инфо/ Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Еврокомисията неотдавна повишиха очаквания за темпа на растеж на китайската икономика през тази година с 0,2%, а глобалният индекс на доверието в преките чуждестранни инвестиции, публикуван от международната консултантска фирма A.T. Kearney, показва, че Китай се е качил от седмо място през миналата година на трето място през тази и заема първо място в списъка на развиващите се пазари.

На 17 май Китай официално публикува икономическите данни за април, потвърждавайки тези външни очаквания. Националната добавена стойност на промишлеността над определения размер се е увеличила с 6,7% на годишна база, ускорявайки се с 2,2% в сравнение с предходния месец; индексът на очакванията за производството и стопанската дейност на предприятията продължава да се намира в зоната на по-висок подем; индексът на стопанската дейност в сектора на услугите се намира в зоната на подем за четвърти пореден месец. Поредицата от данни, очертаващи възходяща крива, показва, че икономическото функциониране на Китай е стабилно, а възходящата тенденция продължава, натрупвайки положителни фактори.

За предприятията пазарът означава печалба. Как е представянето на китайския мегапазар? От януари до април общите продажби на дребно на потребителски стоки са нараснали с 4,1 % на годишна база. Цифровото потребление и потреблението в областта на културата и туризма са дали нов тласък на възстановяването на потребителския пазар. През същия период онлайн продажбите на физически стоки на дребно са се увеличили с 11,1% на годишна база, което показва жизнеността на втория по големина в света пазар на онлайн търговия на дребно.

В същото време резултатите от външната търговия на Китай също донесоха лъч надежда на света. През април вносът и износът на стоки в Китай се увеличи с 8% на годишна база; мащабът на вноса и износа от януари до април достигна рекордно високи стойности за същия период в историята. От гледна точка на износа, механичните и електрическите продукти и други експортни предимства продължават да се консолидират. Автомобилният износ нарастват с повече от 20%, което показва, че китайската икономика продължава да оптимизира вътрешната си структура. В момент, когато възстановяването на световната икономика е слабо, вносът и износът на Китай демонстрират по-голяма от очакваната устойчивост, което засилва доверието на чуждестранните инвеститори.