/Поглед.инфо/ Китайски агенции за киберсигурност публикуваха още един специален доклад, който разобличава опитите на САЩ да дискредитира Китай чрез т.нар. специална операция „Волт Тайфун“.

Докладът показва, че стратегията за разпространение на неверни твърдения по операцията на американските правителствени агенции „Волт Тайфун“, която е започнала поне в началото на 2023 г., има за цел да увековечи чл. 702 от федералния американски Закон за наблюдение на чуждестранното разузнаване (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) и същевременно да осигури оправдание за кибератаките на САЩ срещу останалия свят. Този закон позволява на разузнавателните и правоприлагащите органи на САЩ да изискват от мрежовите оператори безусловно предоставяне на всички лични данни и информация, без съдебно разрешение.

Докладът отправя предупреждение, че чл. 702 от FISA е правна основа за създаване на „хакерска империя“, която застрашава суверенитета и сигурността на останалите страни в света, както и личния живот на всички хора.

Докладът също така призовава всички правителства и народи да бойкотират злодеянията на САЩ.