/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Държавния съвет представи на пресконференция днес бяла книга „Опазване на морската екологична среда в Китай“, в която са изложени концепцията, практиката и постиженията на страната в тази сфера.

Китай е първата страна, която предложи и очерта червени линии за екологична защита, подобри системата от защитени морски зони и осъществи големи проекти за морска екологична защита и възстановяване. В резултат разнообразието и устойчивостта на морските екосистеми бяха значително подобрени и Китай се превърна в една от малкото страни в света с нетно увеличение на площта на мангровите гори.

От 2012 г. Китай е представил над 800 предложения пред международни организации и активно участва във формулирането на международни правила за опазване на околната среда и опазване на ресурсите.