/Поглед.инфо/ „Сесиите на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) и на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС) накараха света да се замисли отново истинската същност на това „какво е демокрация“. Според Густаво Нг, редактор на аржентинското списание Contemporary, пълноценната народна демокрация в Китай е тази, която действително работи в полза на народа. Той добавя още, че благодарение на годишните сесии на ОСНП и НК на КНПКС световните наблюдатели могат да наблюдават и разбират народната демокрация в Китай в целия й процес.

През годините китайската демокрация е в центъра на вниманието на международната общност. Китайският народ участва в демократични избори, консултации, вземане на решения и надзор над властите в съответствие със закона и управлява държавните дела чрез различни начини и в различни форми. Двете сесии са пикът на прилагането на практика на тези принципи, които могат най-ясно да се видят от чуждестранните наблюдатели.

Ако вземем за пример демократичните избори, депутатите на събранията на народните представители на всички нива в страната са демократично избирани, отговарят пред народа и подлежат на неговия надзор. Близо 3 000 депутати на ОСНП от всички сфери на обществото упражняват политическите права от името на 1,4 милиарда китайци.

Много наблюдатели смятат, че днес Китай успява не само в икономическо отношение, но и в усъвършенстването на  демократичната политическа система.

Светът е плуралистичен и западният модел в никакъв случай не е единственият път за демокрация. Много страни намериха своя път, който отговаря на техните специфични реалности. Чрез двете сесии на ОСНП и НК на КНПКС светът може да разбере детайлното действие на демокрацията в Китай, да наблюдава институционалните предимства на китайската политическа система и да „прочете кода“ на постиженията на страната.