/Поглед.инфо/ Проф. Боян Дуранкев: Бъдещето на Европейския съюз и България в контекста на влиянието на Азия и Китай

Доклад, изнесен на Дискусията "Споделяне на новите икономически шансове от Китай", организирана от Китайската медийна група /КМГ/ и Поглед.инфо.

/ВИДЕО/

Героят Ходор в телевизионния сериал „Игра на тронове“ казва че нещата биха били предсказуеми, но хората стоели неинформирани, въпреки че имало море от факти и данни.

Същата констатация се отнася в голяма степен за положението на нещата в момента в Европейския съюз и в частност - в България. По всичко изглежда, че Европейския съюз се е фокусирал върху няколко текущи въпроси, свързани с предстоящите европейски избори и изборите в САЩ през тази година (които са в състояние съществено да променят политическата структура и насочеността на съюза), с продължаващата война в Украйна и с нарастването на социално-икономическите проблеми вътре в страните-членки. Нещо повече, деглобализацията и новата „Студена война“ между Запада и Изтока (която се провежда пряко или косвено) вероятно не позволяват на сегашните европейски лидери и български ръководители на държавата да преценяват в детайли очертаващата се алтернативна картина на бъдещето, следователно – не подготвят и не мислят за стратегическа визия за бъдещето.

А контурите на бъдещето са вече пред нас!

  1. Светът става все „по-азиатски“ и най-вече китайски

Доказателствата, отнасящи се до подобно твърдение, се натрупаха в толкова много отношения през новия 21-ви век, че се превърнаха от количествени в качествени. Наблюдавахме еволюцията на Азия и в частност на Китай по всички възможни линии - демографски, икономически, политически, геополитически, научно-технически, културни и така нататък, които безусловно поставят Азия и Китай не само в центъра на вниманието на всички останали страни, но и ги превръщат в център на предстоящото световно развитие.

    1. Демографската доминация на Азия

Населението в света е било през 2021 г. (последни данни) 7,888 млрд. души, а в Азия – 4,016 млрд. души. Повече от половината от гражданите на света са жители именно на Азия. В тази сметки не са включени гражданите на Русия (географски – частично в Азия), която става все по-затворена на Запад и по-отворена на Изток и Юг. В самата Азия две страни са с най-голям дял на населението – Китай и Индия, като всяка от тях има над 6 пъти повече население от третата (Индонезия.

Няма как – ако се отчитат принципите на глобалната демокрация, гласът на Азия (и най-вече гласовете на Китай и на Индия) да не натежава на масата на международните преговори все по-солидно, по-авторитетно и по-отговорно, включително за бъдещето на света.

Да погледнем към нашия общ европейски дом. Европа се населява от 745 млн. души, от които към 1 януари 2023 г. в Европейския съюз живеят 451 милиона души, включително и заради масовия приток на бежанци от Украйна. Очаква се жителите на ЕС да се увеличат до 453 милиона през 2026 г., след което да започнат да намаляват, за да спаднат до 420 милиона през 2100 г. поради стареенето на населението и ниската раждаемост.

Но това означава – от позициите на момента, че съотношението на населението в Азия спрямо населението в Европа е над 5 пъти по-голямо, на Азия спрямо Европейския съюз – над 8 пъти, на Китай спрямо Германия (най-голямата страна от ЕС) – над 17 пъти...

/ВИДЕО/