/Поглед.инфо/ Китай ще увеличи ресурсите си за напредък в изграждането на 5G мрежа, разширяване на приложенията на 5G технологиите в различни области като цяло и насърчаване на изследванията и развитието на 6G технологията. Това заявиха официални лица и експерти на Шестата среща на върха „Дигитален Китай“, която приключи неотдавна в град Фуджоу, провинция Фудзиен.

„Китай е изградил най-голямата в света 5G мрежа с най-напреднали технологии. Броят на базовите станции на 5G мрежата в страната надвишава 2,64 милиона до края на март тази година“, заяви Джао Цъ, заместник-шеф на Дирекцията за развитие на информационни и телекомуникационни технологии към Министерството на промишлеността и информатизацията.

Джао заяви, че министерството ще положи повече усилия за насърчаване на изграждането на 5G мрежата по подреден начин и ускоряване на нейните индустриални приложения, ще дава тласък за изследване и развитие на 6G технологиите и ще засилва международния обмен и комуникации в свързаните с 5G технологията стандарти и приложения.

„Свръхбързата 5G безжична технология е използвана в 52 от 97-те основни икономически категории. Мащабните й приложения се разширяват и в сфери като рудодобив, пристанища, електроенергия и много други“, заяви още Джао Цъ. Нещо повече - Китай вече е създал екип за насърчаване на изследване на 6G - IMT-2030 (6G), водеща платформа в Китай за насърчаване на изследванията и разработката на 6G технологиите и международното сътрудничество в сферата.

В публикуваната бяла книга от китайския екип за 6G технология IMT-2030 със заглавие „Перспективи за 6G мрежата и ключови за нея технологии“ се посочва, че холографската комуникация и интелигентното взаимодействие, които 6G технологията може да предложи, ще бъдат прилагани широко в сфери като развлечение, медицински услуги, здравеопазване, промишленост и много други. Очаква се потенциалното приложение на тази технология да спомогне много за дигиталната трансформация на различни сектори. 6G технологията ще предоставя широкомащабни услуги и ще спомага за устойчивото развитие на човечеството. Свръхмащабната взаимосвързаност ще бъде прилагана в сферата на създаване и развитие на интелигентно градско управление, живот, транспорт, земеделие и промишлено производство. Надеждни приложения на технологията включват роботи, дронове, безпилотни самостоятелни автомобили, дистанционни медицински операции и много други.

„Тъй като 5G технологията служи като критична основа в подкрепа на развитието на сферите на изкуствен интелект, големи данни и облачни изчисления, трябва да бъдат положени повече усилия за изследване сценарии за прилагане на 5G и насърчаване трансформацията на традиционните индустрии“, заяви Джан Уан, заместник-директор на Бюрото за развитие на информационните технологии към китайското Управление за киберпростронството.

Китай наскоро разкри план за цялостно оформление на дигиталното развитие, обещавайки да постигне важен напредък в изграждането на дигитален Китай до 2025 г. Очаква се с ефективната взаимосвързаност в дигиталната инфраструктура значително да се подобри дигиталната икономика и основните пробиви, постигнати в дигиталната технологична иновация.

Цао Мин, президент на отдела за разработка на безжични продукти към „Хуауей“, заяви, че Китай води в глобалното развитие на 5G технологията. Очаква се 5G да играе по-голяма роля в насърчаване на дигитализацията в големия спектър на секторите, свързани с интелигентното самостоятелно шофиране и като цяло интелигентните транспортни услуги.

„Като мобилните комуникационни технологии на следващото поколение, 6G може да се интегрира с телекомуникацията, възприятието, изчисленията, изкуствения интелект, големите данни и сигурността“, заяви Цуей Чунфън, президент на Института за изследване на бъдещето към Китайския институт за изследване на мобилни технологии. Той добави, че изследването на 6G технологиите все още е на предварителен етап в световен мащаб.

Въпреки че още няма универсално приета дефиниция на 6G, предвижда се технологията да осигури по-бърза скорост, по-ниска латентност и по-високочестотна комуникация от 5G. „6G мрежата ще реализира дълбока интеграция на физическата и виртуалната реалност и ще създаде нов свят, характеризиращ се с интелигентна свързаност на всички аспекти от него“, заяви Цуей.

Забелязвайки появили се нови предизвикателства в киберсигурността и приложения на 5G технологията, Чи Сиендун, председател на Китайската компания за киберсигурност Qi-Anxin Technology Group, заяви, че компанията ще засили сътрудничеството с основните телекомуникационни оператори в страната, за да им помогне да се справят с нарастващите рискове в сферата на киберсигурността. Чи добави още, че китайската индустрия за киберсигурност запазва годишен ръст от 15% до 20%. Той призова за повече усилия за увеличение на инвестициите в обучение на кадри и повишаване на осведомеността сред интернет потребителите.