/Поглед.инфо/ От 1 до 10 октомври 1953 година се провеждат първите пробни пускове на голямата свръхзвукова аеродинамична тръба с периодично действие Т-109. Установката и нейният корпус са изградени за най-кратки срокове – за три години. Въвеждането на Т-109 в експлоатация осигурява пробив в развитието на родната свръхзвукова авиация и ракетостроене за много години напред.

Нуждата от създаването на такава установка е продиктувана от времената: тогава активно се развива свръхзвуковата авиация и пробивното ракетостроене. В корените на създаването му стоят академиците Христианович, Лижин, Аристархов, Книвел и много други известни специалисти от ЦАГИ. Благодарение на своите уникални параметри, аеродинамичната тръба (АДТ) Т-109 и днес е стратегически обект за националната технологична база на Русия. В нея може да се провеждат всички известни видове аеродинамични изпитания. Без въпросната установка е невъзможно създаването на нови образци на свръхзвуковата ракетна и авиационна техника в РФ.

По време на съществуването си аеродинамичната тръба Т-109 се развива и усъвършенства постоянно. Първите десет години се настройва режимът на работа на установката, създаването на базови методи за провеждане на изпитанията. Вторият етап от живота на АДТ е свързан с внедряването на най-новите за момента измервателни технологии, в това число и първите в ЦАГИ тензометрични мерилки. Тук е разработена цялата методология на тензометричния експеримент. От средата на 1970-те до 1989 се провежда коренна модернизация на основното технологическо оборудване и автоматизация на експеримента в тръбата.

В резултат на тази модернизация в Т-109 е създадено и отработено регулируемото сопло, което позволява непрекъснато да се изменя числото М от 0,4 до 4,0. А също са проведени редица не по-малко важни работи. На следващия етап, продължил до 2007 година, в практиката на аеродинамичния експеримент в свръхзвуковата тръба се внедряват нови измерителни, информационни и цифрови технологии. Завършва пълната автоматизация на експеримента. А също така е въведен в работа измервателно-изчислителният и управляващ комплекс от ново поколение. Всичко това позволява на практика напълно да се автоматизират експериментите в Т-109, значително да се повиши икономическата ефетктивност на установката и да се получи ново качествено измерение.

Съвременният етап от развитието на голямата свръхзвукова аеродинамична тръба е свързан с модернизацията на основните ѝ технологични елементи, изработили своя ресурс. В момента успешно са приключени работите по реконструкцията на регулируемото сопло и механизма за променяне на ъгъла на атаките. Изпълнението на всички планирани работи по реконструкцията на Т-109 ще позволи да се осигури провеждането на високотехнологични експериментални изследвания на съвременните летателни апарати в тази тръба за много години напред .

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели