/Поглед.инфо/ Вече писахме, че износът на капитал от Русия през януари-август възлиза на 59 млрд. долара. Нека анализираме тази цифра по -подробно.

Освен това, ако погледнем третото тримесечие, тогава тук получаваме рекорд. През третото тримесечие са изнесени 33,6 млрд. долара. Това е 4 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година и 6 пъти повече отколкото през второто тримесечие на 2021 г.

В края на 12 месеца натрупаният отток на капитал възлиза на 69,5 млрд. долара. Освен това тази сума ще продължи да расте.

Единственият положителен момент в изтичането на капитал може да бъде ситуация, при която компаниите погасяват външния дълг. Те изпращат валута за изплащане на заемите, което влиза в статистиката за изтичането на капитали.

Ако обаче погледнем структурата на текущия износ, тогава няма изплащане на външен дълг. Напротив, външният дълг нараства през трите тримесечия. Той достигна близо 500 милиарда долара и възлезе на 489,2 милиарда долара (+21,9 милиарда от началото на годината).

Сега изтичането на капитал се състои главно от преки инвестиции в чуждестранни компании, което всъщност означава изтегляне на печалбите.

За същите девет месеца излишъкът по текущата сметка възлиза на 82,2 млрд. От тази сума приспадаме изтичането на капитал в размер на 59 млрд. Излиза 23,2 млрд.

Централната банка изкупува валути на вътрешния пазар за почти точно същата сума в рамките на бюджетното правило. Тук ще изясним, че покупката на чуждестранна валута в рамките на бюджетното правило не се отчита в изтичането на капитал. Това е 100% информация, която авторът на тези редове конкретно е сверил в съответните ведомства.

Така се оказва, че целият положителен ефект от излишъка по текущата сметка е компенсиран от офшорните олигарси и системните либерали. Икономиката ни не носи никаква полза тук.

И тук можем да кажем „благодаря“ на Алексей Кудрин, който през 2000-те постигна максимално опростяване на безпрепятственото трансгранично движение на капитали. Освен това той се гордее с това, наричайки приемането на съответния закон през 2006 г. едно от основните си постижения.

Русия спешно трябва да наложи ограничения върху износа на капитали. Това може да стане без фундаментална промяна на законодателството.

Дори в рамките на съществуващото законодателство е достатъчно да се преразгледат споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане с офшорни компании и да се въведе 30% данък върху износа на капитал. Китай прави приблизително същото. Пекин кара парите да работят в рамките на икономиката си.

Необходимо е също така да се преразгледат основните параметри на правилото за бюджета. Този механизъм сам по себе си не е лош. Но само ако се използва като преразпределение на ресурси.

Първо, средствата се изтеглят от икономиката, но почти веднага се инвестират в перспективни проекти за развитие, които се превръщат в двигател на растежа за цялата икономика.

Това е ефективно. Системните либерали, въвеждащи бюджетното правило, отчасти със същия аргумент и обосновават неговата необходимост.

Твърди се, че е необходимо да се натрупа сума, еквивалентна на 7% от БВП, и едва след това да се инвестира в икономиката. Както можете да видите, сега те искат да вдигнат ликвидността от 7% на 10% от БВП.

Така че в това направление положението е доста печално.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели