/Поглед.инфо/ Проф. Сергей Глазев, член на управителния съвет (министър) на интеграцията и макроикономиката на Евразийската икономическа комисия, беше първият, който се изказа в дискусионната част на пленарната сесия на научно-практическата конференция „Съюзната държава: постижения, проблеми, перспективи“. Всички, които го слушаха, бързо осъзнаха, че този избор не е случаен. Конференцията беше посветена на 20-годишнината от подписването на Договора за създаване на Съюзна държава. И речта на Глазев „Съюзната държава като пример за нова световна икономика“ беше най-добрия начин да се започне дискусия за постиженията на белоруско-руската интеграционна асоциация и нейните перспективи.

„Искам да започна презентацията си със сравнение. Все пак 20 години са доста дълго време, можем да обобщим някои резултати от нашето сътрудничество. Всичко се знае в сравнение, както знаете. През годините републиките на бившия Съветски съюз преминаха по различен интеграционен път. Основната теза на моето изказване е, че Съюзната държава е оптималната форма на регионална икономическа интеграция днес, която напълно отговаря на изискванията на новата световна икономика.

Можем да сравним пътя, който изминаха балтийските държави, който беше погълнат от Европейския съюз и превърнат в икономическа пустиня. Украйна беше принудена да се асоциира с Европейския съюз, което я дискриминира. Сега индустрията на Украйна е в развалини. И нашата Съюзна държава, Евразийският икономически съюз, където постигнахме устойчив икономически растеж.

Вече е казано много за успехите на беларуската икономика. Всъщност през тези 20 години научният и производствен потенциал на Беларус почти се удвои. Това до голяма степен е резултат от работата в единно икономическо пространство с Русия, разчитайки на институциите на Съюзната държава.

Всъщност Съюзната държава беше първият ни опит на реинтеграция в постсъветското пространство. Този опит беше с голямо търсене при създаването на Митническия съюз с участието на Казахстан и Евразийския икономически съюз, който днес определя основното интеграционно ядро не само в постсъветското, но и в евразийското пространство.

Неслучайно Съюзната държава може да бъде модел на нова световна икономическа структура, която е коренно различна от изграждането на търговско и икономическо сътрудничество в сравнение с досегашните опити в света. Преди бяхме ръководени от Европейския съюз и можем да ги сравним днес. Принципът на Съюзната държава, както и на Евразийския икономически съюз, са доброволността. За разлика от принудата, която е характерна за европейската бюрокрация. Това е взаимно изгодно, за разлика от налагането на интересите на други хора.

Това е прозрачност и консенсус, а не бюрократичните интриги, които постоянно наблюдаваме в Брюксел. Това е комбинация от конкурентни предимства и фокусиране върху синергичния ефект на интеграцията, а не обслужване на транснационални корпорации, както е в Европейския съюз и други форми, основани на либералната глобализация.

И накрая, зачитането на националния суверенитет и поради това запазването на многообразието. Това, според мен, е основното предимство. Нашата интеграционна форма е гъвкава.

Евразийската икономическа комисия прие 4 хиляди регулаторни документа. Всички те са приети с консенсус и днес формират единно икономическо пространство, общи методи за регулиране на общия пазар, в което Съюзната държава също живее благополучно.

Но това, което все още нямаме, е обща стратегия за развитие, общи програми за развитие. Мисля, че тук опитът на Съюзната държава е много важен за нас. Сега се работи за формулиране на стратегически насоки за развитието на Евразийския икономически съюз до 2025 г. Надявам се, че ще преминем от общ пазар към формирането на обща стратегия за развитие. До комбинация от конкурентни предимства, въз основа на които можете да получите синергичен ефект. Тази гъвкавост, която осигурява запазване на националния суверенитет и в същото време ефективност, която се осигурява от общото регулиране на единно икономическо пространство, е именно оптималната форма на сътрудничество, която е привлекателна днес за много други страни, което доказва нейната ефективност в сравнение с твърдо централизираните модели.

Ще дам само един пример. Няколко години след подписването на договора за Съюзната държава, когато Русия все още беше в депресия, очаквахме положителни неща от правителството - накрая те се появиха. Обемът на селското стопанство в Русия се увеличи с 20%. И броят на тракторите не се е увеличил. Анализ на тези данни показа, че ръстът се дължи на доставката на компоненти за сглобяване на белоруски трактори. Това е пример за това как работи интеграцията.

Къде е разнообразието тук? Тогава Централната банка на Беларус провежда стимулираща икономическа политика. В Беларус беше възможно да се вземат заеми от предприятия. Предприятията могат да разширят производството. В Русия имаше стегната парична политика. И белоруските предприятия станаха локомотивите на монтажа. Те разпределиха възможностите си за финансиране на разширяването на производството по кооперативни вериги в руското инженерство. И благодарение на това получихме мощен двигател за икономически растеж в лицето на беларуската промишленост, допринесла за възраждането на руската икономика.

Това е пример за това как разнообразието на нашите икономически обективни възможности се допълва от гъвкавостта на националното регулиране. За разлика от предишните форми на интеграция, ми се струва, че сме разработили оптимална форма, когато има многообразие, свобода и дори конкуренция на юрисдикциите са разрешени и в същото време има наднационална дисциплина и еднакви решения на наднационален орган в онези области, които трябва да действат по същите правила. В момента този опит се прилага изцяло в Евразийския икономически съюз. Надявам се нашата интеграция да се разшири и задълбочи, защото е атрактивна, удобна е за всички участници и осигурява добър икономически ефект.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели