/Поглед.инфо/ Мислителите, считащи себе си за евразийци, в началото на миналия век казват, че хипертрофираният интерес към така наречената Киевска Рус, изпъкването на нейната историческа роля пред другите източници на руската държавност, начертаването на проста права линия от Древна Рус до Русия, като същевременно се изключва или дори омаловажава ролята на например Златната орда, е произволно предположение, непотвърдено от никакви факти, изкривяване на историческата реалност, илюзия и грешка, при това изпълнена с последствия, които са неблагоприятни за руския народ.

Например, Пьотр Савицки, използвайки примера на упадъка на архитектурата на Русия през XII-XIII век, много преди нашествието на татарите, лесно и просто показва, че деградацията на културата, цивилизацията и държавата в Русия не е следствие от нашествието. По-скоро, напротив: монголите успяват лесно да завладеят "Киевска Рус", тъй като тя е слаба и в упадък. Рано или късно руските земи е трябвало да паднат под копитата на завоевателите. И Русия има „късмет“, че монголите на Чингис хан се оказват завоеватели, които не посягат на вярата, обичаите и вътрешната култура на руснаците.

300 години "иго" не са време на пълен мрак. След опустошенията от първите десетилетия на нашествието, Русия постепенно прераства в империята на Чингизидите и получава определени ползи от интеграцията. Не минава много време по исторически стандарти и управляващите елити на Русия и Ордата се смесват и московският княз става наследник на хановете на Ордата. Културната идентичност на империята се променя от татарска на руска, но много традиции са запазени и именно „зарядът“ на Ордата води до превръщането на Русия в огромна страна, простираща се от Балтийско море до Тихия океан, с население, говорещо стотици езици и практикуващи десетки религии.

В раннофеодалното Киевско княжество не е имало и не е могло да има нито такива възможности, нито такива намерения. Всъщност все още не сме поставили правилно въпроса: до каква степен княжествата на Рюриковичите са били пълноправни държави? И не са ли формации от по-нисък ранг, като късно племе? Познаваме само кратък период от разцвета на Киев, около първата половина на XI век, когато изглежда е имал повече или по-малко централизирана и успешна държава. Преди това виждаме архаични режими в почти самоуправляващи се градове с нестабилната власт на князете и техните отряди, за които дори събирането на данък в околните села е възможно само по време на специална военна операция. По-късно, под ударите на татарите, разклатената власт на князете, от една страна, напълно се срива, но, от друга страна, именно Ордата „зашива“ Русия заедно и с помощта на „ етикети”, установява правилата за легитимиране на местната власт.

Държавата, както и хората, не могат да имат само един корен и един родител. Славяните и техните съседи са познавали ранните държави и други потомствени образувания много преди Рюриковичите. Скитските царства, готската държава на Герман рих, тюркските и хазарските хаганати са били разположени на земите на бъдещата Русия. Византия има огромно влияние върху руската държавност, включително чрез църквата. Несъмнено княжествата на Рюриковичите също изиграват важна роля. Но дори и да се опитаме да начертаем права линия на наследяване, тя не е начертана по никакъв начин от Киевското княжество към Московското царство, а само през Златната орда, през етикета на хана към Владимиро-Суздалските и Московските князе, и по-късно чрез фактическото наследяване на властта от Ордата.

Защо тази историческа идея все още е в сянката на "православната" версия за Киевското княжество като източник на руската държавност и злощастното време на монголо-татарското иго? Например, защото отдавахме твърде голямо значение на писмените източници, така наречените хроники.

Средновековните източници описват историята на държавите и народите като история на управляващите династии. По правило те нямат друг поглед върху историята. Същите управляващи династии, като правило, са били клиенти и спонсори на хроники, хронографи и други неща. И това, което е добро за династията, се оказва подходящо за аналите. А катастрофата на династията е показана като катастрофа на народа и държавата. Понякога е така. Но не винаги.

Все още не знаем много за живота на масите в миналото. Но, разбира се, много повече, отколкото преди, когато бяха формулирани основните исторически концепции. Имаме много данни от археологията, лингвистиката, антропологията, фолклора. В руските епоси, героичният епос, времето е показано около IX-XIIвек, преди нашествието на монголо-татарите. В киевския цикъл често срещан герой е княз Владимир Ясното Слънчице, който се свързва с княз Владимир Свети (956-1015). И изглежда е разцветът на Киевската държава. Блясък и пламък, съдейки по княжеските хроники. Хората обаче виждат това време по различен начин. Според епосите можем да разберем, че властта на княза едва ли се простира отвъд град Киев или дори княжеския двор. Обикновените хора страдат от хаос, анархия, несправедливост, разбойници. И само народните ходатаи, героите спасяват хората. Това е един пример за това как историята може да изглежда различно в зависимост от това дали я гледаме от покоите на принца или от колибата на селянина.

Съветското правителство, изготвяйки учебни програми, взе за основа "княжеската" версия на руската история. Спомням си много добре нашите училищни учебници, където основният акцент беше върху Киевска Рус като предшественик на Русия и следователно на СССР, а Златната орда е основно характеризирана като "иго". И това е въпреки че Съветският съюз официално следваше доктрината за приятелство между народите, страната е населена от много етнически групи, които са потомци на монголи, татари и други народи със собствена история и култура. Спомням си емоционалното пристрастие, което вървеше в посока на „добрите земеделски“ етнически групи срещу „лошите номадски“. Беше странно.

Вероятно тази версия на историята изглеждаше на съветските идеолози най-простата и разбираема. Или може би това се е случило случайно или почти случайно, поради господството на представители на „киевската хипотеза“ в историческата наука. Но сега, когато съвременният киевски режим, станал открито враждебен към нас, се дърпа върху „Киевска Рус“ от миналото и се провъзгласява за „единствен наследник“. Когато Турция спонсорира създаването на "единен учебник по тюркска история", който разказва, че уж всички турци имат обща история и тя се състои в това, че свободолюбивите турци се противопоставят на злите народи. И досега не сме спонсорирали и създавали такъв учебник.

Нямаме нито един учебник по история на Евразия. Няма единна концепция. Няма компендиум, който да показва как са свързани съдбите на народите на Евразия, как народите на Евразия са живели векове заедно и съвместно са създали обща държавност. Има само "киевската хипотеза", която е разделена на "норманска" и "автохтонна", въпреки че мнозина вече са забравили каква е разликата между тях. Но объркването свърши. Време е, както се казва, да си върнем тази земя. Изпускането на Златната орда от историческата приемственост е все едно да се изключи СССР. Но има и такива "историци". Например, имаше Руската империя, след това период на помрачение от 70 години и дойде Руската федерация (и трябва отново да поканим Романови на трона, а най-малкото засега поне да ги венчаваме в Исакиевския събор).

Историческата истина е, че Киевското княжество - и териториално, и хронологично, и културно - е само малък фрагмент от нашата обща велика история, в която освен Киев, има господарстващ Велики Новгород (и по-рано - Стара Ладога), Таврически Херсонес и други гръцки полиси в Крим, готската държава на Германарих на Дон и готското княжество на Теодоро в Крим, скитските царства, тюркските и хазарските каганати, Волжка България, империята на Чингис хан и всички орди , Алания, Черкезия, Урарту и Аркаим и много други. И ние сме законните наследници на цялата ни история и цялата ни земя. Ние живеем тук. Ние не сме дошли отникъде и не сме колонизирали никого, както правят европейците в Америка. Това е нашата страна, нашата Русия, нашата Евразия.

Но и Киев е наш.

Превод: В.Сергеев

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели