/Поглед.инфо/ Външният дълг на Русия е най-нисък от 2007 г. По отношение на БВП всички страни от Г-7 имат по-високи показатели. Заради санкциите заемите в чужбина рязко намаляха; В сегашните условия трябва да разчитате на собствените си сили.

Безопасно ниво

Общият държавен дълг се е увеличил с 2,775 трилиона рубли спрямо 2022 г. до 25,595 трилиона. Това са 15 процента от БВП.

Но външният намаляват със 17,7 процента - до 316,8 милиарда долара. Това е минимумът от 2007 г., когато беше 313,2 милиарда, както се отбелязва в годишния доклад на Банката на Русия. Дългът на много сектори на икономиката е намалял. Показателят за банковия сектор (94,7 млрд. евро) остава практически непроменен.

„За финансовата стабилност опасното ниво е 70-75 процента от валутната структура също е важно: дълговете в чуждестранни пари са по-критични, отколкото в националните“, обяснява Константин Зусманович, управляващ партньор на експертната група „Финансова механика“.

Вътрешни заеми

Външният дълг беше повлиян от два фактора: санкциите, които значително затрудниха вземането на заеми в чужбина, и изплащането на задължения към чуждестранни кредитори.

Както каза по-рано министърът на финансите Антон Силуанов, през следващите три години държавният дълг ще продължи постепенно да нараства и до 2026 г. ще достигне 29,940 трилиона рубли. За набиране на средства обаче те използват не международния валутен пазар, а вътрешни заеми - до 80%.

„Намаляването на външния дълг помага да се увеличи стабилността на икономиката, има по-малко рискове от рефинансиране на задължения, увеличаване на разходите за обслужване поради нестабилност на обменните курсове и нестабилност на лихвените проценти“, отбелязва Екатерина Безсмертная, декан на Икономическия факултет на Финансовия университет към правителството на Русия.

Страната има доста голям финансов пазар, където при необходимост Министерството на финансите може да влезе с ДЦК. Така през първото тримесечие са пласирани ОФЗ за 804,6 милиарда рубли - малко повече от планираното.

От друга страна, има и обективни недостатъци. По-специално вътрешните заеми могат да бъдат ограничени, а инфлационните очаквания и по-високите основни лихвени проценти принуждават Министерството на финансите да взема заеми при по-високи лихвени проценти.

В същото време, при ограничения капацитет на вътрешния пазар, ниският външен дълг не дава достатъчно стимули за икономически растеж. Развитието на инфраструктурата изисква инвестиции, които е трудно да се осигурят без достъп до международен капитал.

Има къде да се заемат

Въпреки това икономистите смятат, че Русия сама се справя добре в сегашните трудни условия. Освен резиденти, държавни облигации купуват и приятелски страни.

„Китай, Индия и някои държави от Близкия изток демонстрират реален системен интерес към финансирането на нашата икономика, те са в състояние да предложат алтернативни източници на капитал за вътрешни проекти“, казва Вадим Петров, председател на борда на Асоциацията за обществена дипломация.

Като се има предвид фактът, че в Стратегията за национална сигурност на Русия задачата за ускоряване на растежа на инвестициите е свързана главно със стимулиране на използването на вътрешни източници, най-вероятно през тази година тенденцията за намаляване на външния дълг ще продължи, добавя Безсмертная.

Също така е важно нивото на външния дълг да съответства на способността на страната да го обслужва, без да компрометира икономическата стабилност. И тук, както подчертават експертите, Русия не е имала проблеми нито през 2022 г., нито през 2023 г. Не се очакват и сега.

Миналата година заместник-министърът на финансите Ирина Окладникова съобщи, че Министерството на финансите, докато увеличава публичния дълг, няма да надхвърли безопасното ниво от 20 процента от БВП. Говорим преди всичко за вътрешни заеми. Външните ще останат малки през 2024 г.

Превод: В. Сергеев