/Поглед.инфо/ Сергей Глазев, министър на интеграцията и макроикономиката на Евразийската икономическа комисия, изрази своите предложения за създаване на парична и финансова система на Евразийския икономически съюз въз основа на национални валути на сесия за перспективите за разширяване на финансовото сътрудничество между ЕАИС и Китай на форума „Интеграцията на ЕАИС и китайската инициатива „Един пояс, един път”, която се проведе онлайн на 26 октомври.

Както подчерта Сергей Глазев, ЕАИС работи по прехода към взаимни разплащания в национални валути, но въпреки това техният дял остава много скромен: около 50% в рамките на Съюза и около 15% от разплащанията с Китай.

„Русия и Китай създадоха свои собствени платежни системи, система за електронен обмен на информация между банките, но бизнес участниците все още са много мудни в използването на тези елементи на инфраструктурата и все още работят в чуждестранна валута“, каза Сергей Глазев. “Считам, че е необходимо радикално да обърнем ситуацията, да създадем собствена евразийска парична и финансова система. Това би ни застраховало от рискове и би било надеждно, прозрачно, удобно, ефективно и не би било обременяващо за участниците в стопанска дейност”, допълни той.

Той също предложи как да се достигне до този резултат. Преди всичко, според него, е важно да се стабилизира курсът на националните валути. “Назря нуждата от подписване на споразумение между страните от ЕАИС по осигуряване на стабилизация на валутните курсове, създаване на “валутна змия”, подобна на тази, която работи в страните от ЕС”, заяви Сергей Глазев.

Второто направление е формиране на евразийски борси и механизми за ценообразуване. Това направление е предвидено в проекта за Стратегически направления на развитие на евразийската икономическа интеграция до 2025 година, като цяло одобрена от ръководителите на страните от Съюза.

Третото направление е предоставяне на предимства за разплащания в национални валути.

Според Сергей Глазев Междудържавната банка на ОНД може да изиграе важна роля в осигуряването на конверсивни операции с по-ниски тарифи в сравнение с търговските банки.

Освен това Сергей Глазев предложи валутният контрол да не се разпространява на разплащания в национални валути и да се разгледат въпросите за кредитиране и финансиране на взаимната търговия и съвместните инвестиции.

“Надявам се, че в рамките на провеждането на Стратегия-2025 ще успеем да отработим това. Сред вече одобрените насоки на документа са разработката на съвместни програми за развитие, съвместни инфраструктурни проекти, формиране на инвестиционни проекти - символи на евразийската интеграция, разширяване на сътрудничеството в производството. Всичко това изисква създаване на мощни източници на дългосрочен кредит”, обобщи министърът.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели