/Поглед.инфо/ След финансовата криза от 2008-2009 г. Централните банки чрез покупки на ценния метал увеличиха златните си резерви с поне 7 хиляди тона.

Жълтият метал винаги си държи цената

Темата за златото рядко се обсъжда в руските и световни медии. Междувременно златото е било и остава жизненоважна част от финансовите и парични системи на много страни по света. Освен това благородният метал невидимо увеличава своята роля и място в тези системи.

На Ямайската парична и финансова конференция през 1976 г. беше решено да се замени златният доларов стандарт (приет на конференцията в Бретън Уудс през 1944 г.) със стандарта за хартиените долари. Това означава, че златото е лишено от статут на пари, то е понижено до ранг на скъп метал. В учебниците по икономика това се нарича демонетизация на златото.

Но пълна демонетизация не се случи. Паричните власти (централни банки и министерства на финансите) в повечето страни по света продължиха да поддържат златото като част от международните си резерви. В същото време, изненадващо, в официални документи и статистически отчети то продължава да се нарича „монетарно злато“.

Разбира се, имаше известно намаление на официалните златни резерви, но само частично. Ето как например се промени стойността на тези резерви в три страни, които през 1970 г. имаха рекордни количества злато в резерви. САЩ имат златни резерви за периода 1970-1980 г. намалява от 8839,2 тона на 8221,2 тона; в Германия - от 3536,6 тона на 2960,5 тона; във Франция - от 3138,6 тона до 2545,8 тона.

Още през 80-те години на миналия век процесът на продажба на благороден метал от резерви от паричните власти рязко се забави, а на места златните резерви бяха замразени. Ето например статистиката на златните резерви на САЩ за отделни години (в тонове): 1990 г. - 8146,2; 2000 г. – 8.136.9; 2010 г. – 8.133.5. След това американското министерство на финансите (златният резерв е в неговия баланс) постоянно показва една и съща цифра на златния резерв от година на година - 8133,5 тона.

Трябва да се има предвид, че общата стойност на златните и валутните резерви в почти всички страни по света има тенденция да нараства поради натрупването на резервни валути (долар, британски лири стерлинги, японска йена, евро и др.). Поради това делът на златото в общата стойност на международните (златни и валутни) резерви намалява. Но въпреки това в международните резерви на Съединените щати и повечето западноевропейски страни златният компонент на резервите беше по-голям от валутния компонент. Паричните власти на Запада явно не искаха да се разделят със златото.

Повратна точка в съдбата на резервното злато беше световната финансова криза от 2008-2009 г., която показа нестабилността на основната резервна валута - щатския долар. От 2010 г., според МВФ и Световния съвет по златото (WGC), световните централни банки са се превърнали от нетни продавачи на благородния метал в нетни купувачи.

Разбира се, през 2000-те години обемът на нетните продажби на злато беше доста символичен. Също така, обемите на нетните покупки на злато също бяха много малки в началото. Но след това обемът на нетните покупки, предназначени за попълване на златните резерви, започна да нараства.

А през миналата 2022 г. нетните покупки на благородния метал от централните банки достигнаха рекордна стойност от 1081 т. Както казват експертите, такъв обем нетни покупки на злато от централните банки е регистриран 55 години по-рано - през 1967 г., когато златно - доларовият стандарт беше в сила в света.

Въз основа на резултатите от три тримесечия на 2023 г. нетните покупки на злато от централните банки възлизат на точно 800 тона. Експертите не изключват в края на годината да бъде поставен нов рекорд за нетни покупки. И следователно само за две години (2022-2023 г.) общите златни резерви на централните банки ще се увеличат с повече от 2 хиляди тона.

Увеличаването на златните резерви в света наскоро беше осигурено, според статистиката на WGC, от централните банки на страни като Китай, Индия, Турция, Полша, Египет, Катар и ОАЕ. Както виждаме, това са централните банки на незападни страни.

А паричните власти на повечето западни страни през последните години заеха позицията: „не продавайте и не купувайте“. Писах за всичко това онзи ден в статията „Последните тенденции в света на златото: Апетитът на централните банки към благородния метал нараства“

А ето как изглежда списъкът на 10-те най-големи държави по размер на златните резерви към средата на тази година, според оценките на WGC (тонове; в скоби е делът на златото в общия обем на златните и валутните резерви, %):

1. САЩ - 8.133.5 (66.3)

2. Германия - 3359.1 (66.0)

3. Италия - 2451,8 (62,9)

4. Франция - 2436,4 (57,8)

5. Русия - 2298,5 (21,4)

6. Китай - 2113,46 (3,3)

7. Швейцария - 1040,0 (5,6)

8. Япония - 846,0 (3,5)

9. Индия - 795,0 (6,9)

10. Холандия - 612,5 (55,4)

Трябва да се отбележи, че Световният съвет по златото в своята статистика за закупуването на благородния метал от централните банки отбелязва, че неговата статистика отразява само така наречените „записани транзакции“ с благородния метал. Но има и така наречените „нерегистрирани транзакции“.

Следователно мащабът на покупките на злато от централните банки в документите на WGC и МВФ може да бъде значително подценен. Експертите особено често обръщат внимание на факта, че има голяма вероятност от значително подценяване на покупките на злато за резервите в Китай. Съответно официалната статистика за златните резерви може да предостави подценени цифри.

В този смисъл неотдавнашната статия „Изчислените световни официални златни запаси достигат рекордно високо ниво“ е интересна . Нейният автор, анализаторът на златото Ян Нювенхуис /Jan Nieuwenhuijs/, предоставя прогнози за златните резерви на централните банки, като взема предвид и нерегистрирани транзакции за покупка на благородния метал.

Особено силно подценяване на официалните златни резерви се наблюдава в Китай. Авторът на статията отбелязва, че следи Китай от много години, използвайки различни източници. И според него стойността на златните резерви на Китай днес е най-малко 5 хиляди тона.

За редица държави статистиката за резервите не е актуализирана от много години. И МВФ, и WGC възпроизвеждат най-новата официална цифра, налична в техните данни. Така централната банка на Сирия спря да отчита своите златни резерви през 2011 г. За да изчисли глобалните резерви, МВФ използва последните известни данни, като приема, че Сирия все още притежава 26 тона злато.

Освен това, по мнението на експерта, МВФ и WGC не включват в своите изчисления златото, което държавните фондове купуват. Но това също е част от златния резерв. По експертни оценки става дума за около 100 тона неотчетен метал.

Според изчисленията на Ян Нювенхуис, след финансовата криза от 2008-2009 г., Централните банки чрез покупки на ценния метал увеличиха златните си резерви с поне 7 хиляди тона. Съгласно експертните оценки към средата на тази година реалните общи златни резерви на всички страни в света възлизат на 38 764 тона.

Докато по официалните данни, базирани само на регистрирани сделки, възлизат на малко над 35 хиляди тона. Данните за златните резерви се оказват подценени с около 10 процента. Не е трудно да се види, че несъответствието между двете цифри се дължи преди всичко на подценяването на златните резерви на Китай.

Реалната стойност на златните резерви към средата на тази година е с повече от 400 тона по-висока от рекорда, постигнат през 1965 г., и възлиза на 38 347 тона. Оказва се, че днес резервите на паричните власти (предимно централните банки, но отчасти съкровищниците) съдържат такова количество благороден метал, каквото никога не е съществувало в историята на човечеството.

От 80-те години на миналия век до избухването на Първата световна война и след това в периода между Първата и Втората световна война делът на златото в международните резерви по света варира в диапазона от 80 до 90 процента (и дори малко повече) . През периода на златно-доларовия стандарт (т.е. от втората половина на 1940-те до средата на 1970-те) делът на златото в международните резерви (в световен мащаб) постепенно намалява от 70 на 40%.

След замяната на златно-доларовия стандарт с хартиено-доларов, спадът на дела на златото в международните резерви продължи. През 2000-те години този дял средно в световен мащаб спада до 10 процента. Но след световната финансова криза от 2008-2009 г. бавно започна да се издига. В момента по експертни оценки той е достигнал 17 процента.

За периода 2010-2023 г. стойността на световните златни резерви се е увеличила с 66%, докато валутните резерви са се увеличили само с 30%. По мнението на експерта, като цяло за периода от 1880 до 2023 г. средният дял на златото в международните резерви е бил 58%. Той прогнозира, че делът на златото в международните резерви ще продължи да нараства.

Междувременно 83% от международните резерви се държат в различни валути. По-голямата част от валутните резерви са в щатски долари и повечето инвестиции в долари бяха и продължават да се правят под формата на покупки на държавни ценни книжа на САЩ. Но интересът към дълговите ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ от страна на нерезиденти постепенно намалява.

В края на световната финансова криза от 2008-2009 г. е регистриран максимален дял на чуждестранните притежатели на US Treasuries - 35%, а основните сред нерезидентите са чуждестранните централни банки, които представляват почти 20% от целия пазарен дълг на правителството на САЩ.

По мнението на Ян Нювенхуис до средата на тази година картината е изглеждала така: делът на чуждестранните притежатели е спаднал до 23%, включително делът на чуждестранните централни банки - до 12%.

Според Ян Нювенхуис, това е още едно доказателство, че златото, което беше изгонено от света на парите на конференцията в Ямайка, днес се завръща в този свят. Тогава американският долар беше призован окончателно и напълно да замени златото в света на парите. Днес наблюдаваме обратния процес.

Превод: ЕС

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.