/Поглед.инфо/ Институтът за изследване на нововъзникващите пазари "Сколково" (IEMS) в сътрудничество с NORD University Business School от Норвегия с подкрепата на висши арктически служители на 2 ноември проведе дискусия Arctic 2050: Mapping the future of the Arctic1 за картографиране на бъдещето на Арктика на конференцията на ООН по изменението на климата в Глазгоу, Шотландия. През 2021-2023 г. Руската федерация председателства Арктическия съвет, централният форум за международно сътрудничество в региона. След като наскоро отбеляза 25 години от съществуването си, Арктическият съвет продължава да бъде ефективна платформа за взаимодействие между арктическите държави и коренното население на Севера, както и експерти и учени от неговите работни групи, държави-наблюдатели и организации2.

Арктика е красив регион, все още недокоснат от човешки ръце, но изменението на климата оказва голямо влияние върху Арктика. Свидетели сме на постоянното топене на арктическия лед, в резултат на повишаването на температурите, причинено от изменението на климата. В Арктика изменението на климата е реалност, носеща както предизвикателства, така и възможности за своите жители. Учени от Русия, Норвегия, Исландия и други арктически страни, ЕС, САЩ, Китай и Канада, въпреки трудностите и влошаването на отношенията между Русия и Запада, активно участват в диалог за бъдещето на Арктика. Те призовават за засилено сътрудничество и съвместно развитие на Арктика в полза на човечеството, а не за геополитическа конфронтация, тъй като „Заедно сме по-силни“. По време на дискусията акцентът беше върху „Синята енергия“ и „Океанската енергия“, които са чистата енергия на бъдещето. Регионът е изключително богат на природни ресурси: 30% от неизследваните световни запаси от природен газ и 13% от петролните запаси се намират в недрата на Арктика . Няма друг регион в света с такива запаси от нефт и газ, риболов, добив и най-вече устойчиво икономическо развитие. Топенето на лед отваря достъп до неизследвани минерални и биологични ресурси, както и отключва корабни маршрути за целогодишна навигация1.

Панелистите се съсредоточиха върху възможностите и предизвикателствата, предлагани от Арктика. Панелистите обсъдиха възможността Арктика да стане водещ световен доставчик на храни в бъдеще, както и водещ световен доставчик на чиста енергия.

Николай Корчунов - върховен посланик на руското външно министерство, висш служител на Арктическия съвет от Руската федерация, каза, че само със съвместни усилия от страна на всички арктически страни може да се постигне устойчиво развитие, да се намалят рисковете за околната среда, преход към икономика с ниски емисии, решение за зелена енергия за Арктика, за да се запази уникалната природа на Арктика. Русия не се интересува от конфронтация с други страни, а Русия е отворена за сътрудничество с всички заинтересовани страни за прилагане на стратегията Арктика 2050 и за съвместно завладяване на Арктика и нейните съкровища. Русия възнамерява да организира важни конференции и събития, свързани с изменението на климата в предстоящия период, предотвратяване на замърсяването и деградацията на Арктика, създаване на стратегия за устойчиво и зелено развитие на Арктика, където страните ще участват и ще си сътрудничат с частния бизнес за развитие Арктика2.

` Александра Мидълтън (доцент в Oulu Business School, University of Oulu) силно отбеляза сътрудничеството между Института за изследване на нововъзникващите пазари "Сколково" (IEMS) с NORD University Business School от Норвегия. Александра говори за доклада за Арктика 2050: Картографиране на бъдещето на Арктика и за визия за това как ще изглежда Арктика през 2050 г. Докладът разглежда Арктика, каквато я познаваме сега, с основни сили като климатичната криза, демографските предизвикателства и създаването на икономическа стойност, както и арктическите технологии и иновации. Изследователи от цял свят обсъждат качеството на институционалната среда и темпа на технологиите и иновациите в Арктика. Изследователите идентифицират четири сценария за развитие на Арктика, вдъхновени от ключови исторически епохи. Александра говори за два сценария. В сценария на романтизма парите спират да постъпват към Арктика поради засилените институционални ограничения. Това, което някога беше глобален магнит за бизнеса, се оказа точно като място за филми за National Geographic. В сценария на Ренесанса нациите се съгласяват да направят изследването на Арктика – точно толкова, колкото и изследването на космоса – символ на международно сътрудничество и вечния стремеж на човечеството към прогрес и иновации. Правителствата се споразумяват за стандарти за правене на бизнес в Арктика, стимулиране на използването на най-добрите налични технологии и иновации, за да докажат, че отделянето на производството е възможно3.

Фроде Нилсен (Доктор и професор по маркетингБизнес училище на Nord University) каза, че иска да говори за "предизвикателствата и възможностите, предлагани от Арктика". Той се съсредоточи върху западно-руските интереси в Арктика. Основният въпрос както за Запада, така и за Русия е свързан с ценните ресурси в Арктика и има ли други ресурси, които не са открити. Това е най-важният въпрос от векове. „В резултат на изменението на климата, развитието на нови сложни технологии, Западът и Русия трябва да работят заедно за устойчивото използване на арктическите ресурси и богатства чрез „синята икономика“. Важни са два въпроса, кои сектори на „синята икономика“ при трансформацията на Арктика ще окажат най-голямо въздействие върху световната икономика и ще могат да задоволят нейните нужди и какви са възможностите и ограниченията за силно нарастване на възпроизвеждането на Арктика. „В резултат на Арктика „синята икономика“ е по-актуална днес от всякога“4.

Мадс Куист Фредериксен – директор на Арктическия икономически съвет говори за бъдещето на икономиката на Арктика. Температурата в Арктика се повишава три пъти по-бързо, отколкото в други региони на света. Изменението на климата има голямо отрицателно въздействие върху Арктика и нейното развитие, както и върху съществуващата инфраструктура. Следва десетилетието на океана и океанската икономика. Светът ще се нуждае от повече ресурси от океаните, за да се храни през следващите десетилетия. Арктика е изключително богата на редки метали, които ще стават все по-важни в бъдеще. Европа днес е 90% зависима от доставката на редки метали от Китай. Но зелената икономика и зеленият преход са невъзможни без редки метали. Осемдесет и пет процента от световното население живее в северното полукълбо, а Арктика ги свързва всички. Северният морски път ще бъде основният търговски път през 21-ви век5.

Русия има амбициозна правителствена политика за Арктика и за тази цел Русия инвестира в редица иновативни инфраструктурни, енергийни, транспортни и научни проекти в Арктика. Русия открито призовава други страни да се присъединят към нейните мегапроекти за завладяване на Арктика. Китай и Индия се интересуват предимно от тези мега проекти, но други азиатски страни също проявяват интерес.

В същото време интензифицирането на икономическата дейност оказва значително влияние както върху околната среда, така и върху условията на живот на коренното население. Разбирането на движещите сили, които ще трансформират бизнеса и политическия пейзаж на Арктика през следващите десетилетия, е от решаващо значение за политиците и бизнеса, за да измислят взаимноизгодни подходи за използване на възникващите възможности, без да нанасят вреда на уникалната природа на Арктика и социална екосистема6. Суровите екологични условия на Арктика в миналото са възпрепятствали икономическата активност в региона. Изменението на климата, новите технологии и иновациите отварят нови перспективи за развитието на тези територии. Арктика се превърна в една от горещите точки на геополитиката: глобални и регионални играчи се стремят да разширят границите си. Бъдещето на Арктика е сложен и синтетичен проблем, така че неговото решение може да бъде осигурено само чрез интегриране на усилията на всички страни в Арктика.

В този момент Русия прави всичко както трябва, походът изток-запад (Северният морски път) ще бъде все по-търсен. Русия дава преференции за товарен превоз на руски товарни и руски корабостроителни компании. Арктика е регион с газ и чиста енергия, минерали и метали, както и голям потенциал за възобновяема енергия от вятърна и водна енергия и благодарение на този важен фактор, Арктика може да се превърне в платформа за зелена промишлена преработка.

Бележки:

1 https://ftp.skolkovo.ru/web_team/iems/arctic2050_FINAL_WEB.pdf

2 https://www.youtube.com/watch?v=UqUVthTY0Xg

3 https://www.youtube.com/watch?v=UqUVthTY0Xg

4 https://www.youtube.com/watch?v=UqUVthTY0Xg

5 https://www.youtube.com/watch?v=UqUVthTY0Xg

6 https://arctic2050.info/

Автор на статията: Дарко Тодоровски - Магистър по международни отношения и военен анализатор

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели