/Поглед.инфо/ Специалната операция, която се провежда в Украйна, отново ни кара да си припомним опита от Великата отечествена война. Украинските националисти заплашват да отприщят партизанска война срещу руските войски – точно както навремето се опитва да направи Украинската въстаническа армия (УПА), тоест бандеровците. Съветските военни обаче намират методи за унищожаване на тези банди.

По време на Великата отечествена война Червената армия се сблъсква с подривна дейност на украинските националисти, когато се бият заедно с Вермахта в Украйна. В съветските военни документи се отбелязва, че тяхната организация има за цел „унищожаването на съветската власт в Украйна и създаването на националистически профашистки тип управление“. За да направят това, нейните бойци започват партизанска война, опитвайки се да деморализират тила на Червената армия, като извършват саботаж на железопътните линии, комуникациите и убиват военни и съветски работници.

Действие и противодействие

Въпреки че бандеровците практикуват атаки от засада срещу отделни бойци и командири, те понякога не се плашат от възможността да атакуват военни части. Например на 18 август 1944 г. по време на поход в гората е обстрелван батальон от 1331-ви пехотен полк, който губи почти 40 души убити и ранени.

В същото време бойците на УПА тероризират местното население в райони, освободени от германска окупация. Един такъв случай е нападението на банда националисти над село Черковшизна на 25 март 1944 г. Според доклада на щаба на 19-а гвардейска механизирана бригада тази нощ бандитите нахлуват в къщата на селянина Кулик, който успява да избяга. Нямайки време да се справят със собственика на къщата, те обесват жена му.

Изучавайки опита от борбата с бандеровците, съветското командване отбеляза, че те по правило не се провеждат настъпателни операции. При сблъсък с части на Червената армия те се оттеглят в горите, където имат предварително подготвени убежища (хижи, землянки, скривалища) или се разпръскват в населените места. Ако бандата успее да бъде обградена в гората, тя заема всестранна защита, биейки се до тъмно. След това членовете ѝ напускат обкръжението един по един или на малки групи, оставяйки на място няколко души, които с интензивна стрелба създават вид на цяла банда, водеща битка.

Обикновено концентрацията и събирането на бандите ставав райони и села, където няма съветски части. Посещението на такива места от отделни войници или малки групи съветски бойци е опасно, тъй като войниците може да бъдат обстрелвани или пленени, след което подложени на брутални изтезания. В присъствието на военни части бандите спират груповите нападения, но засилват действията на отделни лица „с цел саботаж, терор и разузнаване”. Последното представлявало особена заплаха, тъй като представителите на бандитите в населените места всъщност са техни разузнавачи, които докладват на бандите и германското разузнаване „за разполагането на войските, движенията и други данни на Червената армия“.

Развихрянето на бандеровския терор в съветския тил изисква решителни мерки за неговото изкореняване. В резултат на това съветското командване разработва специална „Инструкция за офицера от Червената армия за борба с бандитизма“, основана на опита от вече проведени операции, където офицерите от военното разузнаване играят важна роля.

Като в тила на врага

Въз основа на местните характеристики, а именно „голямото замърсяване на населените места от украински националисти“ и наличието на обширни гори, които подслоняват бандите, инструкцията препоръчва действията срещу тях да се считат за подобни на провеждането на разузнаване в тила на врага. Подчертавайки важността на този метод, съставителите отбелязват „Всяка текуща операция за ликвидиране на бандите трябва да бъде предшествана от задълбочено военно разузнаване на района на действие на бандата и прилежащите към нея селища, гори, дерета и други убежища където могат да се скрият”.

Тази задача е възложена на групи от разузнавачи, които трябва да установят наличието на бандата в предложената зона, като установят точното ѝ местоположение и численост. В същото време е препоръчано да се включи поне един проверен местен жител в разузнавателните групи, както и да се осигурят радиостанции. Методите на действие на разузнавачите включват скрито наблюдение, претърсвания, засади, набези, тоест това, което са правили на фронта.

Прониквайки в района, където се намираше бандата, разузнавачите трябва внимателно и непрекъснато да проучват района. Понякога всякакви дреболии неща, като парчета хартия, остатъци от храна, стъпки по земята и много други, можеда помогнат да се разбере кой и кога е бил тук, какво е правил и къде е отишъл.

Придвижването на разузнавателните групи трябва да става предимно през нощта или при лошо време, за да останат възможно най-невидими. В същото време, както показа практиката, си струва ядрото на групата и стражите да общуват със звукови сигнали, характерни за изследваната зона, като звуци на птици и животни, както и знаци или всякакви други безшумни методи за сигнализиране. Ракетите и трасиращите куршуми може да се използват само когато битката е неизбежна или по време на нея.

При възлагане на задачата на разузнавачите, щабът по правило може да има само предварителна информация за бандитски формирования. Следователно старшата разузнавателна група е задължена, когато напредва, лично да изясни маршрута, да го промени според ситуацията, а също така да изгради бойния ред на групата и да проведе допълнително разузнаване при приближаване до мястото на действие. За ключ към успеха на операцията се смяташ„знанието от разузнавачите на разузнавателния обект, личната смелост, внезапните, координирани и бързи действия на групата като цяло“.

Печели по-бързият

Съветските инструкции за борба с бандитизма следват правилата на разузнаването на фронта. Следователно, в случай на неочаквана среща с банда, разузнавачите трябва да избегнат битката и да вземат единични бандеровци като „езици“. След като установява местоположението на бандата, командирът, който организира разузнаването, установява наблюдение над обекта, обгражда го с мрежа от засади, особено в направленията на вероятните пътища за излизане на бандитите на акция.

Основната задача на разузнаването в този момент е „да не губи контакт с бандата, да не я оставя да се изплъзне и да улови „език“. С началото на битката за ликвидиране на бандата, разузнавачите продължават да бъдат пред бойните части, но се счита за целесъобразно изпращането на патрули в посока на населените места, съседни на района на действие, за да се не позволяват на бандитите да се разтворят в тях.

Но намирането на местонахождението на бандите не е лесно, тъй като те почти никога не остават на едно място. Като се има предвид маневреността на бандитите, командирът на отряда трябваше да демонстрира ефективност в действията си и бързо да реагира на получените разузнавателни доклади. Следователно неговите части трябва да бъдат по-мобилни от бандитите, за да заемат бързо и скрито позиции за атаката, преди бандата да напусне мястото на откриването си. Блокадата трябва да бъде сключена преди зазоряване, за да започне прочистването при изгрев слънце. Ако битката се проточи до вечерта, тогава обкръжението на бандата трябва да бъде плътно, без „прозорци“, през които бандеровците може да се измъкнат в мрака.

Подчертавайки значението на ролята на разузнаването при ликвидирането на бандитските формирования, инструкцията отбелязва, че успехът ще зависи „от организацията, бойната сплотеност и взаимната подготовка на състава на разузнавателната група и активните части“, както и „качеството на разузнаване на обекта и терена, на който би действал отрядът, както и умел избор на момента и начина на действие.

Народът като съюзник

Но колкото и трудно да е унищожаването на бандата извън града, действията срещу нея в населените места изглеждат още по-трудни. Почистването им е извършено от издирвателни групи, като внимателно претърсват всяка сграда за наличие на тайници. В случай, че бандитите бъдат открити, към тях са изпратени пратеници измежду съседи или роднини, но ако преговорите за предаване са неуспешни, тогава битката се води, докато съпротивяващите се не бъдат напълно унищожени.

Вярно, не е лесно да се определи кой е мирен жител в селото и кой не. Затова съветското командване препоръчва на бойците от Червената армия да се отнасят добре с местното население.

Така например от щаба на 112-та стрелкова дивизия казват на командирите на отрядите за борба с бандитизма следното: „Не закачайте местното население, не вземайте нищо сами. Веднъж завинаги трябва да забравите думата „Дайте“, защото с това отблъсквате населението от себе си, това няма да ви помогне в работата ви, а напротив, ще настроите населението срещу вас. Трябва да се държите така, че населението да вижда във вас своята защита, така че самото население, без вашите въпроси, при възможност, само да ви информира за бандитите”

Водени от такива препоръки, отрядите за борба с бандитизма понякога не се свенят да носят керосин и храна в отдалечени села, ако се намират в райони, където действат украински националисти. Ако сред населението има доброволци като водачи, се препоръчваше те да бъдат облечени в униформи на Червената армия, за да не ги разпознаят бандитите.

Между другото, относно формата. Бандеровците често използва съветски униформи, както по време на нападения, така и за движение през деня.

В този случай личният състав на съветските части и отряди за борба с бандитизма трябва да може да различи истинския войник.Преоблеклите се често са с различни прически не според устава, неправилно носят ордени или пропускат други важни за армейската служба детайли. Следователно бдителността е неразделен фактор за предотвратяване разкриването на маскирани членове на бандата, представящи се за бойци и командири на Червената армия или служители на НКВД.

Завършвайки екскурзията в историята на борбата на Червената армия срещу бандите на украинските националисти, заслужава да се отбележи, че съветските военновременни инструкции формулират принципа за борба с тях не като задача за освобождаване на територията и задържане на освободеното парче земя, гора или село, а като задача за унищожаване на бандите. И военното разузнаване има голям принос за прилагането на практика.

Превод: В. Сергеев

АКО ВИДИТЕ, ЧЕ СА СЛОЖИЛИ НА НЯКОЯ НАША СТАТИЯ ЗНАК ЗА ФАЛШИВА НОВИНА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Я ПРОЧЕТЕТЕ! ТЯ Е НАЙ-ДОСТОВЕРНА!!!

СПЕШНО И ВАЖНО ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА ПОГЛЕД.ИНФО И ЗРИТЕЛИТЕ НА ПОГЛЕД ТВ!!!!!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ КАНАЛИ В "ТЕЛЕГРАМ" И В ЮТЮБ, ЗАЩОТО ИМА ОПАСНОСТ ДА БЛОКИРАТ СТРАНИЦАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК ЗАРАДИ ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕУДОБНА, НО ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯТА!

Абонирайте се за Поглед Инфо и ПогледТВ:

Telegram канал: https://t.me/pogled

YouTube канал: https://tinyurl.com/pogled-youtube

Поканете и вашите приятели да се присъединят към тях, копирайки и разпространявайки този текст!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели