/Поглед.инфо/ Икономиката на Обединеното кралство ще се върне назад с няколко години

Британската колониална империя се оформя в продължение на няколко века. През 19 век британските колонии са били разположени на пет континента. Империята достига своя апогей през 1919 г., когато Обединеното кралство владее 31 878 965 km2 земя или около 22% от земната суша. Общото население на империята достига почти половин милиард души, около една четвърт от жителите на Земята.

Най-голямото териториално придобиване на Лондон беше Индия. „Събитията от Седемгодишната война трансформират Източноиндийската компания от търговска сила във военна и териториална сила. Тогава беше положена основата на сегашната Британска империя на Изток “, пише К. Маркс през 1853 г. (К. Маркс и Ф. Енгелс, Съч., 2-ро изд., том 9, стр. 152).

В резултат на Втората световна война възниква световната социалистическа система и започва процесът на разпадане на колониалната система на империализма.

Преди 75 години, под натиска на мощната антиимпериалистическа борба, Великобритания беше принудена да предостави независимост на Индия. Бившата колония беше разделена по религиозни линии на Индия и Пакистан. През 1948 г. Бирма и Цейлон поемат по независим път на развитие.

През същата година с решение на Общото събрание на ООН Великобритания е лишена от мандата си за Палестина и на нейно място са създадени две независими държави (арабска и еврейска). По-нататък, свобода от британското колониално управление получиха: Судан (1956 г.); Гана (бивша британска колония Голд Коуст, 1957 г.); Малая (1957); Сомалия (1960 г.) и др.

Списъкът на страните и териториите, които са получили независимост от британската корона, се допълва чак до 1997 г. Точно преди четвърт век Лондон прехвърли суверенитета над Хонконг на Китай.

Разпадът на Британската колониална империя, който започна преди 75 години, продължи 25 години. Бившата метрополия на "Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия" вече четвърт век живее без колонии и други зависими територии. Кралството е скромно по площ - 242 500 km² (0,76% от площта, която британската колониална система заема през 1919 г.), с население от 67,6 милиона души (0,86% от общото население на планетата).

Още през миналия век Великобритания като световен лидер започна да се изтласква от САЩ. След Първата световна война между тях се установява нестабилен паритет и в резултат на Втората световна война лидерството окончателно преминава към Съединените щати.

Мнозина с право смятат, че не само Съветският съюз е допринесъл за разпадането на Британската колониална империя (това е безспорен факт), но също така и на Съединените щати – те създадоха алтернатива на Британската империя, неоколониалния Pax Americana .

Най-новата история на Великобритания се вписва добре в концепцията на Освалд Шпенглер за „Залезът на Европа“ . Преди век Шпенглер предсказа упадъка на цялата западна цивилизация, предполагайки, че Старият свят първо ще започне да запада, а редът на Новия свят ще дойде по-късно ...

Поводът да се замисля за упадъка на Великобритания за мен беше новината, оповестена от агенция Bloomberg. На 2 септември тя публикува материала UK Slips Behind India to Become World’s Sixth Biggest Economy /Обединеното кралство изостава от Индия , за да стане шестата по големина икономика в света ./. Миналата година Обединеното кралство беше на пето място в света по БВП, следвано от Индия. Това е за цялата година.

А през последното тримесечие на 2021 г. бившата британска колония вече изпревари Обединеното кралство и стана петата по големина икономика. Пресмятането на БВП се основава на изчисления в щатски долари в номинално изражение, като се използва обменният курс на долара в последния ден на тримесечието.

По оценките на МВФ, през първото тримесечие на тази година Индия е затвърдила лидерството си; размерът на индийската икономика през първите три месеца възлиза на 854,7 милиарда долара. Във Великобритания тази цифра е равна на 816 милиарда долара.

Отдалечаването на бившата колония от бившата метрополия, според експертите на Bloomberg , ще се увеличи. Инфлацията помита британската икономика. Има всички признаци на икономическа рецесия, която вероятно ще започне преди края на годината. През първото тримесечие ръстът на БВП на Обединеното кралство е само 0,8%. Второто тримесечие завърши с 0,1% спад на БВП.

Банката на Англия през пролетта даде прогноза, според която БВП на Обединеното кралство ще се увеличи с 3,5%. В средата на лятото тя промени знака на прогнозата: БВП ще намалее с 0,25%. И през август още веднъж ревизира прогнозата и заяви, че спадът на БВП ще бъде 1,5%.

Смяната на премиера Борис Джонсън с Лиз Тръс доведе до факта, че експертите отново започнаха да преразглеждат прогнозите и все в посока на влошаване. Способността на Лиз Тръс да взема правилни решения в областта на икономиката е оценена дори по-ниско от способността на нейния предшественик. Същата Bank of England, която през август говори за признаци на икономическа рецесия, сега „зарадва“ с прогнозата, че рецесията може да продължи до 2024 г.

И на този фон Bloomberg дава прогноза и за Индия: растежът на БВП тази година се оценява на 7%! Икономическите траектории на бившата колония и бившата майка-държава са в противоположни посоки: до 2027 г. индийската икономика се прогнозира да бъде с една пета по-голяма от британската.

За последните десет години класацията на страните по отношение на БВП, изчислен по номинал (по официалния обменен курс на националната валута), е следната: САЩ, Китай, Япония, Германия, Великобритания. Преди десет години Индия беше едва на 11-о място. В края на 2022 г. Индия и Обединеното кралство ще си сменят местата.

Разбира се, икономистите не се доверяват на показателите за БВП, измерени „по номинална стойност“, предпочитайки да сравняват икономиките, използвайки показателя БВП по паритета на покупателната способност (ППС) на националната валута спрямо щатския долар. И ако използвате този по-обективен метод за измерване на икономиките, тогава се оказва, че Индия отдавна е заобиколила бившата си метрополия.

Ето разпределението на първите 10 страни по БВП, изчислен на база ППС, според данните на МВФ за 2021 г. (в скоби - делът в света общо,%): 1) Китай (18,62); 2) САЩ (15,74); 3) Индия (6,99); 4) Япония (3,84); 5) Германия (3,32); 6) Русия (3,07); 7) Индонезия (2,44); 8) Бразилия (2,35); 9) Великобритания (2,33); 10) Франция (2,30).

Както можете да видите, Bloomberg явно подцени позицията на Индия в световната икономика, докато позицията на Великобритания, напротив, я надцени. Индия е третата по големина икономика в света от няколко години насам, като Обединеното кралство е на дъното на списъка на топ 10 на световните икономики. Между другото, според Световната банка Великобритания не е на девето, а на десето място (след Франция).

Общият БВП на първите 10, според МВФ, възлиза на 60,90% през миналата година. От тях страните, които наричаме колективен Запад (САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция) са 27,53%, т.е. по-малко от половината (45%). И повече от половината (55%) - на страни, които по един или друг начин се противопоставят на колективния Запад.

Публикацията на Bloomberg от 2 септември ни кара да се замислим отново колко бързо може да се промени икономическата картина на света. Мнозина спекулираха относно причините за тази неравномерност. В. Ленин в работата си " Империализмът като най-висока степен на капитализма " (1916) пише, че при империализма действа "законът за неравномерното икономическо и политическо развитие на капитализма ".

След разпадането на колониалната система махалото се завъртя в обратната посока: бившите колонии започнаха да укрепват икономически, докато бившите метрополии започнаха да се свиват и изсъхват.

Понякога такова люлеене се нарича "закон на махалото". Този закон е ясно видим в ретроспективните статистически материали, събирани от британския икономически историк Ангъс Мадисън в продължение на много години [1926-2010]. Съставените от него през последните години рейтинги на икономическото развитие на страните, са поразително различни от днешната картина (виж: Мадисън Е. Контури на световната икономика. 1 - 2030: есета по макроикономическа история. М., 2012).

Например през първата половина на 19 век центърът на икономическия живот на човечеството се намира не в Европа, а в Азия. През първата половина на XIXвек, според Е. Мадисън, Индия и Китай представляват 40-50 процента от световния БВП. И до 1950 г. техният дял се е свил до 9 процента.

И в продължение на няколко десетилетия двата азиатски гиганта си „отмъщават“ за загубите, които претърпяха от прякото (в случая с Индия) и непрякото (в случая с Китай) колониално потисничество от страна на Великобритания.

В края на миналата година общият дял на Индия и Китай надхвърли една четвърт от световния БВП. Някои икономически историци смятат, че това не е границата. Мистичното махало може да върне двете азиатски страни на позициите, които са заемали преди два века.

Това важи особено за Индия. Потенциалът за растеж на Китай вече е близо до изчерпване (икономическият бум на Китай продължи почти четири десетилетия), а Индия е страна, чийто икономически потенциал едва през последните години започва да се разгръща.

Голямото икономическо бъдеще на Индия е предсказано от много експерти. Така например консултантската агенция PricewaterhouseCoopers (PwC) редовно изготвя доклади, озаглавени „Глобалната икономика през 2050 г.“. Всяка година в нея се правят корекции, но първо място в класацията на световните икономики в средата на 21 век е дадено на Китай, а второ - на Индия. Заедно техният дял в световния БВП, според експертите на PwC , ще надхвърли 35%.

Картината за икономическата динамика на бившата „господарка на света“ се допълва от публикацията на агенция Bloomberg от 22 август: UK Economy Shrank Most Since 1709 in Pandemic as Numbers Revised Again (Най-голямото намаление на икономиката на Обединеното кралство от 1709 г. насам , тъй като числата са ревизирани отново).

Оказа се, че спадът на БВП (който според тях се дължи единствено на „пандемията“) предходната година не е бил 9,3%, а цели 11%. И това е най-дълбокото падение през последните три века от британската история. Ръстът на БВП миналата година възлиза на 7,5%, което не може да компенсира загубите от предходната година. И като се има предвид, че се очаква „отрицателен растеж“ на БВП в края на тази година, лесно е да се заключи, че икономиката на Обединеното кралство ще бъде върната няколко години назад.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели