/Поглед.инфо/ Гледайки либералните митинги в Москва, битките на младежите с полицията за „правата на човека“ в Хонконг, „цветните протести“ по света, неволно се чудим какво движи младите хора в борбата им за западните ценности, за либерализма и т. нар. демокрация? Които обаче се представят за „глобални“.

Всъщност, ако разгледате по-отблизо глобализацията, можете да видите, че тя съдържа всички пороци, които се приписват на основните ѝ врагове - нетърпимост към несъгласието, строгото налагане на нейните правила, тоталитарна система от ценности. Единствената разлика е в подреждането на акцентите, в определянето на полярността на оценките - и да, в пакета.

Глобализацията е опакована по такъв начин, че веднага да е готова за подкрепа на световния пазар, без никакви модификации, уточнения или резервации - в неговата цялост. Но какво може да се противопостави на глобализацията, каква е алтернативата на този готов за консумация продукт - това все още е голям въпрос.

Всъщност, и това е огромно предимство, идеологията на глобализма е разработена на всички нива, така че да може лесно да намери отговори на всички възникващи въпроси. Това важи особено за младите хора, които са в етап на идеологическо формиране.

Сега малко хора ще си спомнят, но преди идеологията на глобализма светът беше управляван от традицията. Всъщност на отхвърлянето на традицията (и нейните философи я определят като парадигма) е изградена модерността - във всичко, противоположно на традицията. Но вече в рамките на Арт Нуво върху неговите семантични основи е създадена идеологията на глобализма, в основата на която са ценностите на Арт Нуво, създадени на Запад и издигнати там на мястото на традицията, да станат универсални. Като цяло задължителни за всички.

Целта на глобализацията е да се унищожат традиционните общества, където и да съществуват, или където останки от традицията все още съществуват, или поне нейните сурогати. Глобализацията последователно нахлува в една държава след друга, разрушава традиционните ѝ ценности и изгражда свои на тяхно място. Това е мисията на глобалистите - най-накрая и навсякъде, тоест в глобален мащаб на цялото човечество, да прекратят традицията.

Всъщност може да се предположи, че ако глобализмът бе триумфирал веднага, навсякъде и в своята цялост, човечеството щеше да се ужаси. Но тъй като глобалистичният модел прониква в света бавно, постепенно измествайки традицията и дори на различни места с различна скорост, ефектът от нейното разпространение не е толкова забележим.

Иновациите падат върху традиционните основи отгоре и отрицателното от тяхното въздействие не се вижда веднага. Някъде традиционният морал е запазен, някъде моралът все още съществува, а някъде традиционните семейства са вече умиращ тип. Но докато те все още са там, хората се успокояват - казват, че не всичко е загубено и може би нещата няма да стигнат по-далеч. Но винаги, когато глобализмът се сблъсква със силни традиционни основи, той излиза със собствени интерпретации на тяхно място и постепенно, но грубо ги заменя.

По този начин глобализмът е във всички отношения алтернатива на традиционната картина на света. Това е вид, един вид нова реалност, която улавя преди всичко съзнанието на младите хора, нетърпеливи за смисъл. Но търсенето на значения в традицията е доста сложна задача, която изисква изучаването на голямо количество знания, усърдие и концентрация.

Много по-лесно е да отворите и прегледате комиксите на глобализацията на вашия смартфон, снимките на либерализма, клипчета на гражданското общество и меметата на „правата на човека“. И сега - вече сте със завършена картина на света. Напред, на митинга, към полицейските кордони, за нов свят вместо стария, чиито ценности обаче не биха могли да бъдат разбрани.

Така младите хора - най-активната и неудържима част от всяко общество - едва разбират основите на глобализма, веднага се опитват в своя максимализъм да въплътят тази глобалистична идея. И това желание намира подкрепа. Финансова, да, но на първо място - мирозренска. Основната характеристика на глобалистите е, че те не само дават пълен светогледен отговор на всички предизвикателства, но и работят с идеи, дори с идеолози - кванти на идеологията - при поискване, директно по поръчка. Тук и сега.

Веднага след като протестът назрява, технолозите на глобализацията формират дневния ред, лозунгите са веднага готови, формулиран е пакет от претенции - към правителството, държавата, „стария свят”, установения ред. Веднага след като протестът тръгне и възникнаха първите трудности, политическите технолози на глобализацията незабавно коригират основните точки в движение, извеждат протеста и формулират липсващите семантични загадки.

Те не пренебрегват дори личното пристигане на събитието, за да преценят хода на протеста и да направят необходимите корекции. И сега Бернар Анри Леви лети до мястото на следващия „Майдан“, неуморно осъждайки, че „революцията изисква кръв, благосъстоянието на нацията е по-скъпо от разлятата кръв на няколко души“. (Между другото, те наричат революцията политическа и технологична смяна на сегашното правителство в интерес на глобалистическите сили). И след това снайперисти, стрелба, въоръжен бунт и дори гражданска война - където традицията все още е силна и се съпротивлява.

Философите на глобализацията образуват ценностна мрежа, те създават образ на реалността, който се нарича „образ на бъдещето“. Глобалистично, западно, либерално бъдеще, разбира се, защото няма друго бъдеще от тяхна гледна точка и не може да има. Ако не сте с глобалистите, не сте с либералите и не сте със Запада, тогава нямате бъдеще, казват те.

Тоест глобализмът е мощно идеологическо изследване на реалността, създаване на концептуални образи, философски основи. И тогава, след това идеологическо проучване - пари, мрежи, медийни ресурси, западна дипломация и дори военната мощ на блока на НАТО.

Естествено, да се отговори на този сложен ефект е доста трудно. За да направите това, трябва да имате висок ум, знания, способности до подходящо ниво на анализ и развитие. И ако това не е така, тогава алтернативата на глобалистичния проект, както често се случва, се оказва разпръсната, замъглена и бледа, като често се свежда само до забранителни мерки, полицейски сили и надежда, че инерцията на традицията и консерватизма, присъща на всяко общество, изниква сама по себе си. Не е сигурно. Може и да не изникне.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели