Колонката на

Член-кореспондент на Българската академия на науките

Статии от автора

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Икономическа политика,  социална политика, БСП

/Поглед.инфо/ Фундаменталната стратегическа социално-икономическа цел на България е повишаване качеството на живота на хората чрез модернизация на икономическата и социалната система, полагане основите на информационното общество и ускорената интеграция в ЕС.


Бойко Борисов, финансист

/Поглед.инфо/ Законите в България трябва да важат и за Бойко Борисов

Бойко Борисов е рекордьор в безотговорната деструктивна дейност срещу българската финансова система, макар че е кръгъл невежа по финансовите проблеми.


МВФ, „помага”, Украйна

Настоящата статия е резюме на утвърдената на 30 април 2014 г. от Борда на МВФ програма за реформи в Украйна. Всички числа и факти съм ползвал от Писмото за намеренията(Letter of Intent)с обем 42 странициот 26 април 2014 г.; от Искането за споразумение(Request for a Stand-by Arrangement),...


България, интереси, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Интересите на България не се защитават добре в Европейския съюз

На 1 април 2014 г. в. ДУМА публикува моята статия „Индустриализация, реиндустриализация и световна търговия”, а на 16 април - „Реиндустриализацията в България и Общият европейски пазар”. Изпратих ги, както и другите...


Реиндустриализация, България,  Общ европейски пазар

/Поглед.инфо/ На 25 Март 1957 г. Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург подписаха Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност, наричана още Общ пазар. Тази общност беше разширена впоследствие до 12 страни членки – действително еднородна...


Икономика, растеж, износ

/Поглед.инфо/ Известно е, че БВП се формира от вътрешното търсене (домакинско, колективно и инвестиционно) и от нетния експорт (превишението на износа над вноса). През последните две десетилетия преобладаващата част – 95-97 и повече процента от БВП на България се състои от вътрешното търсене....


Плосък данък, антисоциален, антиевропейски

/Поглед.инфо/ През последните 6-7 години многократно критикувах въвеждането на пропорционалните („плоските”) преки данъци у нас. Аргументите за това са много. Тяхната икономическа нецелесъобразност и социална несправедливост се потвърждава от ограниченото им прилагане по света. Нито една развита...


Правителство, социални мерки, данъчни реформи

/Поглед.инфо/ Действайте бързо с данъчните реформи докато не е станало късно!

През първите дни на януари 2014 г. премиерът Орешарски заяви в интервю: „Въвеждането на система, при която платеният данък върху минималната работна заплата се връща на данъкоплатците, обезмисля всякакви по-нататъшни...


« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »