/Поглед.инфо/ Международният тест PISA отново би камбаната за печалното състояние на българското образование! По четивна грамотност функционално неграмотни са 41,5% от нашите деветокласници, което означава, че не разбират смисъла на прочетеното. По математика този дял е 42% и показва невъзможност за разбиране на задачи в елементарен контекст. Функционално неграмотните по природни науки са 38%. Ако се сравняваме с другите в ЕС, което с всяка година става все по-неудобно и срамно – българските деветокласници са на последно място по четивна грамотност, , на предпоследно по математика и на предпредпоследно по природни науки. Борбата с Румъния и Кипър за последните места е оспорвана.

Да сте чули в някоя оценка на Брюксел за България упрек за образователния ни разгром? Аз не съм чул. Слушам за корупцията; за съдебната система; за парниковите газове; за това, че заплатите нараствали по-бързо от производителността на труда и за все такива страхотни проблеми на милата ни родина. Убеден съм, че на големите началници в ЕС българската неграмотност не им пречи. Напротив, тя улеснява позицията на нископлатен и слабо конкурентен обслужващ персонал.

Можем да си говорим за каквото си искаме – за изборни резултати, за далавери, за стени по границата, за икономика, за Крим, за Тръмп, но ако политиците ни не чуят камбаната за неграмотността, те и ние, които ги избираме, ще бъдем неадекватни и безотговорни за бъдещето на България. Банално казано, нали? Клишета, нали?

В една дискусия чух нещо много точно – “Всички си мислим, че “ще дойде време”, а то, времето, само си отива!”