Спи Дяконе! Не се събуждай!

Остани в незнайния си гроб!

Добре си ти. От там не виждаш...

съдбата на достойния ни род.

Не виждаш майките, които днес не раждат.

Стариците край кофите за смет.

Бащите с джобовете празни,

в ръцете с куфари и здравец за късмет.

Децата са ни вече на изчезване.

Селата мъртви. Пусти градове.

Строим хотели, паркинги, гаражи.

Край просяка минава БеЕмВе.

Те детството си в сънища сънуват,

стаена скръб в очите им гори.

...Спи Дяконе! Не се събуждай!

Добре си там под тази черна пръст.

Завиждам ти за туй, че не дочака

мечтите си разпънати на кръст.