Силните жени са като птици
и често те се реят в самота.
Гори сълза във гордите зеници
и капва тихо някъде в прахта.

Любов даряват,но любов не просят.
Оглеждат се в очите им звезди.
В сърцата женски мъжка сила носят.
Следи оставят,дето са били.

Сами притихват вечер,уморени
от дългата заблуда на деня,
леглата им са празни и студени,
но пълен с нежна обич е съня.

Силните жени са като птици,
понесли на крилете си света,
наказани до болка да обичат,
осъдени на вечна самота!