/Поглед.инфо/ Какво е кръговата икономика? По съществото си тя не е нещо повече от известната система за събиране на вторични суровини, която имахме до началото на 90-те години, съчетана със декларирана защита на потребителите, която би трябвало да съществува и днес, ако се спазват законите. Нищо ново, нали?

Както всяка голяма инициатива на ЕС, и за тази има притеснения, че тежестта от „новата“ система ще се поеме от хората. Как ще принудиш голямата верига да изкупува амбалаж и опаковки, без тя да поиска административни и логистични разходи, които да калкулира в цената на продуктите. Как ще принудиш производителите да удължат жизнения цикъл на техниката, която произвеждат, без те да увеличат цените към потребителите?

Ние, от „Левицата!“, знаем как.

Но друго е по-интересно. Когато прочетохме документите на ЕС, които бодро разясняват „новите“ идеи на евро-мислителите, се оказа, че те, между другото, са направили следните констатации:

"Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови."

"Много продукти днес са изградени по начин, който предвижда те да се развалят след определен период от време. За други е трудно или прекалено скъпо да се намерят резервни части."

Е, хубаво, като е установено това, какво е направил ЕС по въпроса? Нали кръговата икономика е точно за защита на потребителите, а тук е установено тежко и системно нарушение на техните права?!

Ние, от „Левицата!“, искаме да знаем истината и да накараме онези производители, които са визирани в горните констатации, да платят за нарушенията си на всички онези потребители, които са засегнали.

На 20.05.2024 г. отправихме запитване до ЕП, с което искаме да се посочат имената и продуктите, които съзнателно са създадени, за да ощетят хората. Искаме да знаем кои са те, за да предложим смислена и ефективна защита на хората срещу тези недобросъвестни търговски практики. А и правото на информираност на потребителите е посочено като приоритет на същата тази „кръгова икономика“.

Борис Иванов е кандидат за народен представител от "ЛЕВИЦАТА!" в 25-и МИР София

Гласувайте за "ЛЕВИЦАТА!" с бюлетина № 19 в 25 МИР-София