/Поглед.инфо/ В съвременната сложна и пълна с напрежение обстановка, когато Западът открито поведе т.нар. „хибридна война“ срещу Руската федерация, за съжаление, определени русофобски кръгове и партийно-политически среди в България активно се включиха в или „удобно замълчаха“ по повод враждебната кампания срещу Русия и руския народ. Значима част от това срамно за българското име участие са поредицата от т.нар. „шпионски скандали“ и бездоказателствени обвинения в терористични актове – взривове на оръжейни складове отпреди години. Всички тези действия на гореспоменатите кръгове и среди определено оказват силно негативно въздействие върху исторически добросърдечните цивилизационни връзки между нашите две страни, хвърля мрачна сянка върху отношенията между българския и руския народи.

Ние, родолюбиви български граждани, дълбоко разтревожени от неблагодарната посока, към която водят нашата Родина – към конфликти и сблъсъци с Великата сила на Славяно-православната Кирилска цивилизация – Русия, верни на своя дълг към дългосрочните национални интереси на Отечеството ни, се обръщаме към Русия и руския народ:

Драги руски сестри и братя,

От името на немалка част от нашите български съграждани ние се извиняваме за тази неблаговидна роля, която е заставена да играе страната ни, както от добре известни среди у нас, така и от „загрижени“ западни кръгове. От своя страна, изразяваме нашата твърда воля да се борим срещу превръщането на територията на България в платформа за враждебни действия срещу Русия.

Ние сме за:

  • Превръщане на Родината ни в Зона на мира;

  • В българската столица - София – града на мъдростта, да се започнат разговори за това как да не се допусне разделение на Европа през ХХI век и да се установи климат на добросъседството и сътрудничество;

  • Да се възродят дружеските и братските отношения между нашите страни и народи!

Даденото обръщение се публикува на страниците на сайта „Поглед-Инфо“ и други сайтове, където да бъде подкрепено от родолюбиви граждани и организации от цялата страна. След събирането на достатъчно подписи това обръщение ще бъде предадено официално на Руската страна.

От организации                                             От личности

Български национален съвет за мир                Проф. дфн., д-р ист. Нако Стефанов

„Брод за България“                                          Лазар Мурджев

ПП „Възраждане на Отечеството“                    Председател Николай Малинов

                                                                       Секретар д-р Юри Борисов

Български Евразийски научен център

/БЕНЦ/                                                            Секретар Пейо Костадинов

В. „Ново Работническо дело“                           Проф., дфн. Минчо Минчев

Поглед.инфо                                                    Д.р Румен Петков - гл. редактор

* Всеки, който е съгласен с това обръщение, може да го подкрепи в "Коментари" под него с "Подкрепям", Съгласен съм", ДА, и др. или да развие своя позиция.