/Поглед.инфо/ В предишни публикации споменахме за управлението чрез заповеди. Конкретен повод за следващото изложение е поредната заповед № РД-01-01-239 от 26-04.2020 г. на министъра на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/26/zapoved__rd-01-239-26042020.pdf .

Вече се появиха едни или други коментари вкл. някои по темата във връзка с привилегированата равнопоставеност на децата и кучетата относно допускането им до достъп в паркове и градски градини, независимо от дискриминацията на всички останали представители на човешкия род. Ако обаче въпросният министър не е медик, а доколкото като администратор за заеманата от него длъжност все пак се изисква някакъв образователен ценз е завършил „финанси и кредит”, интерес буди позицията на изпълняващата длъжност кмет на София, която освен според данните за образование да е завършила „руска филология” и учител по професия, е и жена. Става дума по-конкретно за изразеното от нея иначе похвално отклонение, въпреки цитираната заповед на министъра на здравеопазването, информация за което се появи на сайта на Столична община (СО), съгласно която привилегирован статут освен на децата и кучетата, се предоставя не само на самотни бегачи на дълги разстояния, а и на бременни жени.

https://www.sofia.bg/

Новини

 26.04.2020

От 27 април се разрешава разходката в 10 от големите паркове на София. Това е позволено за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета

Доколкото въобще все още би могло да се говори за право, като оставим настрана разпоредбата на чл. 2, ал. 1, б. „а” от Закона за наследството, per argumentum a contrario от която не само във връзка с наследяване следва, че на заченатия, макар все още нероден, юридически е призната правосубектност, проблемът който възниква е как ще се легитимират техните бъдещи родителки – жени, които носят в утробата си заченати, но неродени. Тук няма да се разпростираме в разглеждане на темата за достъп до паркове и градини като обществени места и от демографска гледна точка. Ще се спрем само на Великото тайнство на зачеването, породено от любовта на Божествената същност към нейните Деца, позволяваща им да творят не какво да е, а ново тяло, носител на съзнание. Подобно на техния Създател.

Според кметицата на София и обявлението в сайта на СО, съобразно употребената терминология се разрешава разходката в 10 големите паркове на София. Това е позволено за … бременни жени”. Нищо, обаче, не се споменава по въпроса как ще се установява бременността – дали ще се изискват декларации от жени в такова състояние, респ. удостоверяване с писмен документ от съответни медицински специалисти или заведение. Алтернативно жените да си носят тестове за бременност. Всеки от които случаи не изключва възможността за „злоупотреби”, в резултат на които да се отвори работа на главния прокурор. Или на входовете на въпросните паркове ще се инсталират гинекологични столове и гинеколог за преглед, или пък най-накрая гавазите с опипване ще проверяват тая-оная жена дали е бременна. Не е казано. Въпросът не е маловажен, тъй като за всеки, който не е „част от оная сила, що зло желае, а добро създава”, иначе е повече от ясно, че по външни признаци бременността проличава след определен месец от нейното развитие. А такъв обективен факт поставя в неравностойно положение спрямо жените в напреднала бременност всички ония други жени, които макар като тях да носят под сърцето си свои бъдещи рожби, все още не им е проличало. И въпреки не във всички случаи да се касае за непорочно зачатие и Богородица, ако не поради злонамереността да изтребят всички, вкл. неродени младенци, които застрашават властта им, най-малкото дори в резултат от простотията на властниците да пропуснем, ако не рождението на следващия Спасител, поне някой, който да възкликне:

На мъдростта последните предели

                                      постигнах днес: живот и свобода

                                                  добива само този, който смело

                                                  ги завоюва всеки ден в борба!

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели