/Поглед.инфо/ Агенция СОВА ХАРИС проведе експресно проучване сред пълнолетното население на страната непосредствено след дебата на 18 ноември 2021 г. сред 521 респондента, проследили излъчването, по методите на стандартизираното телефонно интервю и онлайн анкета, с квота по пол, местоживеене и възраст. Изследването е по поръчка на «ДИР БГ».

Проучването показва следните основни резултати:

  • В дебата не се роди алтернативна визия за президентската институция. Проф. Герджиков сам влезе в поддържаща роля, в която се представяше добре, но главната роля остана за действащия президент.

  • Според 43,2% по-добре се е представил Румен Радев, според 10% - Анастас Герджиков, а 36,7% са на мнение, че двамата са се представили равностойно;

  • Съществено по-голяма част от интервюираните смятат, че по-позитивно излъчване е имал действащият президент (50% срещу 16% за Герджиков);

  • Дебатът води до известна промяна в предварителните нагласи на гласоподавателите в полза на Румен Радев - 24% са променили избора си в полза на действащия президент, 8% - в полза на Герджиков, но преобладаващата част (68%) не са били повлияни от дебата;

  • Президентът Радев има преимущество по всички проблемни области на дебата, като най-силно изразено то е по проблематиката на националната сигурност (58% на 19% за Герджиков), отношенията със Северна Македония (54% на 21%), външната политика, в частност отношенията със САЩ и Русия (52% на 24%), проблемите с бежанците и мигрантите (51% на 22%), промените в Конституцията (50% на 30%); демографската криза (50% на 22%); антикризисните мерки (48% на 25%);

  • Относително най-изравнени са преценките за представянето на двамата участници по въпроса за въвеждането на зеления сертификат (43% на 33%) и проблемите в здравеопазването (45% на 30%)