/Поглед.инфо/ До кога ще търпим унижението на учените и професионалистите на България и вкарването на експертизите в рамки изгодни на некомпетентни хора, притежаващи власт? Това не е просто безотговорност, а е престъпление към страната ни. Поредният ярък пример е уволнението на проф. Георги Касчиев, след публично изказване от негова страна на критично мнение за вземането на решения засягащи бъдещето на България.

На 27 Февруари т.г. в предаването “Тази сутрин“ на БТВ проф. Касчиев обясни защо решението на правителството за започване изграждането на нова ядрена мощност представлява грубо нарушение на закона и изискванията за безопасност. Ресорният министър не е представил редица анализи и оценки, вкл. за ядрената безопасност, радиационната защита, дългосрочното управление на отработеното ядрено гориво, икономическа обосновка на проекта и други. Съгласно закона тези анализи трябва да се направят публично достъпни и да се проведе обществено обсъждане. Проф. Касчиев обясни и защо се бърза толкова с проекта и изброи рисковете проектът да рухне след изхарчени огромни средства. На другия ден трима служители му връчват заповед за прекратяване на трудовия му договор с АЕЦ „Козлодуй“.

Възмутени сме от този факт.

Проф. д-р Георги Касчиев има над 50 години уникален опит в областта на ядрените реактори и рисковете свързани с тях. Бил е главен физик на АЕЦ "Козлодуй и научен ръководител на пуска на Пети блок. Защитил е дисертация (кфн) в БАН. Провежда научни изследвания, държавен контрол и регулиране на ядрената енергетика у нас. Печелил е конкурси в САЩ, Япония, Австрия и Германия. Преподавал е в Техническия университет. Бил е старши изследовател в Института за изследване на риска към Виенския университет (където защитава втора докторска дисертация по естествени науки). Професор по ядрени реактори в Токийския технологичен институт. През периода на 1997-2001 г. е Председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (днес АЯР). Един мандат е в групата съветници на Генералния Директор на Международната Агенция по Ядрена Енергия.

Настояваме да се спрат неизгодните и опасни за България игри с ядрената енергетика .

Проф. ДФМН Кирил Благоев

Проф. ДФН Владимир Добрев

Проф. ДФН Киро Ив.Киров

Проф. ДФН Кирил Крежов

Проф. ДФН Александър Благоев

Доц. д-р Стойко Неов

Доц. д-р Емилия Алипиева

Доц. д-р Мария Калицова

Доц. д-р Малина Баева

Проф. дфмн Соня Касчиева

Доц. д-р Парване Данеш

Благой Панчев физик

Доц. Симеон Симеонов