/Поглед.инфо/ Макар очакван, интересен е отговорът от страна на върхушката в прокуратурата, предизвикан от публикацията в Поглед.инфо.

Ето и публикацията: https://pogled.info/bulgarski/po-povod-zaplahite-za-obvineniya-kam-prezidenta.118235 .

На 13.07.2020 г. Клуб Z публикува с подвеждащото заглавие „Прокурори, следователи и профсъюзи единодушно и единомишлено зад Гешев (ДЕКЛАРАЦИИ): https://clubz.bg/101274-prokurori_sledovateli_i_profsyyuzi_edinodushno_i_edinomisleno_zad_geshev_deklaracii

В същия ден беше публикувана и информацията: https://frognews.bg/novini/prokurori-jalvat-karat-podpisvame-deklaratsii-iskane-ostavkata-prezidenta.html, след която от сайта на Клуб Z последва премахване на тяхната публикация.

Доколкото внушението с първата от цитираните публикации би могло да породи погрешно впечатление както за подкрепата на главния прокурор от гилдията, до каквато свежда прокуратурата въпросната публикация, така и за засилване на институционалното напрежение, заслужава да се споменат някои факти, повод и достатъчно основание за което е информацията от втората публикация.

Като оставим настрана неколцината прокурори от т. нар. специализирана прокуратура, каквато, както и т. нар. Специализиран наказателен съд, са по същество извънредни, каквито Конституцията изрично забранява, а така също и профсъюзите в прокуратурата, не би било излишно да изтъкнем във връзка със „Становището” на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и „Декларацията” от Камарата на следователите от чие име са, дали имат и каква е тяхната не само юридическа стойност. И двете тези формирования са сдружения по см. на закона, регистрирани като такива по съответния ред. Същите имат свои устави, според които върховен техен управителен орган е Общото събрание (ОС) на членовете им. Устройствените им актове уреждат вкл. компетентностите на съответните органи, реда за свикване и взимане на решения от ОС и пр. Ето ги: устава на АПБ (https://www.ecocrime.bg/home/2013-08-06-19-47-27/2013-08-06-19-48-43/509-2014-03-06-15-27-57) и устава на Камарата на следователите (http://www.camsled.net/images/files-to-upload/aktualni-dokumenti/Ustav-2014.pdf)

Поглеждайки в сайтовете на двете споменати сдружения, в първия случай става дума не за декларация, а за „Становище” от 12.07.2020 г. не на кого да е, а на неговия Управителен съвет (УС): https://www.ecocrime.bg/home/2013-08-06-19-54-12/710-stanovishte-na-us-na-apb-sreshtu-vavlichaneto-na-prb-v-politicheski-edinoborstva. Т. е. не на АПБ, за което е необходимо свикване по съответния ред, провеждане на заседание и взимане на решение от ОС. Въпреки да е излишно, само за потвърждение, че въобще не е свиквано ОС по темата в съответствие с чл. 10 от Устава може да се види съгл. ал. 4 на цит. член на „Съобщения” в сайта на АПБ. Следователно, дори и да е взето и подписано от всичките 10 членове на УС на АПБ, обсъжданото „Становище” в най-добрия случай би било единствено тяхно, а не на всички или повечето членове на АПБ. Във втория случай – относно „Декларацията”, също от 12.07.2020 г., тя отново е от УС на Камарата на следователите, състоящ се от 7 члена: http://www.camsled.net/images/12.07.2020/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.compressed.pdf. А не от ОС, каквото видно от сайта на въпросното сдружение също не е свиквано и провеждано. Любопитна е и реакцията от т. нар. главен прокурор на така засвидетелстваната подкрепа, доколкото е удостоил с благодарствено писмо, макар адресирано до Камарата на следователите, по същество единствено нейния УС: http://www.camsled.net/images/13.07.2020/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf. Но не е изказал благодарност на АПБ или нейния УС, което, за да не се чуди някой дали се касае за недолюбване, не е за друго, а понеже между тях има отделно „Споразумение” от 31.01.2020 г. за сътрудничество: http://ecocrime.bg/home/2013-08-06-19-47-27/2013-08-06-19-48-43/701-2020-02-10-12-41-06.

Като се въздържаме тук от коментар относно претенциите на споменатите, че се придържат към спазване на Конституцията и законите на страната, така изложеното обяснява реакцията на прокурорите, за каквато е информацията на: https://frognews.bg/novini/prokurori-jalvat-karat-podpisvame-deklaratsii-iskane-ostavkata-prezidenta.html.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели