/Поглед.инфо/ 15-то издание на „София-прайд-2022“ ще се проведе на 18.06.2022г. Слава Богу „едва дочакахме“… Само една година, а ни се стори „цяла вечност“ …

Подготовката започна още от предишния прайд през 2021г. Тази година съставът на участниците ще е още по-пъстър: от скромното НПО „Действие“ и още няколко ЛГБТИ сдружения и фондации от България до по-внушителни групи „вносни“ ЛГБТИ-активисти. Очаква се участниците да бъдат лично подкрепени от дипломати от посолствата на САЩ, Великобритания, Дания, Германия, Франция, Австрия, Прибалтика и др. Програмата върви по възходяща – по-скъпа, но затова пък по-разнообразна, „по-иновативна“, по-шарена от програмата на предишните прайдове. Очевидно, чуждите филантропи са се представили прилично и финансирането от чужбина е по-добро от всякога. Едва ли е минало без принос и на някои посолства в София, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО, Норвежкия финансов механизъм, Европейски програми и фондове, както и големи чуждестранни компании на българския пазар, чиито имена отдавна не са тайна.

Поведението на чуждите посолства в България по този въпрос вече никого не очудва. Години наред то се повтаря в разширяваща се прогресия. Очевидно, стремежът е да се превърне негласно в традиция. За целта дипломатическите представителства използавт всички съвременни комуникационни средства. В социалните мрежи се публикуват статии, снимат и показват видеа, дипломати поднасят публични поздравления и окуражаващи призиви, посолства разпространяват писмени Декларации. И никой не иска да си даде сметка, че това се извършва във флагрантно противоречие с международното дипломатическо право. Вземането на страна от дипломатическо представителство в събития с политически характер на територията на приемащата държава е несъвместимо с функциите на дипломатическите представителства, уредени в чл.3 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (ВКДО), който гласи:

Член 3 1. На ВКДО

Функциите на дипломатическото представителство се състоят по-специално в следното:

а) в представляване на изпращащата държава в приемащата държава;

b) в защищаване в приемащата държава на интересите на изпращащата държава и на нейните граждани в границите, допускани от международното право;

с) във водене на преговори с правителството на приемащата държава;

d) в изясняване с всички законни средства на условията и развитието на събитията в приемащата държава и съобщаването за тях на правителството на изпращащата държава;

е) в насърчаване на приятелските отношения между изпращащата държава и приемащата държава и в развиване на техните взаимоотношения в областта на икономиката, културата и науката.

Дипломатическите представителства са официални държавни органи с екстериториално действие. Те са допуснати на територията на приемащата държава при условие, че спазват дипломатическия статут, закрепен в десетки правно-задължителнни международни актове. Тяхната основна функция е представителната, закрепена в чл.3, т.А на ВКДО. Ръководителят на дипломатическото представителство представлява своя държавен глава пред чуждия държавен глава. Изпращащата държава има право да постави собствения национален флаг върху сградата на представителството, резиденцията на ръководителя и неговия служебен автомобил, което също е израз на представителност. За изпълнение на своите функции, дипломатическите служители се ползват със свод от привилегии и имунитети. Но правният статут на дипломатическия служител не е самоцел, а представлява добре претеглен баланс на права и задължения.

Срещу своя дипломатически имунитет, представителствата и техния персонал са длъжни да спазват закононите на приемащата държава и принципа на ненамеса във вътрешните работи на приемащата страна. Те нямат право да се намесват в политическия живот по какъвто и да било начин - нито политически, нито финансово. Нямат право да участват в политическия процес, например чрез подкрепа на политически партии или намеса в изборите. Дипломатическите служители и техният ръководител нямат право на публични изявления, засягащи дейността на която и да било от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Особено тежко нарушение е дезавуирането на Конституцията и решенията на Конституционния съд на приемащата държава. Подобни прояви са несъвместими с дипломатическия статут. Дипломатическото право е предоставило на приемащата държава различни международноправни средства да санкционира нарушенията на дипломатическия статут от страна на дипломатическите представителства или отделни техни служители.

Финансиране от дипломатическо представителство на правни субекти в приемащата страна е категорично недопустимо. Финансови средства могат да се предоставят от дипломатическо представителство само за публично известни благотворителни цели - за култура, образование, здравеопазване. Благотворителността обаче не означава финансиране. Финансиране на неправителствения сектор от страна на дипломатическо представителство също се счита за нарушение на дипломатическия статут. Дипломатическите представителства нямат право на никаква икономическа, търговска или финансова дейност на територията на приемащата държава. Изключение се допуска единствено за предоставяне на консулски услуги.

Неравнопоставено отношение на дипломатическите прадставителства към различни участници в социалния и политическия живот нарушава едно от основните изисквания на дипломатическия статут – неутралност, произтичащ от принципа на ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава. В този смисъл, буди очудване неравнопоставеното отношение на дипломатическите представителства в София към проявите на ЛГБТИ – общността и тези на родителското движение. Ръководители или служители на чуждестранни дипломатически представителства редовно участват в платени мероприятия в подкрепа на ЛГБТИ-общността по линия на тезата за закрила на жените от домашно насилие. Същевременно, същите представители отказват участие в благотворителни мероприятия, подкрепящи семейството и традиционните семейни ценности, организирани от родителското движение. Предпочитанията към мероприятията на джендър-организациите в сравнение със инициативите на родителското движение говорят за подбуди, несъвместими с дипломатическия статут.

Една от новостите на тазгодишния „София-прайд-2022г.“ е публичната подкрепа от министри от действащото българско правителство. Това са министъра на правосъдието Надежда Йорданова, министъра на околната среда Борислав Сандов и най-странното - министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Не е ясно в какво качество тези лица изразиха подкрепата си за „София-прайд-2022г.“ – на членове на „кабинета ПЕТКОВ“ или членове на ПП „ДА-БЪЛГАРИЯ“. Техният професионален профил няма допирни точки с темата за закрила правата на лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, с изключение единствено на Министъра на правосъдието. Но еколог и медицинско лице да одобряват идеологията на движението на ЛГБТИ, която насърчава биологичните експерименти с деца и младежи за смяна на пола, за хормонално подтискане на неукрепнал полово организъм, това е странно професионално „постижение“... Не остана незабалязана и позицията на кмета на София Юорданка Фандъкова. Българската прокуратура също зае страна, изразена косвено, непосредствено преди „София-прайд-2022г.“. Прокуратурата внесе в НС предложение за промени в Наказателния кодекс за криминализиране на отделни престъпни състави, на които се приписват дискриминационни подбуди на основа на сексуалната ориентация.

Това обрече надеждите на една част от нашата общественост, че сигналът до Прокуратурата за очаквани нарушения на обществения ред, нарушаване правата на малолетни деца и на техните родители, по време и на територията на София-прайд-2022, ще бъде проверен с предписаната от закона сериозност.

Странна държава е днешна България – представители на изпълнителната власт подкрепят позиция, несъвместима с две решения на Конституционния съд - Решение 27.07.2018г. по к.д.№3 от 2018г. и Решение №15 от 26.10.2021г. на КС/РБ по к.д.№6 от 2021г.

От другата страна на разделителната линия текат процеси на консолидиране на противниците на публичните прайдове. Огромното мнозинство на населението не одобрява в една или друга степен тяхното провеждане. Принуждаването на България да приеме джендър-идеологиата под чуждестранна политическа и финансова диктовка поражда все по-осъзната обществена съпротива. Под влиянието на естествено формиращото се родителско движение, начело с неправителствени организации като РОД, БРЦК, АОЦ, ПС, партии като МИР, Възраждане, ВМРО, религиозните вероизповедания БПЦ, Мюфтийството, Протестантските църква, научни звена и отделни учени, все по-силно и авторитетно прозвучава несъгласието с публични демонстративни прояви и проникването на ЛГБТИ-идеологията в държавния апарат, правоприлагащите и правоохранителните органи, образователната системата и културата. Тази година три политически партии, подкрепени от РОД, БРЦК, АОЦ, ПС, Свобода за всеки и др. поискаха от Кмета на София, Прокуратурата, МВР да забранят провеждането на „София-прайд“ на различни правни основания.

Групата „Патриоти за София“ на ВМРО в Общинския съвет в София поиска от Кмета на София Йорданка Фандъкова да забрани „София-прайд“. Според тях, той е вредно и аморално събитие, което струва стотици хиляди левове на българските данъкоплатци.

Политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) внесе писмо до министъра на вътрешните работи Бойко Рашков с искане да бъде забранено провеждането на „София прайд“, предвиден за 18 юни тази година. МИР предупреди, че прайдът в София носи огромен риск от нарушаване на обществения ред в столицата. От партия МИР настояват също Столичната община да не съгласува провеждането на „София прайд“ пред Паметника на съветската армия, тъй като това ще доведе до сериозно обществено напрежение и има риск от безредици в София.МИР считат, че провеждането на „София прайд“ нарушава сериозно правата на по-голямата част от българското общество, както и етичните и моралните обществени норми.

ПП „Възраждане“ остро протестира срещу провеждането на Прайдове на ЛГБТИ обшноста в България.От партията заявиха, че категорично се противопоставят на провеждането на подобни събития на територията на страната. Те застават в защита на нравствената чистота и невинноста на децата и подрастващотото полоколение на България.

Колкото и да е учудващо, Премиерът и няколко министри застанаха открито на страната на ЛГБТИ общността - малка и незначителна обществена група, срещу огромното мнозинство от българския народ. Макар да не става въпрос за цялото правителство не може да не предизвика „съжаление“ и протести фактът, че изпълнителната власт започва да се преориентира към позиция, която не признава правото на огромното мнозинство на населението да живее съгласно своите духовни традиции, Конституция и закони. След групата на българските евродепутати в ЕП с някои изключения, правителството е втората важна държавна институция, която постепенно застава на позицията на ЛГБТИ-движението. Под натиск са Прокуратурата и Съда, в т.ч. ВКС и КС. Натиск се упражнява и върху Народното събрание. Правят се опити за скалъпване на парламентарно мнозинство на ЛГБТИ, да се лобира в полза на определени закони, обслужващи ЛГБТИ-интереси. Целта е да бъде превзета законодателната и съдебната власт. Стремежът е за пълно подчиняване на държавата, за което се използва една политическа партия-ЛГБТИ прокси.

И ТАКА, КАКВО ВСЪЩНОСТ Е СОФИЯ-ПРАЙД 2022г. И ИМА ЛИ ТО СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ? Е ЛИ ТО ПАРАД НА ГОРДОСТТА И РАВНОПРАВИЕТО ИЛИ ПОРЕДНОТО СТЪПАЛО В БОРБАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ЗА ОБРЪЩАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА, ЗА ОПАЗВАНЕ СЕМЕЙНИТЕ И ДУХОВНИ ТРАДИЦИИ НА НАШИЯ НАРОД.

ИМА ЛИ РАВНОДУШНИ?

ВАЖНО!!! Фейсбук ни ограничава заради позициите ни! Споделяйте в профилите си, в групите и в страниците и по този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще достигат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели