Театър (архив)

« 1 2 3 4 5
българия, история, наука
2189

За кан Тервел пишат в съчиненията си Цезар Бароний и Мавро Орбини, както и Паисий Хилендарски в "История Славянобългарска".


« 1 2 3 4 5