/Поглед.инфо/ Федералният резерв и Министерството на финансите на САЩ започнаха безпрецедентно в историята на Америка изпомпване на пари в икономиката. Те обявиха, че за борба с вирусната икономическа криза са отпуснати около 6 трилиона долара, които трябва да бъдат използвани за кратко време. Ако тази маса пари не е достатъчна, може да последва нови хвърляния на пари до края на годината. От тези 6 трилиона, 2,2 трилиона долара се разпределят от Министерството на финансите. Останалите трилиони са заеми от ФР.

2,2 трилиона долари са парите, които Министерството на финансите на САЩ ще получи от Федералния резерв. Нека ви напомня, че федералният бюджет на САЩ беше одобрен от Конгреса на САЩ с дефицит от 1 трилион долара. Оказва се, че с приемането на Закона за подпомагане и смекчаване на коронавирусната пандемия и икономическа сигурност(The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security [CARES] Act) в края на март, който предвижда отпускането на 2,2 трилиона. долара, с едно замахване ще увеличи дефицита на федералния бюджет на САЩ до 3,2 трилиона долара. Първоначално бюджетните разходи за текущата фискална година бяха определени на 4,8 трилиона долара. Като се вземат предвид допълнителни бюджетни кредити съгласно закона CARES за бюджетните разходи нарастват до 7,0 трилиона долара. Това не се е случвало в историята на САЩ. Тези цифри допълват фантастичната аритметика: в края на фискалната година близо 46% от американските бюджетни разходи ще бъдат покрити от заеми.

Това е моята оценка в началото на май, до края на текущата финансова година (30 септември), за почти пет месеца. Възможно е да има нови щедри бюджетни хвърляния на пари за борба срещу вирусно-икономическата криза, придружени от автоматично увеличаване на държавния дълг на САЩ. Ако тенденцията се запази, през следващата година приходите от федералния бюджет на САЩ ще се състоят главно не от данъци, а от заеми. Преди това по-голямата част от заемите, издадени под формата на държавни облигации, бяха поставени извън САЩ (формиране на международни резерви от чуждестранните централни банки), както и сред американските институционални инвеститори (пенсионни фондове, застрахователни компании, инвестиционни фондове от различни видове), но днес основният кредитор за хазната на САЩ става ФР. Държавните облигации бяха изкупени от Федералния резерв по-рано, като част от програмите за „количествено облекчаване“. През октомври 2019 г. бяха подновени покупките на държавни облигации от Федералния резерв. И ако по-рано американските парични власти определяха лимити за месечните покупки на съкровищни ценни книжа, то сега, в разгара на вирусно-икономическата криза, всички ограничения върху обемите и условията на покупките бяха премахнати. Само за една седмица през март ФР купи за 375 милиарда долара облигации (съпоставими с предишни покупки от Федералния резерв за годината).

Всъщност в близко бъдеще държавните разходи на САЩ ще бъдат извършени за сметка на парите на Американската централна банка, а Министерството на финансите ще бъде само техническо приложение на ФР. Появява се нова финансова и парична антиутопия.

Написах, че Федералният резерв започва активно да купува не само съкровищни облигации, но и други дългови ценни книжа. Това са различни корпоративни облигации , както и търговски книжа, общински облигации, ценни книжа, обезпечени с банкови заеми , гаранции на администрацията за малкия бизнес и други. Паричните власти не се колебаят да обявят, че са готови да улеснят закупуването на дори „боклучави“ дългови ценни книжа, само за да предотвратят масирани фалити и нарастваща безработица. Това ще стане чрез посредничеството на специални компании. Последните се създават и капитализират от Министерството на финансите на САЩ, което ще стане гарант за заеми, които ФР ще предоставя на тези специални компании.

Специалните компании, натрупвайки хартиени книжа в портфейлите си, във всеки момент могат сами да фалират, но Министерството на финансите на САЩ няма да ги остави да умрат и ще помогне да изпълнят всички свои задължения към заемодателя от последна инстанция - Федералния резерв с помощта на нови инжекции в бюджета. А бюджетните инжекции са за сметка н нови заеми от Федералния резерв. Създава се порочен кръг! Съживяващият ефект на такава схема върху икономиката извън порочния кръг ще бъде минимален. Предполага се, че илюзията за „съживяване“ се създава поради факта, че балоните ще бъдат надути на борсите и във финансовите отчети на американските компании от нефинансовия сектор.

Известният американски финансов анализатор Джон Рубино пише на 30 април на портала си DollarCollapse.com: „Представете си сега началото на 2021 г. и ФР купува повечето от съществуващите облигации на САЩ в Министерството на финансите, значителна част от корпоративните облигации с инвестиционен клас и дори голям дял от пазара на “боклук” , но проклетата икономика никога няма да застане на крака. Може би 10 трилиона долара вече не са толкова, колкото преди!” Рубино вярва, че паричните власти в САЩ могат да предприемат още по-безумна стъпка - те ще започнат да изкупуват не само дългови ценни книжа на бизнеса, но и акции. С други думи, те ще изкупуват цялата американска икономика!

Подобна идея броди отдавна. Ето, например, публикация на уебсайта на Федералната резервна банка в Сан Франциско от ноември 2005 г. Заглавие: “Може ли ФР да провежда парична политика чрез покупка и продажба на акции на Нюйоркската фондова борса? Доскоро служителите на ФР и Министерството на финансите категорично отричаха тази възможност, тъй като законите, регулиращи дейността на тези институции, забраняват подобни операции. Но има американски Конгрес, който може да изменя законите ...

Ще цитирам думите на бившия председател на ФР Джанет Йелън, казани на 6 април 2020 г .: "... в дългосрочен план би било хубаво Конгресът да преразгледа правомощията на ФР по отношение на активи, които може да притежава". Всички разбраха, че с тези думи Джанет Йелън даде сигнал да се направят корекции в американското законодателство, което би позволило в случай на влошаване на икономическата ситуация в страната да се прибегне до най-крайните, революционни средства - закупуването на акции от американските централни банки.

В изказването си Джанет Йелън засегна и много деликатен въпрос, отговорът на който се чака от много експерти и представители на бизнеса. Иновациите по отношение на американските парични власти предвиждат специалните компании да могат да купуват дългови ценни книжа не директно, а с помощта на така наречените индексни фондове. Други имена - борсово търгуван фонд, борсов инвестиционен фонд. Често се наричат в руските източници с английското съкращение ETF - Exchange Traded Funds.

ETF формира портфолиото си от акции, облигации, стоки. В рамките на формирания портфейл ETF издава ценните си книжа, които по същество са акции. Понякога се наричат акции, сертификати. Така на Федералния резерв е разрешено да купува ETF ценни книжа, но при условие, че портфейлите на такива фондове съдържат само дългови инструменти, но не и акции. И ако американските власти кажат "а", те трябва да кажат "б": ако сте позволили на ФР и Министерството на финансите на САЩ да работят с индексни фондове (чрез специални компании), тогава трябва да премахнете забраната за работа с акции.

Привържениците на премахването на ограниченията върху работата на паричните власти с акции сочат към опита на Япония. Там Банката на Япония отдавна купува акции на компании, които се търгуват на борсата на страната. Вярно е, че косвените покупки са чрез закупуване на акции (сертификати) на японски индексни фондове. Според експертите в края на 2019 г. Банката на Япония косвено (чрез ETF) участва в капитала на японските компании в размер на 256 млрд долара. Всъщност Банката на Япония стана най-големият акционер в страната. Към днешна дата общият портфейл на американските индексни фондове се оценява на 3,6 трилиона. Редица представители на американския бизнес призовават паричните власти на САЩ да не се скъпят, а незабавно да извършат операция на едро: да осребрят всички ETF портфейли, без да се задълбочават в съдържанието им - облигации, акции, злато или други разменни стоки.

И ако това не помогне? Тогава е необходимо да започнете пряка масивна покупка на акции. И тогава ще бъдат необходими изменения в законодателството, за което Джанет Йелън намекна. Сега капитализацията на фондовия пазар в САЩ е приблизително 25 трилиона долара. Ако приведем американската антиутопия до нейния логичен край, тогава Федералният резерв със съучастието на Министерството на финансите на САЩ трябва да отпечата пари за такава астрономическа сума и по този начин да спаси американската икономика. Формално собственик на всички активи на американската икономика за известно време ще бъде Министерството на финансите на САЩ, което създаде специални компании, в баланса на които ще бъде целият бизнес на страната.

Покупките обаче са извършени за сметка на заемите на ФР. Специалните компании няма да могат да изплащат тези заеми. Следващата стъпка е специалните компании и тяхната „майка“ (Министерството на финансите на САЩ) да прехвърлят закупения бизнес в баланса на Федералния резерв. Господарите на парите стават господари на цялата американска икономика.

Красива комбинация от ходове, бенефициентите на която са все същите Господари на парите. Само че те ще станат господари на сапунени мехурчета, а не на производствени активи. Американската икономика се влошава, милиарди и трилиони долари не създават реални инвестиции, работни места и нови продукти. Тези милиарди и трилиони циркулират в порочен цикъл. Джон Рубино нарича американските парични власти "голям глупак": "... най-големият глупак сега залива пазара с невероятни суми пари." Ето как той оценява създадената тази пролет финансово-парична схема за спасяване на Америка: „... това е ужасен знак за капиталистическото благосъстояние, тъй като обратно изкупуването на частния сектор ще разстрои механизмите за ценообразуване на капиталовите пазари и ще забави иновациите. Това се пренебрегва от отчаяните момчета от ФР и хазната на САЩ. И така, пламенният край на тази система ще бъде за тях пълна изненада ... "

Послепис: Ето още едно доказателство, че паричните власти сериозно планират да изкупят американската икономика. В края на април министърът на финансите Стивън Мнучин, макар да се съгласи, че положението на американската петролна индустрия е тежко, не изключи правителството да изкупи обратно акциите на компании от тази индустрия ... Някой в Америка коментира това, че правителството ще започне национализация. Тя обаче ще се извърши за сметка на Федералния резерв. А крайните бенефициенти на „национализацията“ ще бъдат господарите на парите.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели