/Поглед.инфо/ Краят на Втората световна война, вместо очакваното от народите мирно съжителство, води до фатален разрив между двете противоположни системи – социалистическата, водена от Съветския съюз, и капиталистическата, под егидата на САЩ.

През 1949 г. колективният Запад, воден от Съединените щати, формира Северноатлантическия военно-политически блок, чиято действителна цел беше проектът за демонтаж и унищожаване на съветския проект. Неговата основа беше Харвардският проект, първоначално наречен Харвардски проект за интервю с бежанци ( HRIP ), но скоро преименуван на Харвардски проект за съветската социална система (HPSSS).

Проектът беше политико-социологическо изследване на съветското общество, проведено през 1948 г. от Центъра за руски изследвания към Харвардския университет, Руския изследователски център на Харвардския университет (HRRC). [1] В хода на изпълнението му бяха проведени два вида проучвания: биографични анкети по график А, за събиране на общи социологически данни, както и специализирани интервюта по график Б, при които се събираха „социоантропологични” данни главно в сферата на семейните отношения, социалната стратификация и икономическите отношения.

Външно всичко изглеждаше доста прилично. Учените от Харвард провеждат систематични проучвания на населението, оценяват и анализират получените данни. По някаква причина обаче бяха проведени анкети сред населението на СССР и зад привидно мирния Център за руски изследвания стояха Държавният департамент, въоръжените сили и американските разузнавателни агенции, които се ангажираха да финансират проекта, като отпуснаха 10 милиона долара (много пари по това време!).

Първоначално проектът е финансиран от ВВС на САЩ (ВВС), по-късно от Пентагона и Държавния департамент, с участието на американските разузнавателни агенции, по-специално Централното разузнавателно управление (ЦРУ).

Всъщност, както се оказа по-късно, проектът на Харвард е просто завеса, фирма, знак, идеята за който принадлежи на Джон Пейтън Дейвис /John Paton Davies/, член на Групата за политическо планиране на Държавния департамент на САЩ, тогава ръководена от Джордж Кенан. Всъщност всички материали по проекта бързо попадаха на масата на ръководството на Държавния департамент на САЩ и всъщност се превърнаха в наръчник за американското ръководство за десетилетия напред.

Основната цел на проекта е планиране на външната политика на Съединените щати за сдържане на Съветския съюз в контекста на началото на Студената война. Естествено, Държавният департамент на САЩ, Пентагонът и ЦРУ поставиха редица конкретни задачи пред изпълнителите на проекта, по-специално задачата за оценка на психологическата адаптация на цивилното население на СССР след възможни масирани бомбардировки на територията на СССР. и съответно тяхното пряко и косвено въздействие върху населението на страната.

Авторите на проекта също поставят задачата да засилят влиянието на новите елити, да демонтират партийната система и държавните структури и да извършат идеологически саботаж, насочен към унищожаване на страната. Проектът Харвард, разбира се, беше важна стъпка в тоталния контрол на страната ни от западните разузнавателни служби.

В началото на 70-те години проектът беше значително преработен и неговите задачи бяха значително разширени. Материалите, които формират основата на Харвардския проект през тези години, вече осигуряват не само елементи за сдържане на СССР, но и конкретни механизми за унищожаването на страната през следващите 15 години.

В съответствие с разширените задачи на проекта до 1990 г. Съветският съюз трябваше да престане да съществува като независима и суверенна държава, а до 2000 г. Руската федерация, като правоприемник на СССР, също трябваше да бъде разрушена.

Като цяло изпълнението на проекта се извършва в рамките на първия, втория и третия етап, включващ: "подготвителен етап" (1985-1989 г.), "разрушителен цикъл" (1990-1994 г.) и заключителен период (1995-2000 г.) .

Подготвителният етап включва прототипите на гласността и преустройството на националната икономика, борбата за социализъм „с човешко лице“ и подготовката на реформите „от социализъм към капитализъм“. На този етап се предполагаше да се въведе в съзнанието на хората митът за малоценността на „съветския проект“.

Важно внимание беше отделено на понятията „права на човека и свобода на словото“, като ключов фактор беше необходимостта от въвеждане в съветското ръководство на млади, прогресивно мислещи и демократично настроени лидери от „западен тип“, които да предложат на обществото понятието „перестройка“, съчетано с понятията „свобода на словото и демокрация“. Като икономическа основа за преобразуване на националната икономика кооперативното движение се разглежда като алтернатива на съществуващия съветски икономически модел.

Според „Харвардските плановици“ изпълнението на първия етап е било успешно и не е предизвикало сериозни оплаквания както от ръководството на Държавния департамент, така и от администрацията на президента. В резултат на първия етап Съветският съюз беше разрушен и върху неговите фрагменти бяха формирани 15 суверенни и независими държави.

Сериозни проблеми възникнаха по време на изпълнението на втората фаза на Харвардския проект. В съответствие с плановете етапът включваше „разрушителен цикъл“, в основата на който беше задачата за премахване на световната социалистическа система, Варшавския договор, Съветския съюз и водещата роля на КПСС. Според „проектантите“, етапът трябваше да приключи през 1994 г., но изпълнението му отне четири години повече от първоначално планираното, така че изпълнението на плановете беше изместено за 1998 г.

В рамките на „разрушителния цикъл“ трябваше да се приложат програми за икономически, социални и хуманитарни реформи чрез въвеждане на елементи на пазарна икономика, приватизация, търгове заеми срещу акции и либерализация на ценообразуването, както и разрушаването на хуманитарната сфера.

Плановете за изпълнение на проекта включваха прехода от съветските държавни образователни стандарти към европейските, както и въвеждането на Единния държавен изпит (национална матура) в училищата, въвеждането на тестване, прехода към „Болонската система на висшето специално образование", разрушаването на системата на специалностите и специализациите, дискредитирането на съветската система за сертифициране, включително следдипломната и докторска степен, значението на академичните степени и звания, унищожаването на Съветската, а след това и на Руската академия на науките.

Сериозен елемент от „разрушителния цикъл“ на съветската планова система беше в много отношения унищожаването на системата за здравеопазване и социално осигуряване чрез демонтиране и преминаване към застрахователна медицина, както и монетизацията на обезщетенията, унищожаването на системата за безплатни жилища , и още много други.

Така нареченият „завършващ период“ всъщност така и не беше изпълнен до планираните цели. Той включваше задачи като ликвидирането на Русия като държава, рязко намаляване на числеността на армията и количеството и качеството на оръжията, унищожаване на атрибутите на социализма, включително безплатното образование и здравеопазване, както и въвеждането на основните атрибути на капитализъм, чрез преход към пазарна икономика.

В рамките на този етап се предполагаше Русия да се лиши от целия арсенал от ядрени оръжия в замяна на „интеграция в свободния свят“, както и разпадането на страната на 7-10 псевдонезависими държави, целта от съществуването на които трябваше да бъде експлоатацията на наличните природни ресурси на страната.

Третият етап освен това предвиждаше създаването на „пограничен огнен пояс“ в постсъветското пространство около Русия, включващ Украйна, Беларус, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Киргизстан, Таджикистан и Казахстан.

Важно е да се отбележи, че Харвардският проект откри цял набор от нови перспективни социални, екологични и икономически области на дейност за американските разузнавателни агенции, а също така постави основите за психологическа и информационна война срещу Русия.

Препоръките на проекта станаха преходна основа на външнополитическата доктрина на САЩ и Стратегията за национална сигурност, които се променят в зависимост от обстоятелствата. Един от най-важните резултати от проекта в Харвард беше методологията за идентифициране на потенциални лидери, както и начините за тяхното по-нататъшно издигане под тайния контрол на ЦРУ.

През 1998 г. става ясно, че проектът на Харвард е в застой и е малко вероятно да бъде изпълнен изцяло и навреме. Тогава, в края на 90-те години, както съобщи британското издание на The Financial Times, повечето западни експерти признаха, че проектът няма да бъде напълно изпълнен, така че изпълнителите на проекта бяха посъветвани да откажат да завършат последната част от етапа, който включваше разрушаването на Русия.

Политическият анализ на материалите по реализацията на Харвардския проект показва, че отказът от осъществяване на последния етап изобщо не е свързан със САЩ, а с Русия и нейното активно преосмисляне на ролята и мястото й в света.

Първо, нито Държавният департамент на САЩ, нито Пентагонът, нито ЦРУ досега са се отказали от плановете си да разрушат Русия. Освен това те засилват натиска върху страната ни чрез санкции и ескалация на конфликтите в постсъветското пространство.

Второ, именно Русия попречи на САЩ да осъществят разрушителните си планове, постепенно и целенасочено излизайки от състоянието на постоянна несигурност от 90-те години. По мнението на колумниста на Daily Express Джейкъб Пол, не Западът е поставил Русия на колене, а руският президент Владимир Путин е поставил САЩ и техните европейски партньори на колене. [2]

Вярно е, че през 2009 г. се появи информация, че въпреки значителните трудности и редица нерешени проблеми, проектът на Харвард е удължен, но на цифрово ниво. [3]

Въз основа на информационни материали, публикувани в руския Twitter и социалната мрежа Facebook , служителите на Харвардския университет създадоха социален портрет на руснака като част от проекта, а също така анализираха подреждането на политическите сили в Руската федерация. С каква цел - лесно е да се досетите ...

По-късно проектът Харвард е заменен от също толкова амбициозния т. нар. „Проект Хюстън“.

Бележки:

[1] План Даллеса, Гарвардский проект, Хьюстонский проект…28.02.2018 года. Электронный ресурс: https://zavtra.ru/blogs/plan_dallesa_garvardskij_proekt_h_yustonskij_proekt

[2] Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express 07.09.2022 года. Электронный ресурс: https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

[3] План Даллеса 2.0: кто стоит за «Гарвардским проектом?» 09.10.2018 года. Электронный ресурс: https://mir24.tv/articles/16329905/plan-dallesa-20-kto-stoit-za-garvardskim-proektom

Превод: ЕС

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели